Ffabrig gwych! Gwelwch sut mae’r ysgol leol hon yn cael ei hysbrydoli gan arddangosfeydd...

Mae plant o ysgol leol wedi bod yn cael yn agos i waith celf o'r radd flaenaf yn Tŷ Pawb! Mae disgyblion o Ysgol Gynradd Gatholig y Santes...

Hoffech chi ddysgu sut beth ydi byw efo dementia?

Mae Bws Taith Dementia Rhith yn dychwelyd i Wrecsam am bedwar diwrnod ym mis Ebrill. Dyfeisiwyd y Daith Ddementia Rhith 20 mlynedd yn ôl ac mae’n gyfle...

Roedd 1.8 miliwn o weithwyr ar eu colled gyda chyflog gwyliau’r llynedd. Peidiwch chi...

Gweithio i Asiantaeth? Gweithio sifftiau afreolaidd? A wyddoch chi fod gennych hawl i gael cyflog gwyliau? Mae 35% o weithwyr o dan gamargraff mai dim ond pobl mewn...

Dewch i ddathlu pen-blwydd cyntaf Tŷ Pawb!

Allwch chi gredu ei fod wedi bod yn flwyddyn yn barod? Fis Ebrill diwethaf ddaeth filoedd o bobl i Dydd Llun Pawb i ddathlu agoriad mawreddog Tŷ Pawb...

Gwnewch yn siŵr eich bod yn edrych cyn archebu ar gyfer y cinio arbennig...

Os ydych yn trefnu cinio arbennig gyda’r teulu ar Sul y Mamau, mae Tîm Bwyd a Ffermio Cyngor Wrecsam yn dymuno eich atgoffa i ‘edrych cyn archebu’. Mae...

Gwrthwynebiadau statudol yn agor ar gynlluniau Ysgol Gynradd Gymunedol Lôn Barcas

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed am y cynlluniau i ehangu Ysgol Gynradd Lôn Barcas. Bu i ni ddechrau cyfnod o wrthwynebu statudol ar y cynlluniau ar...

Tîm y Cyngor yn herio’r staff hamdden mewn gêm bêl-droed gyfeillgar!

Nid yn aml ydyn ni’n cael cystadlu yn erbyn ein partneriaid - ond yn gynharach y mis hwn, dyna wnaeth staff y cyngor! Chwaraeodd tîm yn cynrychioli Cyngor...

Llogi Tŷ Pawb ar gyfer eich ddigwyddiad!

Oes gennych chi ddathliad mawr ar y gweill? Ydych chi'n chwilio am leoliad unigryw ac amlbwrpas i gynnal parti pen-blwydd, noson hen, parti priodas neu ddigwyddiad cymdeithasol? Edrychwch...

Cyswllt bws newydd rhwng y dref a CEM Berwyn

Bydd gwasanaeth bws newydd yn cysylltu canol tref Wrecsam a CEM Berwyn, diolch i gytundeb tendro gyda darparwr newydd. Bydd Bws D&G yn rhedeg gwasanaeth bob awr rhwng...

Mae’r farchnad gyfandirol YN ÔL!

Yn dilyn ymweliad cyntaf llwyddiannus yn 2018, bydd y Farchnad Stryd Gyfandirol yn dychwelyd i ganol tref Wrecsam ar gyfer ymweliad cyntaf 2019. Gallwch ddisgwyl ddod o hyd...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
3.4 ° C
5 °
1.7 °
86%
1kmh
68%
Llu
10 °
Maw
12 °
Mer
11 °
Iau
13 °
Gwe
13 °
- Hysbysebu -