Gwelliannau gwerth £3.9 miliwn ar gyfer Ysgol yr Hafod, Johnstown

Fel rhan o raglen Ysgolion yr 21ain ganrif, caiff £3.9 miliwn ei wario ar wella safle Ffordd Bangor, er mwyn galluogi babanod a phlant iau i gael...

6 awgrym defnyddiol a fydd yn ei gwneud yn haws i ddechrau yn yr...

Os bydd eich plentyn yn symud i’r ‘ysgol fawr’ yr hydref hwn, mae’n debyg eich bod yn teimlo braidd yn nerfus. Mae hynny’n naturiol. Mae symud o’r ysgol...

Llongyfarchiadau i’n holl fyfyrwyr Lefel-A

Ar ôl blwyddyn anarferol arall i’n myfyrwyr Lefel-A, fe hoffem ni longyfarch ein holl fyfyrwyr UG a Safon Uwch yn wresog am wneud mor arbennig o dda. Dywedodd...
newidiadau i gyfyngiadau

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi newidiadau i gyfyngiadau yng Nghymru

Mae’r Prif Weinidog wedi nodi ei gynlluniau i Gymru symud i Lefel Rhybudd 0 drwy ymlacio rhai, ond nid pob un, o’r cyfyngiadau sydd mewn grym i...

Rhaglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol yn arwain at gyfle am brentisiaeth.

Mae’r cyrsiau sgiliau adeiladu traddodiadol wedi’u trefnu gan Raglen Sgiliau Adeiladu Traddodiadol Wrecsam ac fe’u cynhelir ar safle Ffordd y Bers Coleg Cambria. Mae’r cyrsiau yn rhad...

Fyddwch chi’n teithio ar draws y ffin rhwng Cymru a Lloegr? Sicrhewch eich bod...

Mae Prif Weinidog Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford wedi nodi cynlluniau ar gyfer Cymru i symud i Lefel Rhybudd 0 ym mis Awst trwy lacio rhai – ond...

RHYBUDD DIOGELWCH DEFNYDDWYR

Disgiau Llif Gadwyn ar gyfer Peiriannau Llifanu Ongl. Perygl o anaf difrifol neu farwolaeth Byddwch yn wyliadwrus o ddisgiau llif gadwyn a gaiff eu gwerthu fel atodiadau i...
School praises scheme that gives students employability skills

Ysgol yn canmol cynllun sy’n rhoi sgiliau cyflogadwyedd i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr yn Ysgol Uwchradd Clywedog yn Wrecsam wedi meithrin sgiliau cyflogadwyedd hanfodol, diolch i fenter sy’n hwyluso perthynas waith rhwng ysgolion a busnesau. Nod y cynllun Dosbarth...
PCR

Dylai unrhyw un gyda Symptomau Covid archebu prawf PCR

Os oes gan unrhyw un, gan gynnwys plant, symptomau Covid, dylent archebu prawf PCR, a dylent hwy ac aelodau o’u haelwyd hunan-ynysu tan i’r canlyniadau prawf gyrraedd. Ni...
Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy

Mae Cynghrair Mersi a’r Ddyfrdwy yn cynnig llwybr o Ddirwasgiad Covid i Dwf Gwyrdd...

Erthyl gwadd - Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy Cyhoeddodd Cynghrair Mersi a'r Ddyfrdwy, sy’n cynrychioli buddion economi unigryw trawsffiniol, gweithredol Sir y Fflint a Wrecsam yng Ngogledd Cymru...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15 ° C
16.1 °
13 °
81%
7.9kmh
100%
Gwe
13 °
Sad
12 °
Sul
11 °
Llu
11 °
Maw
10 °
- Hysbysebu -