Gall grwpiau chwaraeon ymgeisio am arian

Anogwyd nifer o grwpiau chwaraeon cymunedol ar draws Wrecsam i gymryd mantais o gronfa a gallu eu helpu gyda'i waith cyn y dyddiad cau am geisiadau. Mae Chwaraeon...

Eisiau helpu’r digartref? Darllenwch fwy yma

Mae’n siŵr eich bod chi wedi clywed y newyddion am bobl ddigartref yn Wrecsam. Mae llawer yn gwybod am ddefnydd presennol safle’r Groves, ac rydym yn gwybod bod...
children at little gems playgorup wrexham

Cydnabyddiaeth wych i gylch chwarae lleol

Mae Little Gems a Little Treasures yn Ysgol Gynradd Victoria wedi cael gwobr wych gan Lywodraeth Cymru. Mae eu hymrwymiad i sicrhau iechyd eu rhai bach - gan...

Newyddion da i rieni mewn gwaith yn Wrecsam!

Mae Wrecsam yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru bod eu cynnig gofal plant a Ariennir i blant tri a pedwar mlwydd oed wedi ymestyn i saith awdurdod lleol...
Customer Service Satisfaction Job Vacancy

Ydych chi’n gallu darparu gwasanaeth cwsmer da? Tarwch olwg ar y swydd hon…

Mae gwasanaeth cwsmer da yn golygu gwneud i'r cwsmer deimlo'n gartrefol, trin pawb fel unigolyn ac aros yn broffesiynol bob amser. Mae bod yn bwynt cyswllt cyntaf i’r...

Gwyddoniaeth i roi bywyd newydd i siop ganol tref!

Mae yna newyddion gwych i ganol tref Wrecsam wrth i atyniad mawr ar gyfer gwyddoniaeth a thechnoleg agor mewn hen siop. Fe fydd Techniquest Glyndŵr, yr atyniad ymarferol...

Arddangosfa Hanesyddol yr Awyrlu Brenhinol yn Agor at Techniquest Glyndwr (Stryd Caer)

Bydd arddangosfa milwrol arbennig yn agor i’r cyhoedd at Techniques tar ddydd Iau, Awst 23 Techniquest Glyndwr - yn yr hen adeilad TJ Hughes. Cynhyrchwyd yr arddangosfa...

Tŷ Pawb i arddangos gwaith celf graddedigion

Unwaith eto’r haf yma bydd Tŷ Pawb yn arddangos y gorau o’r dalent artistig sy’n deillio o ysgolion celf y rhanbarth. Estynnwyd gwahoddiad i artistiaid o ysgolion celf...

Helpwch ni i drechu’r rhwystr ailgylchu olaf

Rydym yn agosáu at ein targed o ailgylchu 70 y cant o’n gwastraff – ac mae atal gwastraff bwyd yn rhan fawr o hynny. Y llynedd, bu i...

Byw’n Iachach mewn 5 Cam (Cost-Effeithiol)

Ymddengys bod pris ein siopa wythnosol yn yr archfarchnad yn cynyddu ar hyn o bryd a gyda chostau ychwanegol megis aelodaeth â’r gampfa, gall byw’n iach fod...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
12.7 ° C
13 °
12 °
93%
4.6kmh
20%
Llu
14 °
Maw
15 °
Mer
17 °
Iau
17 °
Gwe
20 °
- Hysbysebu -