Gosod sylfaen i ddefnyddio calch mewn cwrs am ddim

Ydych chi wedi bod yn dilyn ein rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol? (Os nad ydych chi, mae mwy o wybodaeth yn yr erthygl yma) Mae ein sesiynau hyfforddi nesaf ar...

Masnachwr marchnad yn dathlu 50 mlynedd o fusnes

Mae ein marchnadoedd yn rhan enfawr o’n hanes. Maent yn rhan enfawr o fywyd dyddiol yn Wrecsam, ac maent yr un mor bwysig fel mannau i bobl gwrdd...
video

Ydych chi erioed wedi ystyried gwirfoddoli? Gwyliwch stori ysbrydoledig Leigh…

O wirfoddoli i ddod yn gymhorthydd llanw mewn oriel. Mae stori Leigh yn llawn ysbrydoliaeth, a gallai’r cyfleoedd hyn fod ar gael i chithau hefyd! Fe wnaethom ni...
Support work jobs homecare reablement

Beth ydych chi wir yn ei wybod am Waith Cefnogi? Efallai y byddwch yn...

“Allwn i byth gael gyrfa ym maes gwaith cefnogi, fyddai ddim yn iawn i mi”...ydi hyn yn swnio’n debyg i chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod? Mae...

Disgyblion yn ennill gwobr am eu gwaith caled dros y Gymraeg

Mae disgyblion mewn tair ysgol gynradd cyfrwng Saesneg wedi eu llongyfarch am eu hymdrechion i siarad Cymraeg tu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae timau o ddisgyblion o Ysgol...

A bydded goleuadau!

Nid yw tywydd yr haf yn rhy ddrwg ar hyn o bryd! Ond- er nad ydym eisiau swnio’n negyddol! - ni fydd yn hir cyn iddi ddechrau tywyllu...

Disgyblion eisiau mynd i’r afael â phlastig untro

Daeth grŵp o ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd Sant Joseff i ymweld â Neuadd y Dref yn gynharach yn yr wythnos diwethaf er mwyn holi...

Ysgol yn claddu capsiwl amser yn ystod gwaith adeiladu

Manteisiodd disgyblion un o’n hysgolion cynradd ar y cyfle i guddio ychydig o hanes o dan yr adeilad newydd wrth i waith adeiladu fynd yn ei flaen...

Dewch i fwynhau’r Ffair Dreftadaeth haf yn Amgueddfa Wrecsam

Dewch i ddysgu mwy am hanes, treftadaeth ac archeoleg Gogledd-ddwyrain Cymru yn  digwyddiad a fydd yn hwyliog ac yn gyfeillgar i deuluoedd! Cynhelir Ffair Dreftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru...
Wrexham Council jobs

Therapyddion galwedigaethol, darllenwch hwn…

Rydym ni’n chwilio am bobl i ymuno â’n Tîm Therapi Galwedigaethol. Pobl sydd yn gallu gwneud gwahaniaeth i fywydau ar draws Wrecsam. Efallai eich bod chi yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.8 ° C
18.9 °
13.3 °
82%
3.1kmh
0%
Llu
21 °
Maw
13 °
Mer
18 °
Iau
14 °
Gwe
15 °
- Hysbysebu -