Dyddiad i’w nodi yn eich dyddiadur – Diwrnod Chwarae 2019!!!

Mae’r trefnwyr yn paratoi eu hunain ar gyfer y Diwrnod Chwarae eleni sy’n cael ei gynnal ddydd Mercher, 7 Awst yng nghanol y dref rhwng hanner dydd...

MAE O DAN Y BWÂU YN ÔL, YN FWY AC YN WELL NAG ERIOED…

Mae'r haf yn prysur agosáu - sy’n golygu ychydig o bethau. Tywydd braf, hufen iâ, barbeciw .. mae'r rhestr yn mynd ymlaen. Ond yn bwysicach, mae'n nodi...

Llwyddiant Ffair Recordiau yn Nhŷ Pawb

Daeth 1500 o gefnogwyr a chasglwyr cerddoriaeth draw i’r ffair gerddoriaeth yn Nhŷ Pawb dros y penwythnos diwethaf. Trefnwyd y digwyddiad gyda VOD Music, ac roedd dros...

Cynllun newydd i helpu pobl gyfathrebu ar gludiant cyhoeddus – Y Waled Oren

Bwriad cynllun y Waled Oren, sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, ydi helpu pobl, yn enwedig pobl sydd ag awtistiaeth, i ymdopi â chludiant cyhoeddus. Mae’r waled...

Cwrs Cyn-Filwyr i Fusnes – Ai dyma’r cwrs i chi?

Dydi gadael y lluoedd arfog ac ymuno â bywyd bob dydd ddim bob amser yn hawdd. A dweud y gwir, mae’n un o’r newidiadau anoddaf mewn bywyd...
Clothes Clothing Recycling Textiles

Ai dyma’r ffordd hawsaf i ailgylchu eich dillad?

Pan fyddwch yn clywed y gair ‘ailgylchu’, mae’n siŵr nad dillad yw’r peth cyntaf sy’n dod i’r meddwl. Rydym yn clywed cymaint am blastig, metel, papur a gwydr,...
Design School Lunch Healthy Plastic Free

Rhowch gynnig ar y gystadleuaeth hon i gynllunio cinio ysgol sy’n iach ac yn...

Blant ac ysgolion Wrecsam – daliwch sylw! Allwch chi gynllunio bocs bwyd ysgol sy’n iach ac heb unrhyw blastig untro? Mae gan ein Tîm Ysgolion Iach a’n Tîm...

Cloc y Stiwt yn Seinio

Am y tro cyntaf ers 2007, gall pobl y Rhos glywed Cloc y Stiwt yn canu ar ôl ymdrech arwrol gan y gymuned i godi digon o...
video

Mae’n ôl ac yn debygol o fod yn well nag erioed

Mae digwyddiad cerddorol mwyaf Wrecsam yn ôl ac mae FOCUS Wales yn cychwyn yfory! Ymlaen tan ddydd Sadwrn, mae FOCUS Wales yn darparu gŵyl ryngwladol o dalent newydd...

Mwynhewch FOCUS Wales yn Tŷ Pawb yr wythnos hon

Dros y dyddiau nesaf bydd miloedd o ymwelwyr a channoedd o fandiau o Gymru ac o bedwar ban byd yn dod i Wrecsam i'r gŵyl FOCUS Wales. Cynhelir...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
10.7 ° C
12.2 °
8.9 °
76%
4.1kmh
0%
Iau
16 °
Gwe
15 °
Sad
17 °
Sul
17 °
Llu
12 °
- Hysbysebu -