Penwythnos Cofio’r Rhyfel Byd Cyntaf – Cynlluniau ar gyfer Wrecsam

Mae llawer ohonoch wedi holi beth rydym ni’n ei gynllunio i gofio 100 mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar 11 Tachwedd 2018. Efallai ei fod ychydig...

Ydych chi’n chwilio am hwyl i’r teulu yr haf hwn? Edrychwch ar hwn…

Mae'n adeg honno o'r flwyddyn unwaith eto pan fydd gwisg ysgol yn cael ei daflu i waelod y bin golchi dillad am ychydig wythnosau a bydd teuluoedd...
video

Plas Pentwyn yn ennill Gwobr Gymunedol y Faner Werdd

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – y marc rhyngwladol i barc neu fan gwyrdd o safon. Mae cyfanswm o 112 o...
Wrexham school boys football champions

Gyflwyno Gwobrau i Bencampwyr Cymru!

Yn ddiweddar cyrhaeddodd tîm pêl-droed Ysgolion Sir Wrecsam rownd derfynol gemau dan 15 Cymdeithas Bêl-droed Ysgolion Cymru yn y Venue, cartref y Seintiau Newydd. Mewn gêm derfynol gyffrous...
Adtrac youth project wrexham news

“Prosiect yn gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl ifanc”

Rydym gyd yn gwybod gall bywyd bod yn anodd i bobol ifanc. A gallent fod yn adnoddech fyth os mai rhaid iddyn nhw ddelio gyda lles meddwl gwael...

Pwy sy’n dathlu ei 5ed penblwydd yn Tŷ Pawb yr wythnos hwn?

Mae yno wastad bethau mae angen mynd i'r afael â nhw'n sydyn – ond weithiau, rydyn ni'n brysur yn cynllunio at y dyfodol ac yn anghofio canolbwyntio...
wrexham news

Gwelliannau ar eu ffordd i Ganol y Dref

Rhoesom wybod fis Chwefror y llynedd ein bod wedi dod o hyd i dros £420,000 o gyllid i’w wario ar Stryd y Frenhines a Stryd yr Hôb...
Underneath the Arches at Pontcysyllte in Wrexham

6 ffordd i sicrhau eich bod yn cael noson wych yn ‘O Dan y...

Mae’r amser bron â dod. Mae ‘O Dan y Bwâu’ eleni bron â chyrraedd. Felly i’ch helpu i gael y noson orau bosibl, rydym wedi llunio rhestr o...

Mynd i’r afael â Masnachwyr Twyllodrus

Rydym yn ymwybodol o’r effaith a gaiff bygythiad masnachwyr twyllodrus ar gymunedau - yn enwedig y peryglon i bobl ddiamddiffyn neu'r henoed. Mae ardal Wrecsam wedi cael ei...

Safle Mynwent Wrecsam ymhlith y mannau gwyrdd sydd wedi ennill Gwobr y Faner Werdd

Mae Cadwch Gymru'n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr y Faner Werdd eleni – y marc rhyngwladol i barc neu fan gwyrdd o safon. Mae 201 o...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
14.3 ° C
15 °
14 °
93%
1.5kmh
40%
Sun
22 °
Mon
27 °
Tue
23 °
Wed
25 °
Thu
28 °
- Hysbysebu -