Newyddion Cyngor Wrecsamvideo

GWYLIWCH: Dau ben yn well nag un – felly beth fydd 100,000 ohonom yn...

Cynllun Lles. Beth yw hwnnw? Ateb byr.... gwyliwch y fideo. Ateb hir.....darllenwch ymlaen :-) Y sgwrs fawr Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, anogwyd pobl leol i ddweud eu dweud ar...

Helpwch ni i drechu’r rhwystr ailgylchu olaf

Rydym yn agosáu at ein targed o ailgylchu 70 y cant o’n gwastraff – ac mae atal gwastraff bwyd yn rhan fawr o hynny. Y llynedd, bu i...

Gweithrediad ar y Cyd yn Atafaelu Alcohol a Thybaco Anghyfreithlon

Rydym bob amser eisiau sicrhau bod Wrecsam yn lle teg a diogel i wneud busnes. Ochr yn ochr â’n partneriaid o fewn gwasanaeth Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi,...
Theatre Curtain Concert Performance

5 peth diddorol am Rosllannerchrugog

Yn ein trydydd rhifyn o bethau diddorol am leoedd ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam, rydym yn canolbwyntio ar Rosllannerchrugog - neu ‘Rhos’ fel mae’n cael ei alw’n lleol. Roedd...
Top Ten Stories Blog Posts

Ein Deg Stori Orau yn 2018

Wrth i ddiwedd 2018 ddynesu, mae’n amser delfrydol i fwrw golwg yn ôl dros rai o’r straeon mwyaf poblogaidd yn ystod y flwyddyn. Hwyrach eich bod wedi gweld...

Peidiwch â rhoi eich hunain mewn perygl wrth yr olwyn dros gyfnod y Nadolig

Â’r Nadolig ar ei ffordd, bydd partïon yr ŵyl yn eu hanterth cyn pen dim. Mae pawb yn gwybod fod pobl yn hoff o fwynhau ambell ddiod gyda...

Peidiwch anghofio eich brechiad ffliw – gallai arbed eich bywyd

Mae’r adeg honno o’r flwyddyn wedi dod eto, pan mae angen i ni gymryd gofal o’n hiechyd gan fod pethau fel peswch ac annwyd yn fuan yn...
video

Mae’r farchnad Nadolig Fictoraidd yma! Ewch i weld drosoch eich hunain…

Do, mae’r farchnad Nadolig Fictoraidd wedi agor am 12pm brynhawn heddiw, ac mae mwy na 100 o stondinau i chi ddewis ohonynt! Aethom draw i agoriad y farchnad,...

Cydnabyddiaeth i ysgolion mewn gwobrau iaith Gymraeg

Cynhaliwyd seremoni wobrwyo yn Linden House, yr Wyddgrug, ar ddydd Llun i ddathlu llwyddiant dwy ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg yn Sir y Fflint a Wrecsam yn y...

E-lyfrau Cymraeg nawr ar gael ar-lein

Ydych chi’n aelod o un o’n llyfrgelloedd? Gall ddefnyddwyr sy’n aelodau o'n gwasanaeth llyfrgell gael mynediad at Borrow Box - gwasanaeth ac ap ar-lein gyda miloedd o e-lyfrau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
3.3 ° C
4 °
3 °
69%
8.7kmh
20%
Fri
1 °
Sat
1 °
Sun
8 °
Mon
6 °
Tue
8 °
- Hysbysebu -