Queensway

Ar ôl ystyried canlyniad ymgynghoriad gyda phreswylwyr Queensway, mae’r Cyngor yn bwriadu gwneud Gorchymyn Diogelu Man Cyhoeddus a fydd yn caniatáu gosod gatiau ali yn y mannau canlynol:

• Giât ar 2 lwybr troed wrth ymyl 85/86 a 94/95 Bryn Hafod
• Giât ar 1 llwybr troed wrth ymyl 82 Cefndre.
• Giât ar 1 llwybr troed wrth ymyl 89 Cefndre.
• Giât ar 1 llwybr troed wrth ymyl 126 Cefndre
• Giât ar 1 llwybr troed wrth ymyl 59 Gwenfro i66 Gwenfro
• Giât ar 1 llwybr troed wrth ymyl 155 Gwenfro (roedd giât yma yn y gorffennol)
• Giât ar 1 llwybr troed wrth ymyl 37/38 Y Wern

Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Coronafeirws

The gates will not affect the emergency services, statutory undertakers or identified occupiers of Ni fydd y gatiau’n rhwystro mynediad i’r gwasanaethau brys, ymgymerwyr statudol na phreswylwyr eiddo cyfagos gan y byddant yn cael allwedd sy’n agor y giât agosaf at eu heiddo.

Os oes gennych unrhyw beth arall yr hoffech ei ychwanegu at yr ymgynghoriad blaenorol, dilynwch y ddolen ganlynol: http://www.yourvoicewrexham.net/project/527.

😷 Darganfyddwch y ffeithiau…darllenwch y gwybodaeth diweddaraf am brechlyn Covid-19 gan GIG Cymru 👈

CANFOD Y FFEITHIAU