Meddwl am gychwyn eich busnes cyntaf? Gallwn ni helpu

Os ydych chi'n barod i gychwyn eich busnes eich hun ond angen help llaw, yna gallai hyn fod yn ddelfrydol i chi. Mae Tŷ Pawb a Hwb Menter...

Dysgwch sut i ddarganfod y straeon cudd y tu ôl i wrthrychau canoloesol…

Hoffech chi ddysgu mwy am adnabod a chofnodi darnau arian a seliau canoloesol? Efallai bod gennych chi rai gwrthrychau rydych chi wedi'u cael eich hun ac yr hoffech...

Dod yn gymuned gyfeillgar i ddementia – Holt

Bu i berchnogion busnes lleol, staff, Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu ac aelodau o’r gymuned gymryd rhan yn y sesiwn ffrindiau Dementia yn Peal O’Bells yn Holt...

Mae Freedom Leisure yn codi hwyl wrth godi arian ar Ddiwrnod y Byd Ar...

Bydd nifer o ddigwyddiadau codi arian yn cael eu cynnal yng nghanolfannau hamdden Wrecsam yr wythnos hon. Bydd digwyddiadau elusennol er budd Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru yn...

Y Cyngor yn nodi’r hyn sydd angen ei wneud yn yr Argyfwng Hinsawdd

Ddoe, edrychodd cyfarfod o'n Cyngor llawn ar a ddylai Wrecsam ddatgan argyfwng hinsawdd ai peidio, yn unol ag awdurdodau cenedlaethol a rhanbarthol eraill. Rydym wedi gwneud llawer o...

Sicrhau bod plant yn cael y dechrau gorau i fywyd

Gall pum mlynedd gyntaf unrhyw blentyn siapio eu dyfodol. Gall cael y dechrau cywir atal problemau presenoldeb ysgol, cam-drin sylweddau, diweithdra, salwch, a marwolaeth cynnar hyd yn...

Ysgol Rhosymedre yn ymweld ag arddangosfa Gwaith-Chwarae – a gall eich ysgol chithau ddod...

Ysgol gynradd Rhosymedre yw’r ysgol gyntaf i ymweld â’r arddangosfa Gwaith-Chwarae yn Tŷ Pawb y tymor yma. Mae’r oriel yn Tŷ Pawb wedi’i thrawsnewid yn lle chwarae antur...

Edrychwch ar swyddi diweddaraf y cyngor yma!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gweithio i’r cyngor, rydych chi wedi dod i’r lle iawn gan ein bod ni’n rhestru mwy o’n swyddi diweddaraf i chi. Yn aml,...

Canmoliaeth i dîm Tŷ Pawb ar ôl llwyddiant aml-wobr

Mae’r tîm y tu ôl i ddyluniad Tŷ Pawb wedi eu canmol ar ôl ennill tair gwobr anrhydeddus mewn dim ond deufis. Ar ôl derbyn y Fedal Aur...

Derbyniadau ysgolion uwchradd a nosweithiau agored

Gyda gwyliau’r haf drosodd a’r tymor yn ôl i’r ysgol yn dod i ben, mae’n debyg nawr mai’r ysgol yw un o’r ychydig bethau ar feddyliau rhieni...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12 ° C
13.9 °
10 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
8 °
Mon
8 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
10 °
- Hysbysebu -