Pam fod un feithrinfa ddydd yn hapus iawn

Mae staff a phlant ym Meithrinfa Ddydd Caego yn Wrecsam yn hapus iawn ar ôl clywed y newyddion eu bod wedi derbyn Gwobr Genedlaethol y Cynllun Cyn-ysgol...

Y rhai sy’n helpu i’ch cadw chi’n ddiogel ar noson allan y ’Dolig hwn…

Ysgrifennwyd yr erthygl hon fel rhan o gyfres o negeseuon am yr ymgyrch #YfedLlaiMwynhauMwy Cymerwch gip ar y rhai sy’n gweithio’n ddiflino i wneud yn siŵr bod eich...

Ymgynghoriad cyllideb – sicrhewch eich bod yn dweud eich barn

Mae’n ymgynghoriad cyllideb ar gyfer blwyddyn ariannol 2019/20 wedi cychwyn. Rydym am i chi gymryd rhan, a gadael i ni wybod beth yw' eich barn am feysydd allweddol. Darllenwch...

Cyllid wedi’i gadarnhau ar gyfer Treftadaeth Brymbo

Newyddion da oedd clywed fod prosiect treftadaeth mawr wedi llwyddo i gael dros £800,000 gan gronfa genedlaethol. Cafodd cais rownd gyntaf Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Brymbo am gyllid i symud...

Llyn Parc Acton wedi cau ar gyfer Pysgota

Mae nifer o bysgod marw wedi eu canfod yn Llyn Parc Acton yn ddiweddar a allai fod o ganlyniad i nifer o resymau. Gallai fod...

Rhyfeddodau Wrecsam yn mynd ar daith

‘Wyddwn i ddim bod hynny yno!’ ‘Lle mae fan 'na?’ ‘Dyna lun da, ond dydw i ddim wedi clywed amdano!’ Pan ofynnom i chi anfon lluniau o’r Fwrdeistref Sirol atom...

Y busnes lleol gyda phartneriaeth buddugol…

Mae economi Wrecsam wedi cael hwb diolch i bartneriaeth lwyddiannus rhwng Cyngor Wrecsam a busnes lleol. Mae RW Hough & Sons Ltd, sydd wedi’u lleoli yng Nghaergwrle, yn...

Marchnad Fictoraidd yn Lwyddiant Ysgubol

Unwaith eto, mae Wrecsam wedi cael ei syfrdanu gan farchnad Nadolig Fictoraidd anhygoel sy'n cael ei gynnal yn San Silyn yn ystod y prynhawn heddiw. Yn dechrau am...

Arwyr yn dychwelyd i Wrecsam

Mae Wrecsam yn ymbaratoi ar gyfer dychweliad Comic Con y penwythnos nesaf, pan fydd arwyr ar draws y bydysawd cyfan yn glanio unwaith yn rhagor yng Nglyndŵr...
video

Eich siop un stop os ydych dan 25…

Beth ydi’r Siop INFO? Eich siop un stop os ydych dan 25... Mae'r Siop INFO yn siop wybodaeth am ddim a chyfrinachol i bobl ifanc rhwng 11 a 25...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
3.4 ° C
5 °
1.7 °
86%
1kmh
68%
Llu
10 °
Maw
12 °
Mer
11 °
Iau
13 °
Gwe
13 °
- Hysbysebu -