Ysgol Llan y Pwll litter picking

Ysgol Llan-y-pwll yn mabwysiadu Ardal Di-sbwriel – allai eich ysgol chi fod nesaf?

Ysgol Llan-y-pwll yw’r ysgol ddiweddaraf yn Wrecsam i gael pecyn casglu sbwriel yn rhad ac am ddim er mwyn mabwysiadu Ardal Di-sbwriel, ac mae Caru Cymru eisiau...
Gresford

Cylch Chwarae a Chlwb Llywodraethwyr Gresffordd yn derbyn Gwobr Genedlaethol

Mae Cylch Chwarae a Chlwb Llywodraethwyr Gresffordd wedi derbyn Gwobr Genedlaethol Cynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy gan Lywodraeth Cymru. Mae'r Cynllun Lleoliadau Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy yn gweithredu...

Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn lansio sesiynau holi ac ateb rhithwir misol

Erthygl Gwadd - Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru Mae Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru yn lansio sesiynau holi ac ateb rhithwir misol ar yr ail wythnos o bob mis. Gallwch ofyn...

Hyfforddiant AM DDIM i ddod yn athro/athrawes nofio – yna, hyd at £16 yr...

Mae Freedom Leisure yn chwilio am siaradwyr Cymraeg i ymuno â’r tîm llwyddiannus o athrawon nofio yng nghanolfan Byd Dŵr, Wrecsam. Mae medru’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer...
Primary

Disgyblion ysgol gynradd a’u rhieni yn meithrin sgiliau maeth am oes

Erthyl gwadd: BIPBC Mae disgyblion Ysgol Gynradd Brynteg, Wrecsam a'u rhieni, neu eu neiniau a'u teidiau wedi cymryd rhan mewn cwrs coginio arloesol a ddatblygwyd gan dîm Deieteg...
video

Ymgeisio am le mewn dosbarth meithrin i’ch plenty?

Ymgeisio am le mewn dosbarth meithrin i’ch plenty? Erioed wedi ystyried addysg cyfrwng Cymraeg? Gwyliwch y fideo i ddarganfod mwy. Ceisiadau’n cau ar 17eg Chwefror.

Adfywio Treftadaeth Canol y Ddinas

Efallai y byddwch wedi sylwi ar y gwaith adnewyddu sy’n mynd rhagddo ar hyn o bryd yn un o adeiladau mwyaf eiconig canol dinas Wrecsam. Casgliad bin...

Siarcod arian anghyfreithlon yn cymryd mantais ar bwysau costau byw

Mae ymchwil newydd*, a gomisiynwyd gan Atal Siarcod Benthyg Arian Cymru a Llywodraeth Cymru, yn cadarnhau ofnau y gallai’r caledi ariannol presennol ysgogi mwy o bobl yng...

Pam bydd Neuadd y Dref am gael ei oleuo’n porffor 27/01/2022 rhwng 5-8yp

Dydd Gwener, 27 Ionawr yw Diwrnod Cofio’r Holocost. Ar y diwrnod hwn, mae gofyn i ni gymryd ennyd i dalu teyrnged i’r rhai a gafodd eu herlid...

Saith cartref gofal yn Wrecsam yn ennill gwobrau am ddefnyddio meddalwedd hel atgofion

Mae saith cartref gofal yn Wrecsam wedi ennill gwobrau yn ddiweddar am y gwaith maen nhw’n ei wneud gyda RITA – meddalwedd therapi hel atgofion ac adfer...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
9.9 ° C
11 °
8.5 °
88%
8.2kmh
75%
Wed
11 °
Thu
11 °
Fri
9 °
Sat
6 °
Sun
8 °
- Hysbysebu -