Wrexham Council News

Dim ond hyn a hyn o amser sydd mewn diwrnod…ac mae hi’n hawdd methu rhywbeth gyda’r holl newyddion, hysbysiadau ar y cyfryngau cymdeithasol a’r holl wybodaeth arall sydd yn cystadlu am ein hamser.

Felly dyma restr sydyn o rai o’n prif straeon o’n blog dros yr wythnosau diwethaf.

Os na wnaethoch chi eu darllen y tro cyntaf, cymerwch gipolwg. Maent dal werth eu darllen…

1. Ai Caer a Wrecsam fydd cartref newydd Channel 4?

Mae cais cymhellol wedi cael ei wneud i Gaer a Gogledd Cymru ddod yn gartref i’r darlledwr.

DARLLENWCH MWY

2. Ydych chi’n berchen ar gi? Dylech wybod am hyn…

Rydym i gyd yn caru ein cŵn ac yn mynd â nhw am dro rheolaidd a rhedeg i’w cadw’n iach ac mewn cyflwr da.

DARLLENWCH MWY

EWCH YN WYRDD – DEWISWCH FILIAU TRETH CYNGOR DI-BAPUR…

3. Eisiau symud? Gwnewch cais am gartref newydd yng nghanol y dref

Mae gan Gyngor Wrecsam gartrefi newydd sbon ger canol y dref a gallwch wneud cais amdanyn nhw rŵan.

DARLLENWCH MWY

4. Cefnogi’r cynnig

Mae galw ar bobl a busnesau Wrecsam a Gogledd Cymru heddiw i gefnogi cynnig i ddod â buddsoddiad enfawr i economi’r rhanbarth.

DARLLENWCH MWY

5. Ai cerddoriaeth yw eich crefft chi? Gallai hyn newid eich bywyd…

Gallai arian mawr ar gyfer cerddorion newydd yng Ngogledd Cymru fod ar y llyfrau yn dilyn cyhoeddiad yn Ffocws Cymru yn Wrecsam yr wythnos hon.

DARLLENWCH MWY

6. Darganfyddwch pam mai’r digwyddiad hwn yw’r gorau yng ngogledd cymru…a sut i gael tocynnau

Cymerwch Safle Treftadaeth y Byd. Ychwanegwch ychydig o gerddoriaeth, tân gwyllt ac awyrgylch gŵyl gwefreiddiol. Beth gewch chi? O Dan y Bwâu!

DARLLENWCH MWY

Cyflym, effeithlon ac yn dda am yr amgylchedd – dewiswch filiau Treth Cyngor di-bapur trwy FyNghyfrif.

COFRESTRWCH AM FILIAU DI-BAPUR