Wrexham Council News

Os yw rhywun yr ydych yn ei garu â dementia, efallai yr hoffech ddarllen...

Rydym yn gwybod fod ymarfer corff yn un o'r pethau gorau y gallwn ei wneud i’n meddyliau a'n cyrff. Ond i rai pobl, nid yw’n hawdd canfod y...

Ydych chi’n defnyddio meysydd parcio canol y dref? Os ydych chi, dylech chi ddarllen...

Wrth i ni ddechrau’r flwyddyn newydd, rydym ni hefyd yn cyflwyno ffioedd parcio newydd. Ar ôl cynnig parcio am ddim drwy gydol mis Rhagfyr – a oedd yn...
Erddig Wrexham

Heb weld hwn? Mae ffigyrau newydd yn dangos bod twristiaeth yn werth £118m i’r...

Rhag ofn eich bod wedi methu hwn yn gynharach... Mae’r data diweddaraf a gyhoeddwyd gan Global Tourism Solutions wedi dod â mwy o newyddion da i’r sector twristiaeth...

Dros 100 stondin ym Marchnad Fictoraidd eleni

Os ydych yn bwriadu ymweld â Marchnad Nadolig Fictoraidd eleni ar 7 Rhagfyr byddwch yn barod am wledd gan y bydd yna dros 100 o stondinau marchnad...

Newyddion gwych i ganol y dref diolch i’r Loteri Genedlaethol

Mae newyddion da ar y ffordd i ganol tref Wrecsam. Ychydig yn ôl fe gyhoeddom fod gwaith yn cael ei wneud ar gais am gyllid gan y Loteri...

Gwobrau Iaith Gymraeg ar gyfer ysgolion ar draws Wrecsam a Sir y Fflint

Mae addysg cyfrwng Cymraeg wedi bod ym mhenawdau’r newyddion yn ddiweddar gyda chynlluniau ar y gweill i agor ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn Wrecsam. Bydd seremoni’n cael...

Dydyn ni ddim eisiau eich hen bunnoedd!

Mae’r dyddiad ar gyfer cael gwared ar eich hen bunnoedd yn prysur nesáu. Rydym yn gwybod beth mae’r rhan fwyaf o bobl yn ei gredu pan fo angen...

Helfa Wy Pasg!

Drwy gydol y gwyliau mae yna helfa cwningod ac wyau Pasg ar draws y fwrdeistref sirol, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd allan i chwilio. Drwy...
video

GWYLIWCH: Awdur lleol, Phil, yn cyfieithu llyfr plant i’r Gymraeg

Mae annog plant i ddarllen yn bwysig iawn. Ac mae’n well byth os gallwch chi eu hannog i ddarllen mewn mwy nag un iaith. Bu i awdur lleol, Phil...
Wrexham

Perffeithiwch eich cyfryngau cymdeithasol yn y digwyddiad yma…

Cynhelir digwyddiad am ddim yn Llyfrgell Wrecsam ar 1 Awst a allai eich helpu i wella cynnwys eich blog a'ch cyfryngau cymdeithasol. Nid yw creu cynnwys atyniadol...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
clear sky
4.9 ° C
6 °
4 °
93%
2.6kmh
0%
Wed
17 °
Thu
18 °
Fri
11 °
Sat
13 °
Sun
12 °
- Hysbysebu -