Hoffwn longyfarch ein holl fyfyrwyr sydd wedi derbyn eu canlyniadau TGAU heddiw.

Meddai’r Cynghorydd Phil Wynn, Aelod Arweiniol Addysg, “Mae hi wedi bod yn flwyddyn anodd i’n holl fyfyrwyr TGAU sydd wedi cael mwy na blwyddyn o aflonyddwch i’w hastudiaethau.

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

“Maen nhw i gyd wedi gwneud yn eithriadol o dda a rhaid eu llongyfarch am eu cyflawniadau.

“Mae athrawon a rhieni wedi chwarae rhan anferthol hefyd wrth sicrhau bod y garreg filltir hon wedi’i chyflawni’n llwyddiannus a hoffwn ddiolch yn fawr iddyn nhw i gyd.

“Dwi’n dymuno’r gorau i chi wrth i chi symud ymlaen at addysg bellach, gwaith neu hyfforddiant.

“Da iawn bawb.”

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN