Y tai newydd fydd cartrefi cyntaf y cyngor i gael eu hadeiladu ers bron...

Mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad tai i adeiladu cartrefi cyntaf y cyngor yn Wrecsam ers 1991. Rydym yn cydweithio â datblygwyr Liberty i adeiladu cartrefi newydd y...
virtual dementia tour bus

Mae’r Bws Taith Ddementia Rhith yn dychwelyd i Wrecsam fis Chwefror 2020!

Dyfeisiwyd y Daith Ddementia Rhith ugain mlynedd yn ôl i roi cyfle i bobl ag ymennydd iach brofi sut beth ydi dementia. Mae’n rhoi cyfle i bobl...
one tipped every minute

Tipio un bob munud!

Mae cyfwerth â lori bin llawn plastig yn cael ei dipio i foroedd y byd bob munud! Ond rydym yn dibynnu cymaint ar blastig fel nad ydym yn...

Testun Ychwanegol BBN

Pan fyddwch yn cerdded i fewn i dafarn yn Wrecsam ac yn gweld yr arwydd Braf Bob Nos, mae'n golygu eich bod newydd gamu i mewn i...

Cofiwch am y Prosiect Tirlun Darluniadwy yn Tŷ Pawb

I ddathlu 10 mlynedd ers yr arysgrif ar Dyfrbont Ddŵr Pontcysyllte ac 11 milltir o gamlas fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae nifer o brosiectau celf...
Ian Bancroft Wrexham Councilvideo

Adroddiad Estyn – Neges gan ein Prif Weithredwr, Ian Bancroft

Mae'n adroddiad holl-awdurdod Estyn yn awr ar gael i'w ddarllen ar-lein. Gwelwch y fideo uchod gyda'n hymateb, o'r Prif Weithredwr Ian Bancroft.  

Awgrymiadau Gwych am Noson Allan Arbennig yn Wrecsam dros y Nadolig yma

Mae’r erthygl hon wedi ei hysgrifennu fel rhan o’n hymgyrch 12 diwrnod at Nadolig mwy Diogel yn Wrecsam Os ydych yn mentro allan i Wrecsam dros gyfnod yr...

Tîm drôn Ysgol Clywedog yn cael eu llongyfarch gan y Maer

Nôl ym mis Tachwedd, cyrhaeddodd tîm o ddisgyblion o Ysgol Clywedog rownd derfynol Her Cwadrennydd Raytheon. Gwelodd yr her ysgolion o bob cwr o’r DU yn cystadlu i...
ask for

TAFARNDAI YN WRECSAM YN CEFNOGI YMGYRCH ‘GOFYNNWCH AM ANGELA’

Mae bariau ar draws Wrecsam yn cefnogi’r ymgyrch Gofynnwch am Angela, sy’n annog pobl i ofyn am gymorth os nad ydynt yn teimlo'n ddiogel pan fyddant yn...
On track with ADTRAC

Yn ôl ar ben ffordd gydag ADTRAC

Roedd hi eisiau bod yn ddiffoddwr tân – a dyna’n union fydd hi! Roedd Sophia o Wrecsam sy’n 19 oed wedi ystyried bod yn ddiffoddwr tân yn aml,...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
8.1 ° C
10 °
6.1 °
70%
8.7kmh
40%
Thu
10 °
Fri
11 °
Sat
6 °
Sun
11 °
Mon
10 °
- Hysbysebu -