Census 2021

Mae Cyfrifiad 2021 yn dal i recriwtio….allwch chi helpu i sicrhau fod pawb yn...

Ydych chi eisiau helpu i hyrwyddo #Cyfrifiad2021 yn eich ardal? Wel y newyddion da yw bod yna dal amser i wneud cais am y rolau dros dro a...

Dysgu o gartref. Diolch yn fawr gennym ni

Diolch yn fawr Ar hyn o bryd mae ysgolion a cholegau ond ar agor i blant gweithwyr allweddol, a dysgwyr sydd angen cwblhau arholiadau neu asesiadau hanfodol. Darganfyddwch...
Business

Ydych chi’n chwilio am gefnogaeth a/neu gyllid i’ch busnes?

Yn dilyn eu clinig llwyddiannus diwethaf ym mis Rhagfyr, mae Banc Datblygu Cymru, Tîm Busnes a Buddsoddi Cyngor Wrecsam, a Hwb Menter Wrecsam wedi dod at ei...
Shopping in Wrexham

Parhau â chynlluniau i adfywio canol tref Wrecsam

Parhau â chynlluniau i adfywio canol tref Wrecsam yn cynnwys cyhoeddiadau am gyllid cychwynnol ac amserlenni yn rhan o Raglen Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru Yn dilyn cyfarfod cadarnhaol...

Amser ychwanegol! Dyddiad cau wedi’i ymestyn ar gyfer ceisiadau rheolwr prosiect yn amgueddfa bêl-droed...

Rydym wedi ymestyn ein dyddiad cau ar gyfer ceisiadau rheolwr prosiect tan 31 Ionawr, gan roi amser ychwanegol i chi gael cyflwyno ceisiadau. Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf...

Ydi eich busnes yn masnachu gydag Ewrop?

Daeth rheolau newydd ar gyfer busnesau sy’n masnachu gydag Ewrop i rym ar 1 Ionawr 2021. Darganfyddwch y gwybodaeth diweddaraf am Brechlyn Coronafeirws Os nad ydych wedi gwneud...

Sesiynau chwaraeon yn cael eu darlledu’n fyw yn eich cartref.

Bod yn heini yn ystod y cyfnod clo gyda Taekwando, gymnasteg, dawns stryd a llawer o sesiynau chwaraeon eraill sydd yn cael eu darlledu’n fyw yn eich...
ty pawb

Eisiau bod yn fasnachwr bwyd/diod yn Tŷ Pawb?

Ydych chi’n chwilio am leoliad unigryw, bywiog yng nghanol tref Wrecsam i agor eich busnes bwyd a diod eich hun? Mae gan Tŷ Pawb gyfle newydd cyffrous i...
video

Addysg Gymraeg – y gorau o ddau fyd 👩‍🎓👨‍🎓

Mae tua thri chwarter o boblogaeth y byd yn siarad mwy na dwy iaith. Mae siarad mwy nag un iaith yn cynnig dewis ehangach o weithgareddau cymdeithasol ac...

Ymunwch â’r gwasanaeth olrhain cysylltiadau a helpwch i achub bywydau…a allech chi wneud hyn?

A hoffech chi gael swydd hollbwysig sy’n helpu i achub bywydau? Efallai mai hon fydd eich swydd bwysicaf erioed... Os ydych chi’n chwilio am swydd werthfawr, gallai ymuno...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
5.1 ° C
6 °
3.9 °
87%
1.5kmh
90%
Thu
5 °
Fri
5 °
Sat
6 °
Sun
7 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -