Business

Busnesau lleol yn rhoi sêl bendith ar ddigwyddiad Cymorth i Fusnesau

Mae’n gyfnod anodd dros ben i fusnesau ar hyn o bryd ond yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus (ar-lein wrth gwrs!) a fydd, gobeithio, yn newid lwc busnesau...

Rhoi Hwb i Sgiliau Arwain a Sgiliau Bywyd Merched trwy Raglen Bêl-droed Arloesol

Dewiswyd ysgol uwchradd yn Wrecsam i gymryd rhan mewn cynllun peilot ar draws Cymru o raglen arloesol sydd wedi’i dylunio i annog merched i gymryd rhan mewn...

Grant Arloesi Cyfleoedd Chwarae Digonol Wrecsam 2020-21

Grant Arloesi Cyfleoedd Chwarae Digonol Wrecsam 2020-21 Sefydlwyd y rhaglen grantiau tymor byr hon gan fod Llywodraeth Cymru, yn ddiweddar, wedi rhoi cyllid ar gael i gefnogi cyfleoedd...

Dal i chwilio am ysbrydoliaeth anrhegion Nadolig? Galwch heibio Siop//Shop Tŷ Pawb…

Dim ond ychydig o ddyddiau ar ôl i gael anrheg Nadolig wych o Siop//Shop oriel Tŷ Pawb! Mae 25% oddi ar lawer o eitemau! Diogelu'r bobl yr ydych...
North Wales Growth Deal being signed

Creu miloedd o swyddi a rhoi hwb o £1bn i economi’r rhanbarth wedi i...

Creu miloedd o swyddi a rhoi hwb o £1bn i economi'r rhanbarth wedi i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac aelodau’r Bwrdd Uchelgais lofnodi'r Cynllun Twf arloesol...
Roadworks Christmas

Dim gwaith ffordd dros gyfnod y Nadolig

Byddwch i gyd yn falch o gael gwybod y byddwn yn gwahardd gwaith ffordd yn ac o amgylch canol y dref tan 4 Ionawr 2021 i helpu...

Hoffech chi fod yn gysylltiedig ag amgueddfa bêl-droed gyntaf Cymru? ⚽

Rydym ar hyn o bryd yn ceisio recriwtio rheolwr prosiect a swyddog amgueddfa bêl-droed. Diogelu'r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG. Bydd y rheolwr...
Crown Buildings

Gwaith yn dechrau ar gyfleuster Iechyd a Lles Cymunedol Wrecsam

Efallai eich bod sylwi bod rhywfaint o’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar Adeiladau’r Goron ar Stryt Caer yng nghanol tref Wrecsam. Mae’r gwaith yma’n rhan o...

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon…

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Cefnogi Masnachwyr, fel arall, ni...
Online learning

Bydd ysgolion Wrecsam yn trosglwyddo i ddysgu ar-lein ar gyfer diwrnodau olaf y tymor

Bydd ysgolion uwchradd ar draws Wrecsam yn trosglwyddo i ddysgu ar-lein ar gyfer yr wythnos nesaf i gyd, a bydd ysgolion cynradd yn gwneud yr un fath...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
haze
5.1 ° C
6 °
3.9 °
87%
1.5kmh
90%
Thu
5 °
Fri
5 °
Sat
6 °
Sun
7 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -