Shopping in Wrexham

Siopa yn Wrecsam yn ystod pandemig y coronafeirws

Mae’r Cyng. Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd, wedi croesawu’r newyddion bod modd i siopau eraill ailagor yn ofalus. “Dyma newyddion gwych i'n masnachwyr sydd, wrth reswm,...
Borras Park CP School

Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras – Ymgynghoriad cyn ymgeisio

Gwahoddir trigolion Parc Borras a Rhosnesi, gyda phlant a fydd yn mynychu neu sydd yn mynychu Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras, ac unrhyw un a hoffai fynychu’r...
Darganfyddiad

Darganfyddiad newydd yn rhoi goleuni ar Wrecsam yn oes y Rhufeiniaid.

Mae un o’r gwrthrychau Rhufeinig mwyaf arwyddocaol a ddarganfuwyd yng Nghymru yn y blynyddoedd diweddar wedi cael ei ddarganfod ger Wrecsam! Darganfu Rob Jones, sy'n ddatguddiwr metel, wrthrych...
COVID-19 and your business: how to get found online

COVID-19 a’ch busnes: sut gall pobl ddod o hyd i chi ar-lein

Erthygl gwadd gan Cyflymu Cymru i Fusnesau Gyda phawb yn cystadlu am ofod ar-lein, sut ydych chi'n dal sylw pobl ac yn hoeli eu sylw fel eu bod...
artists open call

Mae Tŷ Pawb yn Gwahodd Artistiaid i Gyflwyno Gweithiau ar gyfer Arddangosfa sy’n Dathlu...

Mae Tŷ Pawb yn gwahodd artistiaid traddodiadol a chyfoes o bob cwr o'r byd i gyflwyno gweithiau ar gyfer arddangosfa newydd ym mis Hydref. Arrdangosfa Tŷ Pawb Agored...

Yn Cyflwyno Sesiwn Ynysu Ecsgliwsif Ar-lein Tŷ Pawb

JACK FOUND Nos Wener yma, cyflwynir Jack a'i gydynyswyr sesiwn acwstig ecsgliwsif i'w chyflwyno drwy dudalen Facebook Tŷ Pawb o 7.30pm. "Bright and energetic - a kaleidoscope; complex percussion...
non-domestic rates

Cynllun Grantiau Ardrethi Annomestig – Gwneud cais cyn 30 Mehefin

Rydym wedi helpu dros 1,800 o fusnesau a masnachwyr unigolyn yn y fwrdeistref sirol drwy ddarparu £22m mewn grantiau busnes ers y cyfyngiadau ar symud ddechrau. Mae hyn...
New resource lets pupils practice their Welsh language skills from home

Meddalwedd iaith ar gael am ddim i helpu gydag addysgu a gweithio gartref yn...

Datganiad i'r wasg gan Brifysgol Bangor Mae Cysgliad, pecyn meddalwedd sy'n cynnwys gwirydd iaith a gramadeg Cymraeg, yn awr ar gael i'w lwytho i lawr am ddim yn...
Solihull

Cyrsiau ar-lein rhad ac am ddim i rieni a darpar rieni yn Wrecsam

Mae Tîm Iechyd y Cyhoedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi buddsoddi mewn trwydded aml-ddefnyddiwr ar gyfer 4 cwrs ar-lein sydd wedi ennill gwobrau, sydd â nod...

Tŷ Pawb: Hanner tymor mis Mai ar y we

Mae'r gweithgareddau hanner tymor yr wythnos hon i gyd wedi'u hysbrydoli gan arddangosfa gyntaf un Tŷ Pawb 'Is This Planet Earth?’', arddangosfa a oedd yn dychmygu beth...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
14.6 ° C
15.6 °
13.3 °
93%
0.5kmh
100%
Wed
15 °
Thu
18 °
Fri
19 °
Sat
16 °
Sun
17 °
- Hysbysebu -