Report easily online

Ar gyfer y mwyafrif ohonom, mae ein biniau’n cael eu casglu’n eithaf didrafferth, ond ceir ambell i achlysur lle, er gwaethaf ein hymdrechion gorau, mae rhai eiddo’n methu allan ar eu casgliad.

Pan fydd hyn yn digwydd, a wyddoch chi y gallwch roi gwybod i ni’n gyflym (ac yn rhwydd) drwy lenwi ein ffurflen ‘rhoi gwybod am gasgliad gwastraff a fethwyd’?

A fyddech cystal ag ateb rhywfaint o gwestiynau byr a syml er mwyn i ni gael deall eich sefyllfa, ac mewn ambell glic, byddwch wedi rhoi gwybod am y casgliad a fethwyd.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Cyn i chi lenwi’r ffurflen, mae rhai pethau y dylech eu hystyried i ddechrau.

Rhai pethau i’w cofio…

  • Dim ond eich casgliad diwethaf y gallwch roi gwybod i ni amdano. Nid ydym yn derbyn adroddiadau am gasgliadau dros wythnos yn ôl gan fod casgliadau’n newid bob yn ail wythnos.
  • A ydi hi ar ôl 1.00pm? Os ydi hi’n ddiwrnod eich casgliad, arhoswch tan ar ôl 1.00pm cyn rhoi gwybod am achos o fethu casgliad gan y bydd y criwiau o bosibl yn gwagio’r bin yn nes ymlaen y diwrnod hwnnw.
  • Ai eich casgliad ailgylchu a fethwyd? Rydym yn casglu gwastraff ailgylchu yn wythnosol, felly efallai y byddai’n haws i chi aros tan eich casgliad nesaf. Rhedeg allan o le yn eich bocsys ailgylchu? Gallwch archebu bocsys ailgylchu ychwanegol am ddim ar-lein.
  • A oedd eich biniau allan erbyn 7:30am? Mae’r criwiau’n dechrau gweithio’n gynnar, felly os nad oedd eich biniau allan yn brydlon ar gyfer y casgliadau, mae’n bosibl y byddwn wedi bod heibio eich stryd a’ch bod wedi methu allan. Hyd yn oed os yw’r lorri’n dod heibio’ch tŷ chi’n hwyrach fel arfer, byddwn yn amrywio ein llwybrau casglu o bryd i’w gilydd, yn ddibynnol ar yr amodau rydym yn eu hwynebu.
  • A oedd unrhyw broblemau mynediad? Byddwch yn ofalus wrth barcio eich cerbydau ar eich diwrnod casglu. Rydym yn deall nad oes gan bawb dramwyfa neu garej, ac mae’r bobl hyn yn gorfod dibynnu ar barcio ar y stryd. Ond os ydych chi’n gwybod y bydd eich biniau’n cael eu casglu, edrychwch ar y stryd ac ewch i weld os oes digon o le i’n cerbydau mawr allu ymgymryd â’u dyletswyddau’n ddiogel.

Rhoi gwybod ar-lein

Yn ogystal â chasgliadau bin a fethwyd – mae llawer o bethau eraill y gallwch roi gwybod i ni amdanynt ar-lein!

Gallwch roi gwybod am achosion o dipio anghyfreithlon, tyllau yn y ffyrdd, graffiti, problemau â choed, atgyweirio tai, a llawer mwy ar-lein. Ewch i weld beth arall allwch chi roi gwybod i ni amdanynt.

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD