Rail track

Cyngor yn ymateb i’r ymgynghoriad ar wasanaeth rheilffyrdd Fanceinion

Fel cyngor, rydym wedi ymateb i ymgynghoriad cyhoeddus a gynhelir gan Dasglu Adfer Manceinion (Manchester Recovery Task Force (MRTF). Mae MRTF wedi datblygu tri opsiwn i newid y...
School pencils

Pa bryd mae disgyblion yn mynd yn ôl i’r ysgol yn Wrecsam? Nodyn i’ch...

Mae ysgolion ar draws Wrecsam yn dal i gynllunio a pharatoi, wrth i fwy o blant ddychwelyd yn raddol i’r ystafelloedd dosbarth. Mae disgyblion y cyfnod sylfaen (meithrin,...
week to go

Maent wedi cyrraedd…🚭

Mae cyfreithiau newydd wedi cael eu cyflwyno i wneud mwy o leoedd yng Nghymru yn ddi-fwg. Yn Wrecsam, mae ysmygu wedi cael ei wahardd ar diroedd ysgolion a...
Foundation Phase

Diweddariad Covid-19 – mae’r cyfyngiadau yn dal ar waith wrth i ddisgyblion y cyfnod...

Bydd disgyblion y cyfnod sylfaen yn dychwelyd i ysgolion Wrecsam ddydd Gwener ac rydym ni’n ddiolchgar iawn i rieni a gofalwyr sydd wedi gwneud gwaith penigamp yn...

Cynnal profion cyflym ar weithlu Lleoliadau Gofal Plant

Ar hyn o bryd rydym wrthi'n archebu Profion Llif Unffordd i'w dosbarthu i warchodwyr plant a darparwyr gofal plant anghofrestredig. Y diweddaraf am y rhaglen frechu rhag...
Dragon Dinners

Mae Wrexham wedi gweld ymchwydd mewn mentrau cymdeithasol newydd yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Mae mwy a mwy o bobl wedi ail-werthuso eu dyfodol ac wedi gwneud y penderfyniad i lansio busnes ag amcanion a gwerthoedd cymdeithasol, yn enwedig y rhai...
WG SMART Event

Digwyddiad rhithwir technoleg ac arloesedd i gynorthwyo BBaChau yng Nghymru

Mae tîm arloesedd Llywodraeth Cymru yn cynnal digwyddiad rhithwir i helpu BBaChau i gael at y cyllid a’r cymorth i’w galluogi i fuddsoddi mewn technoleg newydd a...

Bwletin Twristiaeth Newydd i arddangos busnesau lletygarwch

Er bod y rhan fwyaf o fusnesau lleol a lletygarwch wedi cau ar hyn o bryd, mae ein tîm Twristiaeth yn barod i’w cefnogi pan maent yn...
Evening Economy

Ffi Trwydded Balmant wedi’i hepgor i helpu busnesau lleol

Mae busnesau lletygarwch ar gau ar hyn o bryd yn sgil cyfyngiadau Covid-19, ond wrth i ni edrych tuag at y misoedd nesaf, byddwn yn gwneud popeth...
School pencils

Mae gwaith cynllunio yn mynd rhagddo ar gyfer dychwelyd disgyblion cyfnod sylfaen yn ofalus...

Mae gwaith cynllunio yn mynd rhagddo, wrth i Wrecsam ystyried trefniadau ar gyfer ailagor ysgolion i ddysgwyr y cyfnod sylfaen (plant 3-7 oed). Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru yn ddiweddar...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
13.7 ° C
14.4 °
12.8 °
67%
3.1kmh
40%
Sat
8 °
Sun
12 °
Mon
13 °
Tue
15 °
Wed
13 °
- Hysbysebu -