Hoffech chi gael profiad yn gweithio yn y celfyddydau?

Dewch i gwrdd â’ch ffrindiau newydd, datblygu sgiliau ymarferol a chyfrannu at brosiect bywiog lleol sydd ar gyfer pawb. Byddwch yn rhan o gynnig diwylliannol chymunedol newydd yng...
Library Books Job Vacancy

Gall llyfrgell fod yn lle gwych i weithio…cymerwch gip ar y swyddi hyn

Mae sawl rheswm pam gall llyfrgell fod yn lle gwych i weithio... I ddechrau, mae’r gwasanaethau y mae ein llyfrgelloedd yn eu darparu yn amrywiol ac maent yn...

Dau o Dafarndai Wrecsam yn Dathlu Bod yn Rhan o Ganllaw Tafarndai’r AA 2020!

Amlygwyd tafarndai gorau'r wlad yng Nghanllaw Tafarndai 2020 a gyhoeddwyd gan AA yr wythnos hon. Yn cynnwys cyfanswm o 2,000 o dafarndai ar draws y DU, sy’n enwog...
Tools Spanner Saw Plumber Joiner

Manteisiwch ar y cyfle hwn am brentisiaeth grefft gyda dwylo agored

Mae nifer o resymau gwych am fanteisio ar brentisiaeth grefft gyda ni ... cewch ddysgu a pherffeithio eich crefft, cewch brofiad gwerthfawr drwy faeddu eich dwylo, a...

Newyddion da i Ysgol Morgan Llwyd

Mae yna newyddion da i Ysgol Morgan Llwyd ar ôl i arolygwyr ganfod ei bod wedi gwneud cynnydd da yn dilyn arolwg cynharach, gyda nifer o welliannau...
video

Bydd yn barod am y Ras Ofod

Wyt ti’n barod i deithio ar draws y galaeth ar her ddarllen arbennig? Eleni, mi gei di gyfarfod y Rockets, teulu cŵl iawn sy’n byw ar orsaf loeren...

Rhowch eich barn am ddyfodol marchnadoedd canol y dref

Os ydych yn ymweld â chanol tref Wrecsam fe wyddoch fod gennym nifer o farchnadoedd. Ar hyn o bryd rydym yn edrych ar Farchnad y Cigyddion, y Farchnad...
Play opportunities in Wrexham

Adeiladu, archwilio, poitsio :-) Sesiynau chwarae am ddim ar gyfer plant yr haf hwn

Mae plant wrth eu bodd yn chwarae. Mae angen iddynt chwarae. Felly beth am gael eich plant i gymryd rhan mewn prosiect chwarae yn ystod y gwyliau...

Ydych chi’n chwilio am hwyl i’r teulu yr haf hwn? Edrychwch ar hwn…

Mae’n adeg honno o’r flwyddyn unwaith eto pan fydd gwisg ysgol yn cael ei daflu i waelod y bin golchi dillad am ychydig wythnosau a bydd teuluoedd...

Pencampwyr ailgylchu yn dod â chwpan Uwch Gynghrair Lloegr i Wrecsam

Pwy fysa’n meddwl, Wrecsam a chwpan yr Uwch Gynghrair yn cael eu dweud yn yr un frawddeg ;-) Wel, diolch i waith ardderchog Dosbarth Clywedog a Thaf (Blwyddyn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
15.8 ° C
18.9 °
13.3 °
82%
3.1kmh
0%
Llu
21 °
Maw
13 °
Mer
18 °
Iau
14 °
Gwe
15 °
- Hysbysebu -