Diddordeb mewn Gofalu fel gyrfa? Dysgwch fwy yn y digwyddiad hwn

Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa yn y sector ofal? Os ydych chi, piciwch i mewn i Dŷ Pawb ar 23 Ionawr i weld beth sydd ar gael...
Ysgol Bro Alun

Cymeradwyo Estyniad Bro Alun a Strategaeth Bêl-droed

Yng nghyfarfod y Bwrdd Gweithredol heddiw, cytunodd aelodau i gyhoeddi Hysbysiad Statudol ynghylch cynyddu’r nifer o ddisgyblion a fydd yn gallu mynychu Ysgol Bro Alun yng Ngwersyllt. Y...

Cynhelir cyfarfod cyntaf y Bwrdd Gweithredol yn 2019 yfory – dyma sydd ar y...

Mae pethau’n dychwelyd i’w trefn arferol yn dilyn toriad y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, ac rydym ar fin darlledu cyfarfod Bwrdd Gweithredol cyntaf y flwyddyn. Yn gyntaf ar...
Wrexham Council Cleaning Jobs

Oes gennych ddiddordeb mewn gwaith glanhau? Edrychwch ar y swyddi hyn…

Os oes gennych chi brofiad o lanhau neu fod awydd arnoch i roi cynnig ar rywbeth newydd, mae nifer o gyfleoedd gwaith ar gael ar hyn o...
Office Admin Job Vacancy Commitee Officer

Eisiau cynnig cefnogaeth weinyddol i ran bwysig o’r Cyngor? Edrychwch ar y swydd hon…

Os oes gennych brofiad mewn cynnig cefnogaeth weinyddol o ansawdd uchel, efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn edrych ar y swydd hon... Rydym yn hysbysebu am Swyddog Pwyllgor...

GWYLIWCH: Manteisiwch ar gyngor busnes am ddim ar garreg eich drws!

Mae’r Llinellfusnes yn wasanaeth gwybodaeth proffesiynol sy’n cael ei ddarparu am ddim yn bennaf gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ar gyfer unrhyw un sy’n dechrau busnes, rhedeg...

Cynlluniau am fwy o niferoedd mewn ysgol gynradd

Bydd y Bwrdd Gweithredol yn trafod cynlluniau i gynyddu nifer y lleoedd mewn ysgol gynradd bentref. Yn yr hydref, bu i ni gynnal ymgynghoriad yn holi a ddylem...

Bydd strategaeth newydd yn nodi “oes newydd” ar gyfer pêl-droed llawr gwlad yn Wrecsam

Mae dadl gref mai Wrecsam yw cartref ysbrydol pêl-droed yng Nghymru. Mae gennym ni, ynghyd â phartneriaid allweddol gan gynnwys Clwb Pêl-droed Wrecsam, Prifysgol Glyndŵr a Chymdeithas Bêl-droed...
Wrexham council news, nursery applications 2019, Wrexham schools, Wrexham nurseries

Gellir gwneud ceisiadau ysgol feithrin ar gyfer Medi 2019 rŵan!

Mae modd gwneud cais am le mewn ysgol feithrin i’ch plentyn ym Medi 2019 rŵan. Gallwch wneud cais ar-lein drwy ddefnyddio’r Gwasanaeth Derbyniadau Ar-lein ar eich cyfrifiadur, tabled...

Dysgu gyrru? Gwnewch yn siŵr eich bod yn aelod o’r llyfrgell!

Os ydych yn aelod o’r llyfrgell, gallwch fynd ar Theory Test Pro ar-lein yn rhad ac am ddim. Mae Theory Test Pro yn safle ar-lein sy’n cynnwys...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -