Gresford Memorial Disaster

Ein trychineb waethaf…Wrecsam yn cofio trychineb pwll glo Gresffordd

Am 11 o’r gloch fore Sul, Medi 22 wrth Gofeb Olwyn y Glowyr, Pandy, cynhelir y gwasanaeth blynyddol er cof am drasiedi waethaf Wrecsam, sef trychineb Pwll...

Fyfyrwyr! Cadwch eich blaendal ac osgoi gwenwyn bwyd!

Ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn cychwyn ym Mhrifysgol Glyndŵr eleni? Oeddech chi’n gwybod bod Ffair y Glas ar 26 Medi? DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF...

Datblygiad ar y ffordd ar gyfer llety yng nghanol y dref

Mae pawb yn gwybod bod gwariant twristiaeth ar gynnydd yn Wrecsam. Rydym wedi ymuno â busnes yng nghanol y dref sy'n darparu llety i ymwelwyr er mwyn eu...

Cysgodi’r Arweinydd (#LeadHerShip)

Erthygl Gwadd gan Chwarae Teg. Mae merched ifanc ar draws gogledd Cymru yn cael eu gwahodd i ymgeisio am gyfle i ddarganfod sut beth ydi gweithio fel Arweinydd...
video

Sut beth yw bod yn Weithiwr Cefnogi?

Gall gweithio gydag oedolion mewn gofal cymdeithasol fod yn heriol. Ond, i’r person iawn, gall fod yn foddhaus iawn. Gall gweithio ym maes gofal cymdeithasol helpu eich cymuned...

Am flwyddyn anhygoel! Cyn Faer yn cyfrannu £45,000 i elusennau

Mae’r Cyn Faer, y Cynghorydd Andy Williams a’i wraig a’r gyn Faeres, Bev Williams, wedi cael blwyddyn brysur iawn yn eu swyddi y llynedd, a'u gweithred olaf...

Angen 20,000 mwy o ofalwyr

Oeddech chi’n gwybod erbyn 2030 yng Nghymru y bydd angen 20,000 mwy o bobl i weithio yn y maes gofal? Cyflogaeth i ofalwyr sydd yn hyblyg, yn...

Newidiadau ar y ffordd i sesiynau nofio am ddim

Ydych chi’n defnyddio rhai o’r sesiynau nofio am ddim sy’n cael eu cynnig ym mhyllau nofio Bwrdeistref Sirol Wrecsam? Os ydych chi, fe ddylech ddarllen y canlynol. Yn dilyn...

A ydych yn hapus â’ch gorsaf bleidleisio?

Os ydych wedi pleidleisio yn y gorffennol, byddwch yn gwybod ble mae eich gorsaf bleidleisio a sut brofiad gawsoch chi yno. Mae lleoliadau a gorsafoedd pleidleisio yn cael...
video

“Maent wedi creu atgofion hyfryd ar gyfer pobl”

Mae’r blychau arbennig hyn yn gwneud gwahaniaeth mawr i breswylwyr mewn gofal. Mae cartrefi gofal ar draws Wrecsam yn mwynhau rhyfeddodau'r blychau synhwyraidd a'r RemPods sydd wedi eu...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
15.6 ° C
17.8 °
13.3 °
59%
5.1kmh
40%
Wed
16 °
Thu
18 °
Fri
17 °
Sat
16 °
Sun
13 °
- Hysbysebu -