Ydych chi’n chwilio am rwybeth i’w wneud yr Hanner Tymor Hwn?

Gyda hanner tymor Chwefror 2018 bron â chyrraedd, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam unwaith eto wedi llunio llyfryn o weithgareddau sy’n rhoi gwybodaeth am y nifer...

Cymryd Eich Busnes i’r Lefel Nesaf

Ydych chi’n berchen ar fenter fach neu ganolig yng Wrecsam? Hoffech chi ddatblygu’ch busnes ymhellach? Os felly, mae gennym ni’r union beth i chi. Os hoffech chi fod...

Rhywbeth i gnoi cil drosto…rydym yn gwella am ailgylchu gwastraff bwyd

Efallai eich bod wedi gweld y sticeri ailgylchu newydd yn ymddangos ar rai biniau gwastraff y cartrefi yn Wrecsam. Dyma’r cam nesaf yn ein hymgyrch i fod hyd...

Nos Lun yw noson y merched

Fel rhan o raglen Ewch Allan a Bod yn Egnïol (GOGA) mae modd i ferched Wrecsam gymryd rhan mewn sesiynau chwaraeon rhad ac am ddim mewn canolfannau...

Pobl Ifanc – cael dweud eich dweud ar y ddau fater pwysig hyn

Mae Senedd yr Ifanc (Senedd yr Ifanc Wrecsam) yn parhau i weithio’n galed i herio’r materion allweddol sy’n bwysig i bobl ifanc. Maent am fynd i’r afael â’r...

Pe bai etholiad yn cael ei gynnal yfory, a fyddech chi’n cael pleidleisio?

Yn fuan iawn byddwn yn dechrau anfon ffurflenni atoch yn gofyn i chi wirio a diweddaru eich gwybodaeth ar y gofrestr etholwyr. “Canfasio Blynyddol” yw’r enw swyddogol am...

Sut mae rhai troseddwyr yn cludo ac yn delio gyda chyffuriau

Oeddech chi’n gwybod bod criwiau, grwpiau neu rwydweithiau troseddol sy’n cyflenwi cyffuriau ar draws y rhanbarth yn defnyddio oedolion a phlant diamddiffyn i symud neu storio’r cyffuriau?...

Mae’r amser yna o’r flwyddyn yma eto!

Bob blwyddyn rydym yn anfon manylion cofrestru pleidleisiwr i chi drwy'r post. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau bod manylion pob cyfeiriad yn gywir a'ch bod...

Croesi Bysedd yn y Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol

Rydym ni’n croesi ein bysedd ar gyfer ein Tîm Digwyddiadau gan fod un o’u digwyddiadau wedi ei enwebu yn un o gategorïau Gwobrau Twristiaeth Cenedlaethol sy’n cael...

O ble daeth hwnna?

Mae murlun anhygoel wedi ymddangos yng nghanol y dref, ac aeth y Maer, sef y Cynghorydd Andy Williams, a Chefnogwr y Lluoedd Arfog, sef y Cynghorydd David...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
10.7 ° C
12.8 °
8.3 °
66%
5.1kmh
20%
Gwe
7 °
Sad
5 °
Sul
11 °
Llu
13 °
Maw
12 °
- Hysbysebu -