Gall gadw’r plant yn brysur ac yn egnïol yn ystod gwyliau’r haf fod yn broblem i rieni.

A llawer o’r amser gall y gweithgareddau sydd ar gael costio gormod – yn arbennig os oes gennych fwy nag un plentyn.

Yn ffodus, mae Cyngor Wrecsam yn cynnig gweithgareddau chwarae am ddim drwy gydol y gwyliau’r haf.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Ac mae gweithwyr chwarae proffesiynol wedi’u hyfforddi yno ar gyfer pob gweithgaredd.

I gael gwybod yn union yr hyn sydd gennym wedi’u trefnu yn ystod yr haf, mae rhestr lawn o’r gweithgareddau ar gael yma 

“Cynlluniau Chwarae yn rhoi digonedd o bethau i’r plant i’w gwneud”

Dywedodd y Cynghorydd Paul Rogers, Aelod Arweiniol dros Wasanaethau Ieuenctid a Gwrth Dlodi: “Mae chwe wythnos yn amser hir – ac i blant ifanc sydd wedi diflasu, gall deimlo’n hirach. I rieni prysur sydd wedi blino gall deimlo’n fwy na hynny!

“Bydd ein gwahanol gynlluniau chwarae, diolch i gyllid gan Gynghorau Cymuned, yn gwneud yn siŵr bod gan y plant ddigon i wneud yn ystod gwyliau’r haf, gyda digon i’w gynnig i bawb.

“Mae hwn yn enghraifft dda o weithio mewn partneriaeth rhwng y Gwasanaethau Ieuenctid a Chwarae’r Bwrdeistref Sirol a Chynghorau Cymuned.”

Yn ogystal â’r gwahanol weithgareddau gwych sydd ar gael yn barod, mae’r Tîm Datblygu Chwarae wedi cadarnhau y byddant yn cynnal cynllun chwarae newydd sbon yng Nghefn Mawr ac Acrefair.

Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal o 11am tan 1pm ar ddydd Llun a dydd Mercher ym Mharc Plas Kynaston, Cefn Mawr, ac ar yr un amser ar ddydd Gwener yng nghaeau’r ysgol yn Acrefair.

Peidiwch ag anghofio Diwrnod Chwarae!

A pheidiwch ag anghofio – bydd Cyngor Wrecsam yn cynnal ei ddathliad blynyddol o Ddiwrnod Chwarae cenedlaethol dydd Mercher, 2 Awst.

Mae croeso cynnes i bawb ac mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod prysur iawn yn llawn gweithgareddau – felly peidiwch ag anghofio!

Ac wrth gwrs, mae’r awyr agored bob amser am ddim – felly i wneud defnydd da o dywydd yr haf ewch i barciau yn Wrecsam sydd wedi ennill Gwobr Y Faner Werdd 

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fi Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI