Rhowch gynnig ar Thai yn Tŷ Pawb

Dyma reswm gwych arall i fwyta yn ardal fwyd Tŷ Pawb! Mae Divine Thai wedi agor yn ddiweddar ac maent eisoes wedi cael adolygiadau dda am eu dewis...
video

GWYLIWCH: Dyma’ch Cynrychiolwyr Senedd Ieuenctid Cymru!

Mae’r Senedd Ieuenctid Cymru cyntaf erioed wedi cael ei ffurfio a chynhaliwyd y drafodaeth gyntaf yn y Senedd yn ddiweddar. Nod y senedd yw rhoi llwyfan i bobl...
Acton Park View Scenery Bench

Hoffech chi weithio yn yr awyr agored yn ein parciau gwledig bendigedig? Tarwch olwg...

Mae parciau gwledig Wrecsam ymysg y rhai gorau yng Nghymru :-) Daw llawer o bobl i’w mwynhau wrth hamddena a’u teuluoedd a’u ffrindiau, ond prin yw’r rhai sy’n...
Library Books Job Vacancy

Hoffech chi weithio mewn llyfrgell? Darllenwch am y swydd yma!

Gall llyfrgell fod yn lle gwych i weithio... Byddwch yn gweithio o amgylch llenyddiaeth a chyfryngau sy’n gallu helpu pobl i wella eu sgiliau a’u gwybodaeth, ac yn...

Cynnig i ymestyn Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas i’w drafod

Mae cynigion ar y gweill i gynyddu nifer y lleoedd mewn ysgol gynradd drefol. Yr wythnos nesaf, bydd ein Bwrdd Gweithredol yn ystyried cynlluniau i gynyddu nifer y...

Gwnewch gais rŵan am gludiant i’r ysgol ym mis Medi

Os oes arnoch angen gwneud cais am gludiant i’r ysgol ar gyfer eich plentyn o fis Medi ymlaen, gallwch wneud hynny ar-lein rŵan a bydd yn llawer...
Customer Service Satisfaction Job Vacancy

Ydych chi’n gallu darparu gwasanaeth cwsmer da? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Mae gwasanaeth cwsmer da yn golygu gwneud i'r cwsmer deimlo'n gartrefol, trin pawb fel unigolyn ac aros yn broffesiynol bob amser. Mae bod yn bwynt cyswllt cyntaf i’r...

Y gorau! Mae Caffi Amgueddfa Wrecsam wedi enill wobr fwyd mawr!

Mae tîm Caffi Cowt Amgueddfa Wrecsam yn dathlu ar ôl ennill Her Bwyd Blwyddyn Darganfod 2019! Mae ymgais yr Amgueddfa, a elwir yn 'Nef ar y Ddaear', yn...
Wrexham Tourist Information Centre

Eisiau gweithio fel eiriolwr i Wrecsam? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Os ydych chi erioed wedi ymweld â’n Canolfan Groeso, fe wyddoch fod yna awyrgylch hyfryd a chyfeillgar ac mae’n dangos Wrecsam ar ei gorau. Mae'n staff yn meddu...

Ydyn ni’n gofalu am eich arian? Cewch wybod ar 28 Chwefror

Mae’r cyngor yn gwario eich arian ...ar ddarparu gwasanaethau i chi. Felly rydym angen sicrhau bod arian trethdalwyr yn cael ei reoli a'i wario'n effeithiol Dyma fydd ein...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
16.4 ° C
18.3 °
14.4 °
63%
1.5kmh
0%
Mer
12 °
Iau
10 °
Gwe
13 °
Sad
9 °
Sul
11 °
- Hysbysebu -