Clybiau chwaraeon – peidiwch â cholli allan ar ein Noson Clwb Cymunedol!

Rydym yn gwybod bod ein ceisiadau cronfa Cist Gymunedol chwarterol yn boblogaidd iawn gyda sefydliadau chwaraeon – ond mae clybiau wedi dweud wrthym y byddant hefyd yn...

Ar agor bob awr

Oeddech chi’n gwybod fod modd i chi gael mynediad at eich llyfrgell bedair awr ar hugain y dydd, saith niwrnod yr wythnos? O foethusrwydd eich cadair freichiau, gallwch...
Plumber Plumbing Job Vacancy Copper

‘Da chi’n blymwr cymwys sy’n chwilio am gyfle cyffrous? Yna efallai mai hon ydi’r...

Os ‘da chi’n blymwr cymwys sy'n chwilio am her newydd a chyffrous, byddwch yn bendant eisiau golwg ar y cyfle gwych yma. ‘Da ni’n chwilio a 4 Plymwr...

Pobl ifanc yn paratoi ar gyfer cyfweliadau yn y dyfodol

Gall fynd am gyfweliad fod yn ofnus – yn enwedig pan rydych ychydig dros 16 ac yn edrych am eich lle cyntaf yn y coleg neu yn...

Ymdrech ysgubol gan Ddisgyblion, Staff a Rhieni Ysgol Clywedog

O ganlyniad i ymdrechion Tasglu Eco-Weithredu Ysgol Clywedog mae 250 o goed wedi eu plannu ar dir yr ysgol fel rhan o ymgyrch ‘Big Climate Fightback’ Coed...

Galw am gontractwyr a masnachwyr i helpu ein gwaith treftadaeth

Mae ein Cynllun Treftadaeth Treflun yn ceisio adfer a gwarchod nifer o’r adeiladau hanesyddol bwysig sydd yn Ardal Gadwraeth Canol y Dref. Yn ogystal â helpu i ddod...

Disgyblion o Ysgol Gynradd Gwenfro yn Plannu Perllan!

Mae Ysgol Gynradd Gwenfro wedi cael wythnos brysur iawn wrth i ddisgyblion blannu 28 o goed i greu perllan ger eu hysgol. Plannodd y disgyblion fathau traddodiadol...

Digwyddiad galw heibio ar gyfer busnesau canol y dref ar gyllid adfywio

Efallai eich bod wedi clywed y newyddion da diweddar ein bod wedi sicrhau £1.52 miliwn gan y Loteri Genedlaethol ar gyfer cynllun treftadaeth treflun, a gaiff ei...

Gwobrau Siarter Iaith i ysgolion Wrecsam a Sir y Fflint

Cafodd plant ysgol ar draws Wrecsam a Sir y Fflint eu gwobrwyo’n ddiweddar am eu hymdrechion gwych i ddefnyddio’r Gymraeg yn amlach y tu allan i’r ysgol. Cafodd...

Her Cwadrennydd – Ysgol Clywedog yn Fuddugol yng Nghymru

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Clywedog sydd wedi cystadlu yn rownd derfynol Her Cwadrennydd Raytheon yn ddiweddar. Ar ôl diwrnod llawn o gystadlu roedden nhw’n fuddugol yng Nghymru ac...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
2.9 ° C
5 °
1 °
75%
4.6kmh
40%
Tue
10 °
Wed
4 °
Thu
6 °
Fri
6 °
Sat
4 °
- Hysbysebu -