ty pawb

Eisiau bod yn fasnachwr bwyd/diod yn Tŷ Pawb?

Ydych chi’n chwilio am leoliad unigryw, bywiog yng nghanol tref Wrecsam i agor eich busnes bwyd a diod eich hun? Mae gan Tŷ Pawb gyfle newydd cyffrous i...
video

Addysg Gymraeg – y gorau o ddau fyd 👩‍🎓👨‍🎓

Mae tua thri chwarter o boblogaeth y byd yn siarad mwy na dwy iaith. Mae siarad mwy nag un iaith yn cynnig dewis ehangach o weithgareddau cymdeithasol ac...

Ymunwch â’r gwasanaeth olrhain cysylltiadau a helpwch i achub bywydau…a allech chi wneud hyn?

A hoffech chi gael swydd hollbwysig sy’n helpu i achub bywydau? Efallai mai hon fydd eich swydd bwysicaf erioed... Os ydych chi’n chwilio am swydd werthfawr, gallai ymuno...
Business

Busnesau lleol yn rhoi sêl bendith ar ddigwyddiad Cymorth i Fusnesau

Mae’n gyfnod anodd dros ben i fusnesau ar hyn o bryd ond yn ddiweddar cynhaliwyd digwyddiad llwyddiannus (ar-lein wrth gwrs!) a fydd, gobeithio, yn newid lwc busnesau...

Rhoi Hwb i Sgiliau Arwain a Sgiliau Bywyd Merched trwy Raglen Bêl-droed Arloesol

Dewiswyd ysgol uwchradd yn Wrecsam i gymryd rhan mewn cynllun peilot ar draws Cymru o raglen arloesol sydd wedi’i dylunio i annog merched i gymryd rhan mewn...

Grant Arloesi Cyfleoedd Chwarae Digonol Wrecsam 2020-21

Grant Arloesi Cyfleoedd Chwarae Digonol Wrecsam 2020-21 Sefydlwyd y rhaglen grantiau tymor byr hon gan fod Llywodraeth Cymru, yn ddiweddar, wedi rhoi cyllid ar gael i gefnogi cyfleoedd...

Dal i chwilio am ysbrydoliaeth anrhegion Nadolig? Galwch heibio Siop//Shop Tŷ Pawb…

Dim ond ychydig o ddyddiau ar ôl i gael anrheg Nadolig wych o Siop//Shop oriel Tŷ Pawb! Mae 25% oddi ar lawer o eitemau! Diogelu'r bobl yr ydych...
North Wales Growth Deal being signed

Creu miloedd o swyddi a rhoi hwb o £1bn i economi’r rhanbarth wedi i...

Creu miloedd o swyddi a rhoi hwb o £1bn i economi'r rhanbarth wedi i Lywodraeth Cymru, Llywodraeth y DU ac aelodau’r Bwrdd Uchelgais lofnodi'r Cynllun Twf arloesol...
Roadworks Christmas

Dim gwaith ffordd dros gyfnod y Nadolig

Byddwch i gyd yn falch o gael gwybod y byddwn yn gwahardd gwaith ffordd yn ac o amgylch canol y dref tan 4 Ionawr 2021 i helpu...

Hoffech chi fod yn gysylltiedig ag amgueddfa bêl-droed gyntaf Cymru? ⚽

Rydym ar hyn o bryd yn ceisio recriwtio rheolwr prosiect a swyddog amgueddfa bêl-droed. Diogelu'r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG. Bydd y rheolwr...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
12.8 ° C
14.4 °
11.1 °
50%
2.1kmh
0%
Llu
12 °
Maw
11 °
Mer
11 °
Iau
11 °
Gwe
12 °
- Hysbysebu -