Child Care Survey

Yn galw rhieni a gofalwr sy’n defnyddio gofal plant yng Nghymru!

Mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol eisiau clywed eich barn am ofal plant yn eich ardal leol. Llenwch yr arolwg byr yma a chewch ddweud eich dweud...
Schools

Allech chi fod yn bennaeth ein hysgol cyfrwng Cymraeg newydd?

Rydym yn gyffrous iawn wrth gyhoeddi ein bod yn chwilio am bennaeth i arwain ein hysgol cyfrwng Cymraeg mwyaf newydd, a fydd yn darparu addysg i blant...

Cynyddu eich oriau fel rhan o ddiwrnod pwysicaf ym mywydau pobl…edrychwch ar y swydd...

Gall swyddi fod yn ddiddorol am wahanol resymau...ond mae rhywbeth arbennig am y cyfle hwn, sydd yn gwneud i’r swydd sefyll alan. Rydym yn chwilio am Swyddogion Seremoni...
Communities for Work

Cymunedau am Waith a Mwy yn helpu Joe i ddechrau gyrfa newydd👍

Mae Cymunedau am Waith a Mwy yma yn Wrecsam yn mynd o nerth i nerth ac wedi dal ati i weithredu ar-lein gydol y pandemig. Ers mis...
Community

Lansio Dysgu Oedolion yn y Gymuned yn Sir y Fflint a Wrecsam

Cynhaliwyd lansiad swyddogol Partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Gogledd-ddwyrain Cymru yn ddiweddar. Mae’r Bartneriaeth yn fenter ar y cyd gan Gyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref...
Gofalu am Wrecsam

Gofalu am Wrecsam – dewch i weithio ym maes gofal cymdeithasol, er mwyn eich...

DOD O HYD I SWYDDI GOFALU LLEOL Rydym i gyd yn gwybod bod diffyg gweithwyr gofal mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ar hyn o bryd. Efallai y...
Parents

Rhieni – rydym i gyd angen ychydig o gefnogaeth weithiau!

I rieni, mae bob amser wedi bod yn bwysig cael perthnasoedd adeiladol, cefnogol, boed gyda rhiant, teulu neu ffrindiau. Mae cael perthnasoedd o’r fath yn bwysicach nawr nag...
Beware of DVLA email scam asking you to update details

Parciwch yn ofalus ac yn gyfreithlon wrth ymweld â Wrecsam

Ers i Gymru symud i Lefel Rhybudd 0 mae nifer y bobl sy’n ymweld a gweithio yng nghanol y dref wedi cynyddu’n gyflym. Tra bod hyn yn newyddion...
Five

5 peth gallwch chi wneud i helpu cadw Covid i ffwrdd o ysgolion yr...

Wrth i blant ddychwelyd yn ôl i’r ysgol, gofynnwn i rieni, gofalwyr a dysgwyr ddilyn rhai rheolau syml i helpu cadw pawb yn ddiogel. Trwy gadw at y...
School bus

Ydych chi’n defnyddio cludiant i’r ysgol? Darllenwch hwn …

A fydd eich plentyn yn defnyddio cludiant i’r ysgol y tymor hwn? Dyma wybodaeth ddefnyddiol... Trefniadau Bydd nifer o blant yn gwneud y trosglwyddiad o ysgol gynradd i’r ysgol...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15 ° C
16.1 °
13 °
81%
7.9kmh
100%
Gwe
13 °
Sad
12 °
Sul
11 °
Llu
11 °
Maw
10 °
- Hysbysebu -