drink less night out

Barod am noson allan wych yn Wrecsam? Yfwch lai a mwynhau mwy!

Gall gormod o alcohol droi noson wych yn un wael. Gallai dorri eich noson yn fyr. Mynd i drafferth. Neu gael eich brifo. Gallai hyn oll newid...
Healthy Schools

Dathliad Ysgolion Iach

Yn ddiweddar cynhaliwyd dathliad ysgolion iach a bu i ysgolion ledled Wrecsam gael eu cydnabod am y gwaith a wneir i ddatblygu iechyd a lles plant a...
see intervene act

Gweld. Ymyrryd. Gweithredu.

Mae cwmnïau Diogelwch Drysau yn Wrecsam wedi cyfrannu at gynhyrchu cod ar gyfer pobl ddiamddiffyn. Bwriad y cod yw helpu goruchwylwyr drysau i ymateb yn effeithiol ac...
street pastors caring

Gofalu, Gwrando, Helpu. Cyfarfod â Bugeiliaid Stryd Wrecsam

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch 12 cam tuag at Nadolig mwy diogel Ydych chi wedi bod am noson allan yn...
Ian Roberts, Wrexham Council

Prif Swyddog Addysg yn ymddeol yn 2020

Mae bob amser yn drist nodi bod rhywun yn gadael. Felly mae’n ddrwg gennym gyhoeddi y bydd un o’n Prif Swyddogion yn ymddeol yn 2020. Bydd Ian Roberts, Prif...

‘The Ripple Effect’: Myfyriwr Glyndŵr yn troi breuddwyd yn realiti

Roedd gan John Brinkley, myfyriwr Glyndŵr, freuddwyd o ddod yn awdur/darlunydd llyfr comics a gyhoeddwyd. A diolch i BCM Boarder Collectibles yn Tŷ Pawb mae ei freuddwyd...

Ydych chi’n ddysgwr neu’n athro yn Wrecsam? Tarwch olwg ar hwn…

Ydi eich plentyn yn ddisgybl yn un o’n hysgolion? Neu ydych chi’n athro neu’n athrawes? DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON. Os felly, efallai...
Computer Mouse Office Skills Job Latest

Yn gyfathrebwr da gyda sgiliau swyddfa? Mwy o’n swyddi diweddaraf…

Cymhorthydd Taliadau Tai Mae’n gwasanaeth tai yn gyfrifol am reoli 11,500 o dai cyngor, ac rydym yn chwilio am rywun i brosesu anfonebau ac ad-daliadau, yn ogystal â...

Busnesau newydd yn Tŷ Pawb

Mae pedwar busnes newydd yn cychwyn yn Tŷ Pawb ym mis Rhagfyr yn rhan o brosiect mae Tŷ Pawb wedi bod yn ei wneud gyda Town Square....

Tîm Bryn Alyn yn hyfforddi ar gaeau Real Madrid

Cafodd disgyblion o ysgol uwchradd yn Wrecsam y cyfle i ymarfer ar gaeau hyfforddi un o glybiau pêl-droed gorau Ewrop yn ystod taith ddiweddar i Sbaen. Cafodd rai...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
8.1 ° C
10 °
6.1 °
70%
8.7kmh
40%
Thu
10 °
Fri
11 °
Sat
6 °
Sun
11 °
Mon
10 °
- Hysbysebu -