Ymddengys bod pris ein siopa wythnosol yn yr archfarchnad yn cynyddu ar hyn o bryd a gyda chostau ychwanegol megis aelodaeth â’r gampfa, gall byw’n iach fod yn ddrud iawn.

Fodd bynnag, nid oes rhaid i chi dderbyn hyn! Edrychwch ar ein camau at fywyd iachach a sut i wneud y mwyaf o’ch cyflog!

Edrychwch am ddigwyddiadau ffitrwydd am ddim.

Mae pob un ohonom yn mwynhau darganfod rhywbeth sydd am ddim, ac yn aml mae digonedd o ddosbarthiadau ffitrwydd neu chwaraeon ar gael i chi gymryd rhan ynddynt. Dyma rai enghreifftiau i chi roi cynnig arnynt dros y mis nesaf:

  • Pêl-Rwyd Cerdded Am Ddim, ddydd Mercher 1-2pm  yng Nghanolfan Adnoddau Hightown
  • Mae Nos Lun yn Noson i Ferched ar draws y fwrdeistref sirol gyda sesiynau campfa, nofio, rhedeg a clubbercise am ddim.
  • Tenis Cardio yng Nghanolfan Tenis Wrecsam, dydd Gwener 6-7pm.

Dewch i wybod mwy am unrhyw un o’r gweithgareddau hyn drwy ffonio Terri Ritchie o dîm Wrecsam Egnïol ar 01978 297362.

Snapchat

Peidiwch â gwastraffu.

Mae teulu cyffredin yn y DU yn gwastraffu gwerth bron i £60 o fwyd bob mis, felly mae’n werth cynllunio eich prydau ymlaen llaw a bod yn llym am yr hyn rydych yn ei fwyta. Prynwch y bwydydd rydych eu hangen yn unig a chofiwch rewi ‘r bwydydd nad ydych yn eu defnyddio; mae bara’n un o’r bwydydd sy’n cael ei wastraffu amlaf ac mae’n rhewi’n dda iawn.  Bwytwch yr hyn sy’n weddill o’ch swper i’ch cinio’r diwrnod canlynol neu rhowch y bwyd yn y rhewgell i’w gadw at eto.

Beth am newid?

Fel arfer, cig a physgod yw’r bwydydd drutaf yn eich basged, ond digon hawdd yw eu newid am fwydydd eraill – hyd yn oed os ydych ond yn gwneud hyn rhyw unwaith neu ddwywaith yr wythnos. Mae llawer o seigiau’n gweithio’n dda â chorbys (sef un o’r bwydydd rhataf i’w cael) er enghraifft, gallwch roi corbys mewn bolognese yn lle peth o’r cig, ychwanegu ffacbys at gyrri cyw iâr er mwyn defnyddio llai o gig neu ychwanegu mwy o ffa coch at chilli con carne  er mwyn gwneud mwy o brydau. Gallwch hefyd ddefnyddio llysiau yn lle cig, neu gael diwrnod llysieuol unwaith neu ddwywaith yr wythnos.

Ewch ar-lein.

Mae gwneud eich siopa ar-lein yn golygu eich bod yn gwybod yn union faint rydych yn ei wario ac yn ei gwneud yn haws i gadw at gyllideb. Mae hefyd yn haws i gadw at restr gan nad oes unrhyw beth o’ch blaen i’ch temtio, megis y pwdinau blasus a’r cynigion arbennig. Mae yna hefyd wefannau cymharu prisiau sydd eich galluogi chi i ddewis llond basged o fwydydd a chanfod y cyflenwr rhataf.

Prynwch eich bwydydd yn gyfan.

Os ydych chi’n mwynhau bwyta cyw iâr, ac yn bwyta llawer ohono, y dewis rhataf yw ei brynu’n gyfan! Gallwch ei brynu’n gyfan a’i dorri’n rhannau; dwy frest, dwy glun, dwy goes a dwy adain, a gallwch ddefnyddio’r esgyrn ar gyfer stoc.

Mae hefyd yn rhatach i chi brynu eich llysiau yn gyfan a heb eu pecynnu! Felly, cymrwch ychydig funudau yn ychwanegol i dorri eich ffrwythau a llysiau a chymharu prisiau bwydydd a werthir yn rhydd â phrisiau bwydydd wedi’u pecynnu. Mae bwydydd a werthir yn rhydd yn aml yn rhatach ac yn well i’r amgylchedd!

Peidiwch â cholli allan…dilynwch ni ar Snapchat.

DILYNWCH NI AR SNAPCHAT