Teaching Assistant Job Children Work

Eisiau gweld mwy o’n swyddi diweddaraf? Dewch i gael golwg yma…

Mae gennym ni fwy o swyddi i chi eu gweld yr wythnos hon, felly os oes gennych chi ddiddordeb mewn gweithio i’r cyngor, mae’n bendant werth i...

Datblygiad ar y ffordd ar gyfer llety yng nghanol y dref

Mae pawb yn gwybod bod gwariant twristiaeth ar gynnydd yn Wrecsam. Rydym wedi ymuno â busnes yng nghanol y dref sy'n darparu llety i ymwelwyr er mwyn eu...

Cysgodi’r Arweinydd (#LeadHerShip)

Erthygl Gwadd gan Chwarae Teg. Mae merched ifanc ar draws gogledd Cymru yn cael eu gwahodd i ymgeisio am gyfle i ddarganfod sut beth ydi gweithio fel Arweinydd...
Football, Sports, Coach, Jobs, Vacancies

Ydych chi eisiau gweithio i’r cyngor? Edrychwch ar y swyddi hyn…

Ydych chi wedi ystyried gyrfa gyda Chyngor Wrecsam? Os felly, dylech edrych ar dudalen swyddi diweddaraf gan fod swyddi gwag newydd yn codi bob wythnos. Yn aml, mae...

Oeddech chi’n gwybod…?

‘Da chi’n rhentu eich cartref gan landlord preifat neu asiant gosod? Oeddech chi’n gwybod bod Llywodraeth Cymru, ar 1 Medi 2019, wedi gwahardd ffioedd rhentu preifat? DERBYNIWCH Y...

Disgyblion Gwersyllt yn mynd yn ôl i’r ysgol – i safle newydd!

Mae disgyblion un o’n hysgolion cynradd wedi cael wythnos gyffrous wrth ddychwelyd i'r ysgol - gan eu bod wedi cael y cyfle i gael cipolwg ar eu...
video

FIDEO: Gweithwyr dan hyfforddiant yn mynd i’r afael â morter calch

Efallai eich bod wedi gweld rhai o’r sesiynau hyfforddiant rydym wedi eu cynnig fel: rhan o’n rhaglen sgiliau adeiladu traddodiadol. Yn ddiweddar, cynhaliom gwrs Cyflwyniad i Forter Calch...

Parcio am ddim dros yr Ŵyl Fwyd, felly dewch draw i ymuno yn yr...

Bydd perfformwyr o Wrecsam ac o bob cwr o Ogledd Cymru yn diddanu’r dorf yn yr Ŵyl Fwyd y penwythnos hwn. Caniateir parcio am ddim yn holl feysydd...

Hoffech chi gael stondin yn y Marchnadoedd Nadolig? Darllenwch ymlaen …

Os oes gennych gynnyrch i’w werthu, efallai y dylech chi ystyried rhentu stondin yn un o’n marchnadoedd Nadolig. Mae digwyddiadau blaenorol wedi denu cynhyrchwyr lleol a rhanbarthol...

Ydych chi’n rhedeg busnes bach yn Wrecsam?

Os felly, efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn llenwi arolwg i wybod sut mae ein haeddfedrwydd digidol yn cymharu â busnesau eraill yng Nghymru. Mae Cymru fel...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12 ° C
13.9 °
10 °
93%
3.6kmh
75%
Sun
8 °
Mon
8 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
10 °
- Hysbysebu -