Didi you miss these stories on Wrexham Council News?

Ddaru chi fethu y storiau hyn? Twymyn pêl droed, cadw’n heini…a pethau arall

Felly dyma restr sydyn o rai o’n prif straeon o’n blog dros yr wythnosau diwethaf. Os na wnaethoch chi eu darllen y tro cyntaf, cymerwch gipolwg. Maent dal...

Mae’r Gaeaf ar ei ffordd!

Mae’r clociau wedi troi ac rydym yn troi ein sylw at dywydd y gaeaf nawr :( :( Fel bob amser, mae ein hadran yr Amgylchedd yn gobeithio am...
Alfred Neobard Palmer Plaque

Golffiwr enwog neu hanesydd lleol? Ydych chi erioed wedi gweld y dyn hwn ac...

Os ydych chi'n byw yn y cyffiniau ers amser, mae’n bosib y byddwch yn cofio’r plac efydd fu yng nghyntedd Llyfrgell Wrecsam am flynyddoedd. Fe’i codwyd yn wreiddiol...

Diweddarwyd 07.08.18 Cau Stryd Fawr Rhiwabon – Newidiadau’r Llwybrau Bysiau

Bydd gwaith atgyweirio hanfodol i'r prif gyflenwad nwy yn cael ei gynnal ar Stryd Fawr, Rhiwabon yn golygu y bydd newidiadau i lwybrau’r gwasanaeth bysiau yn yr...

Dysgwch gan y meistri yn Tŷ Pawb…

A hoffech chi greu eich darn gwreiddiol o waith celf gyda chanllawiau arbenigol gan y gweithwyr proffesiynol? Mae Tŷ Pawb yn cynnig cyfle i chi wneud hyn mewn...
Top 10

A wnaethoch chi ddarllen ein 10 prif stori yn 2017?

A wnaethoch chi ddarllen ein 10 prif stori yn 2017? Mae adeg honno'r flwyddyn wedi cyrraedd eto, pan mae blogiau, papurau newydd a chylchgronau yn llawn 'rhestrau o...

Digwyddiad Cerfio Rhew yn Amgueddfa Wrecsam

Mae 'na ddigwyddiad cŵl yn digwydd yn Amgueddfa Wrecsam ddydd Iau, 14 Rhagfyr. Bydd Simon O'Rourke, cerfiwr pren poblogaidd, yn creu cerflun iâ yng nghwrt blaen yr Amgueddfa. Wedi’i...
Superfast Business Wales

Sut i lwyddo yn y byd digidol – gweithdy am ddim am fusnesau yn...

Rhannwyd y darn hwn ar ran Cyflymu Cymru i Fusnesau. 19 Medi, 1.30pm-4pm, Canolfan Catrin Finch, Wrecsam, LL11 2AW Tyfodd busnesau yn y DU sy'n defnyddio technoleg £30 biliwn...
veterans housing building

Sut mae ein cyn-filwyr yn gyrru ymlaen?

Mae hi’n bum mlynedd ers i ni a grwpiau a sefydliadau eraill arwyddo Cyfamod y Lluoedd Arfog i sicrhau nad yw cyn-filwyr ein cymunedau dan anfantais mewn...
Wrexham Council

Rydym angen cyfreithiwr sy’n gallu gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau ifanc

Noder bod y swydd yma bellach wedi cau i geisiadau. Yng Nghyngor Wrecsam, mae rhan o’n gwaith yn cynnwys gofalu am bobl ifanc sydd angen ein cymorth. ...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
12.2 ° C
13 °
12 °
66%
5.1kmh
40%
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
10 °
Thu
11 °
Fri
14 °
- Hysbysebu -