Ydych chi’n bwyta gormod o halen?

Pwysau gwaed cynyddol uchel? Perygl o strôc? Perygl uwch o glefyd y galon? Gallwn gytuno bod yr afiechydon hyn yn rhywbeth na hoffwn ddioddef ohonynt, ond eto mae...

Canolbwynt ar Bêl-droed i’r Bwrdd Gweithredol

Bydd pêl-droed ar draws y fwrdeistref sirol yn cael hwb enfawr os bydd cynlluniau yn cael eu cymeradwyo yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd Gweithredol ar 13 Mawrth. Gofynnir...
St David's Day Wrexham

GWYLIWCH: Uchafbwyntiau o Ddydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam

Diolch anferthol i bawb a oedd digon dewr i wynebu’r tywydd i ymuno â ni am ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Wrecsam heddiw. Roedd hi’n oer. Roedd hi’n...

Byddwn yn chwifio’r faner ar gyfer y Llynges Fasnach ar 3 Medi

Unwaith eto, byddwn yn cefnogi'r Llynges Fasnach ar 3 Medi drwy chwifio’r Lluman Goch i anrhydeddu’r dynion a merched dewr a wasanaethodd yn y Llynges Fasnach yn...

Daliwch ati i dynnu lluniau! Rydym yn cynnal cystadleuaeth arall!

Y llynedd gwnaethom gynnal cystadleuaeth i gael lluniau ar gyfer creu Calendr oedd yn dangos rhai o’r llefydd hardd o amgylch y fwrdeistref sirol. Roedd y gystadleuaeth yn...

Katie wedi’i hysbrydoli yn dilyn ei hymweliad â Wrecsam

Yn ddiweddar, fe aeth Katie Cuddon, yr artist a gomisiynwyd i greu Wal Pawb, gwaith celf mawr cyhoeddus yn y cyfleuster celfyddydau a marchnad newydd, i ymweld...

Galwad Olaf ar gyfer Cynigion yn ein Cystadleuaeth Calendr

Mae’r cloc yn tician ar gyfer cynigion yn ein Cystadleuaeth Calendr sy’n dod i ben nos Sul. Rydym wedi cael blwyddyn llawn digwyddiadau gyda llwyth o eira yn...

Dysgwch ein hanthem genedlaethol a chanwch o’ch calon ar nos Sadwrn!

Ar 7.45yh  dydd Sadwrn, bydd Cymru yn chwarae yn erbyn Awstria yn Stadiwm Dinas Caerdydd - ac nid oes amser gwell i ddysgu’r anthem genedlaethol! Dyma’r anthem a’i...

Emma a Marie yn buddsoddi yng nghanol tref Wrecsam

Dros y misoedd diwethaf rydym ni yn Newyddion Cyngor Wrecsam wedi sylwi ar lawer o brysurdeb yn un o siopau gwag Stryt Argyle wrth i waith uwchraddio...

Wal Tirlun Wrecsam

Hoffech chi fod yn rhan o arddangosfa gyntaf Tŷ Pawb? I ddathlu agoriad Tŷ Pawb ac ‘Is this Planet Earth?’ rydym yn estyn gwahoddiad i aelodau’r cyhoedd anfon...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
4.9 ° C
6 °
4 °
93%
2.6kmh
0%
Wed
17 °
Thu
18 °
Fri
11 °
Sat
13 °
Sun
12 °
- Hysbysebu -