“Canolbwyntio ar y gymuned” – Dewch i gwrdd â’r grwpiau sydd wedi ymgartrefu yn...

Rydym ni eisoes wedi edrych ar lwyddiant rhai o farchnadoedd Tŷ Pawb, felly dyma gyfle rŵan i edrych ar y digwyddiadau a’r grwpiau cymunedol. Ers ailagor yr adeilad...

Mae Tŷ Pawb yn un oed…felly beth yw hanes yr adeilad cymunedol hyd yma?

Blwyddyn yn ôl, fe agorodd Tŷ Pawb ei ddrysau i’r cyhoedd am y tro cyntaf. Cafwyd dathliad arbennig a llwyddodd y digwyddiad hwn i ddenu miloedd ar...

Mae O Dan Y Bwâu yn ôl, yn fwy ac yn well nag erioed…

Mae'r haf yn prysur agosáu - sy’n golygu ychydig o bethau. Tywydd braf, hufen iâ, barbeciw .. mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Ond yn bwysicach, mae'n nodi...
Physical Job Working Outdoors

Hoffech chi weithio yn yr awyr agored mewn swydd a fydd yn eich cadw’n...

Dydi hi ddim bob tro yn hawdd cael amser i gadw’n heini... Os ydych chi’n gwybod bod gennych chi ddiwrnod prysur o waith o’ch blaen, dydi’r syniad o...

Help i ddod o hyd i’r swydd iawn

Mae dod o hyd i’r swydd iawn yn brofiad gwahanol i bawb. Pa un a ydych yn chwilio am eich swydd gyntaf, eisiau symud i ddiwydiant newydd neu...

Mae gan y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid “Uchelgeisiau Uchel” ar gyfer plant a phobl ifanc”

Mae ein staff yn y Gwasanaeth Cyfiawnder Ieuenctid yn hapus iawn yn dilyn eu harolwg diweddar gan Arolygiaeth Carchardai ei Mawrhydi. Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol...

Roedd 1.8 miliwn o weithwyr ar eu colled gyda chyflog gwyliau’r llynedd. Peidiwch chi...

Gweithio i Asiantaeth? Gweithio sifftiau afreolaidd? A wyddoch chi fod gennych hawl i gael cyflog gwyliau? Mae 35% o weithwyr o dan gamargraff mai dim ond pobl mewn...

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych cyn archebu ar gyfer y cinio arbennig...

Os ydych yn trefnu cinio arbennig gyda’r teulu ar Sul y Mamau, mae Tîm Bwyd a Ffermio Cyngor Wrecsam yn dymuno eich atgoffa i ‘edrych cyn archebu’. Mae...

Gwrthwynebiadau statudol yn agor ar gynlluniau Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed am y cynlluniau i ehangu Ysgol Gynradd Lôn Barcas. Bu i ni ddechrau cyfnod o wrthwynebu statudol ar y cynlluniau ar...

Mae’r farchnad gyfandirol YN ÔL!

Yn dilyn ymweliad cyntaf llwyddiannus yn 2018, bydd y Farchnad Stryd Gyfandirol yn dychwelyd i ganol tref Wrecsam ar gyfer ymweliad cyntaf 2019. Gallwch ddisgwyl ddod o hyd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
16.4 ° C
18.3 °
14.4 °
63%
1.5kmh
0%
Mer
12 °
Iau
10 °
Gwe
13 °
Sad
9 °
Sul
11 °
- Hysbysebu -