GCSE 2020

Dywedodd y Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol ar gyfer Addysg:

“Rwy’n falch iawn o’n pobl ifanc heddiw a fydd yn cael eu canlyniadau TGAU yn seiliedig ar Raddau a Aseswyd gan y Ganolfan. Mae hi wedi bod yn flwyddyn anodd iawn iddynt i gyd ac maent i’w canmol am eu gwytnwch wrth i ni barhau gyda’r pandemig Covid-19.

“Hoffwn eu llongyfarch i gyd ond rwyf hefyd yn cydnabod y bydd gan rai benderfyniadau anodd i’w gwneud yn awr a dylid eu sicrhau y bydd eu hysgolion a’u rhieni yn gallu eu cynghori ar y ffordd orau ymlaen wrth iddynt gychwyn addysg bellach, gwaith neu hyfforddiant. Da iawn i bawb a dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol.