Armed Forces Day

Mae Diwrnod Lluoedd Arfog Cymru yn cael ei gynnal yng nghanol tref Wrecsam ddydd Sadwrn, 18 Mehefin 2022.

Mae trefnwyr nawr yn apelio ar grwpiau a sefydliadau cymunedol sy’n dymuno cefnogi’r diwrnod i gysylltu.

Maent yn awyddus i glywed gan grwpiau ieuenctid, cerddorion, corau, cwmnïau dawnsio neu’r sawl sy’n dymuno cael stondin cymunedol neu sy’n dymuno gwirfoddoli i helpu ar y diwrnod.

Dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich cymuned.

Dywedodd y Cyng. David Griffiths, Cefnogwr y Lluoedd Arfog: “Mae’n gyfle i ddangos eich cefnogaeth i’r dynion a’r merched sy’n rhan o’r gymuned Lluoedd Arfog: o luoedd sy’n gwasanaethu ar hyn o bryd i deuluoedd milwyr, cyn-filwyr a chadetiaid.

“Rydym eisiau rhoi diwrnod i’w gofio iddyn nhw i gyd, felly cymerwch funud i feddwl am sut y gallwch chi gymryd rhan a chysylltu.”

Mae’n hawdd i’w wneud, llenwch y manylion yn y ddolen isod a’i anfon at Ian Pritchard, Swyddog Cefnogi’r Lluoedd Arfog drwy e-bost at ian.pritchard@wrexham.gov.uk

Datgan diddordeb mewn cymryd rhan yn Niwrnod Lluoedd Arfog Wrecsam

Gallwch wybod mwy am yr hyn a drefnwyd ar gyfer Diwrnod Lluoedd Arfog yn Wrecsam ar 18 Mehefin yma.

Os ydych chi’n chwilio am yrfa newydd ac os hoffech chi helpu pobl yn eich cymuned, ystyriwch swydd gofal cymdeithasol.

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL