A-level

Canlyniadau Safon Uwch Gyfrannol a Safon Uwch – Datganiad i’r wasg gan y Rhanbarth

Nid oes gan y chwe deilydd portffolio addysg sydd yn cynrychioli chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, eu Prif Swyddogion, y Consortiwm Gwella Ysgolion Rhanbarthol, GwE a Phenaethiaid...
A-level

Dasganiad i’r wasg gan Ffederasiwn Penaethiaid Ysgolion Uwchradd Gogledd Cymru

Canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol Ni allwn orbwysleisio cymaint yw ein siom, ein dryswch a'n pryder am y canlyniadau Safon Uwch ac Uwch Gyfrannol a gafodd ein...
free workshop, Wrexham businesses, Wrexham business owners, export your website workshop

Newyddion i Fusnesau yn Wrecsam (13.08.20)

Dyma’r newyddion diweddaraf ar gyfer busnesau yn Wrecsam. Mwy o fanylion am y Bonws Cadw Swyddi wedi’u cyhoeddi Fel y soniwyd yn fras mewn diweddariad blaenorol: bydd busnesau yn...
A-level

Gogledd Cymru yn ymateb i ganlyniadau Lefel-A

Dymuna'r chwe deilydd portffolio addysg sydd yn cynrychioli chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru, eu Prif Swyddogion, y Consortiwm Gwella Ysgolion Rhanbarthol, GwE a phenaethiaid uwchradd longyfarch holl...
Night out

Ydych chi wedi cynllunio eich noson allan?

Bydd llawer o dafarndai yng nghanol y dref ac mewn ardaloedd gwledig yn agor eu drysau i gwsmeriaid allu mwynhau diod tu mewn am y tro cyntaf...
Parcio Am Ddim

Parcio am ddim yng nghanol y dref tan ddiwedd Medi

Mae parcio am ddim ym mhob maes parcio’r cyngor yng nghanol y dref tan ddiwedd Medi er ein bod yn gofyn i ymwelwyr sylwi ar y terfynau...
video

Diwrnod Chwarae!

Efallai na allwn ni ddod at ein gilydd yng nghanol y dref i ddathlu Diwrnod Chwarae eleni, ond rydym ni’n dal i ddathlu! Felly, byddwn yn cynnal Diwrnod...
Traders

Clicio a Chasglu – 4 man parcio am ddim bellach ar gael ar y...

Mae gwasanaeth “clicio a chasglu” newydd yn cael ei gynnig ar y Stryd Fawr a fydd yn galluogi i chi barcio am ddim am 30 munud er...

CYNLLUN BWYTA ALLAN I HELPU ALLAN

Mae mwy na 32,000 o fwytai ar draws y DU eisoes wedi cofrestru ar gyfer y Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan. Nid bwytai yn unig sy’n gymwys...
help

Helpwch i roi hwb i fusnesau Cymru

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) yn gofyn i chi eu helpu i gynllunio hwb i'r economi. Ar hyn o bryd, mae arolwg ar-lein sy'n canolbwyntio ar...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
12.1 ° C
13.9 °
10 °
87%
2.6kmh
20%
Maw
15 °
Mer
11 °
Iau
12 °
Gwe
8 °
Sad
9 °
- Hysbysebu -