Nine Acre

Canslo ymgynghoriad Nine Acre oherwydd Covid-19

Mae Cyngor Wrecsam yn canslo’r ymgynghoriad Nine Acre presennol oherwydd effaith y Coronafeirws. Lansiwyd yr ymgynghoriad cyhoeddus er mwyn cael adborth ar gynigion i roi ysgol ar y...
New resource lets pupils practice their Welsh language skills from home

Adnodd newydd yn helpu disgyblion ymarfer eu Cymraeg gartref

Mae adnodd arbennig wedi’i greu sy’n caniatáu i ddisgyblion a rhieni gael gafael ar adnoddau Cymraeg defnyddiol, er mwyn iddyn nhw barhau i ymarfer eu Cymraeg gartref...
home schooling

Ail Wythnos Addysgu yn y Cartref? Fe all hyn eich helpu…..

Bydd llawer ohonoch chi rŵan yn dechrau ar yr ail wythnos o addysgu yn y cartref neu addysgu yn yr ysgol dan amgylchiadau gwahanol iawn, a hynny...
COVID

Cyfreithiau newydd a sut fyddant yn cael effaith arnoch chi a’ch busnes yn ystod...

Mae ein Gwasanaeth Gwarchod y Cyhoedd yn atgoffa trigolion a busnesau am effaith y cyfreithiau newydd a gaiff eu cyflwyno gan y Llywodraeth er mwyn helpu i...
Online resources

Ydi’r plant gartref? Fe allai’r adnoddau yma sydd ar-lein helpu

Wrth i bawb ohonom ddod i arfer â’r sefyllfa o ran cyfyngiadau COVID 19 a bod y plant gartref, mae'n tîm Ysgolion Iach wedi rhoi adnoddau defnyddiol...
Traders

Datganiad ynghylch ein masnachwyr yn ystod cyfyngiadau COVID 19

Yn ystod y cyfnod anodd hwn, nid oes gennym ni unrhyw ddewis ond cau rhai o’n gwasanaethau cyhoeddus a chanslo digwyddiadau a gweithgareddau yn ein cyfleusterau, megis...
COVID 19 Advice for Businesses

Cefnogi Busnesau – COVID-19 (19.03.20)

A ydych chi’n rhedeg busnes yn Wrecsam? Mae ein Tîm Busnes a Buddsoddiad yn parhau i ddarparu cymorth i fusnesau ar draws y sir yn ystod y cyfnod...
Nine Acre Field consultation

Mae ymgynghoriad Cae Nine Acres ar agor – lleisiwch eich barn

Mae Cyngor Wrecsam wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus yr wythnos hon i gael adborth ar gynlluniau i roi ysgol ar Gae Nine Acres. Mae’r cynigion yn cynnwys adeiladu...
reading

Bendigedig! Codi Calon gyda Llyfrgelloedd Gogledd Cymru… ydych chi’n chwilio am her newydd?

Beth am gofrestru ar gyfer Bendigedig! Codi Calon gyda Llyfrgelloedd Gogledd Cymru? Bob mis drwy’r flwyddyn, bydd pedwar o'r tri deg chwech llyfr sydd wedi’u dewis yn arbennig,...
Are you a Planning expert who leads by example? Take a look at this job…

Ydych chi’n arbenigwr Cynllunio sy’n arwain drwy esiampl? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Yng Nghyngor Wrecsam, rydym yn chwilio am yr unigolyn iawn i arwain ein tîm o Gynllunwyr Polisi...rhywun a fydd yn gosod y safon, ond hefyd yn meithrin...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
6.3 ° C
7.2 °
5.6 °
94%
1.6kmh
71%
Maw
16 °
Mer
18 °
Iau
19 °
Gwe
18 °
Sad
20 °
- Hysbysebu -