Seremoni lofnodi yn nodi dechrau’r gwaith adeiladu mewn ysgol gynradd

Mae staff a disgyblion wedi gadael eu marc ar fframwaith yr estyniad newydd yn eu hysgol. Cynhaliwyd seremoni lofnodi yn Ysgol Gynradd Gymunedol Gwersyllt yr wythnos ddiwethaf i...

Ydych chi’n ofalwr? Edrychwch ar hyn…

Os ydych chi dros 18 oed ac yn darparu gofal a/neu gefnogaeth ddi-dâl i aelod o’r teulu, partner, plentyn, ffrind neu gymydog sydd yn byw yn Wrecsam,...

Blwyddyn Newydd – Cyfleoedd Newydd?

Ydych chi’n chwilio am swydd newydd yn 2018? Beth am ymgymryd â rôl ofalu gydag un o’n partneriaid? Rydym ni’n gweithio gyda phartneriaid sy’n darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol...

Gallai’r syniad hwn ennill £50 i chi!

Os ydych chi wedi bod yn pendroni ynghylch sut y gallwch ennill y £50 a gynigir gan Europe Direct, dyma syniad i roi help llaw i chi. Os...

Cymry Coch!

Ar 23 Mawrth bydd Cymru yn troi’n goch i gefnogi'r athletwyr Cymreig a fydd yn ein cynrychioli yng Ngemau’r Gymanwlad yn Awstralia. Mae'n gyfle i'r genedl gyfan uno...
Gre

Prosiect Isadeiledd Gwyrdd – Lansiad Swyddogol ym Mhartneriaeth Parc Caia

Bydd digonedd yn mynd ymlaen ar ddydd Sadwrn, 28 Mawrth ym Mhartneriaeth Parc Caia pan fydd y prosiect Isadeiledd Gwyrdd yn cael ei lansio’n swyddogol. Mae gweithgareddau yn...

Amser i Siarad – Digwyddiad Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl yn Nhŷ Pawb

Ddydd Mercher mae yna ddigwyddiad arbennig i geisio ein hannog i siarad gydag eraill am iechyd meddwl a sut fedrwn ni dderbyn cymorth neu helpu eraill. Rydym ni...

Datgelu Logo newydd ar gyfer Tŷ Pawb

Mae brandin newydd wedi cael ei ddatgelu ar gyfer Tŷ Pawb, gan ychwanegu momentwm wrth i ddatblygiad hen safle Marchnad y Bobl gyrraedd misoedd olaf y prosiect. Mae...

Grŵp y Lluoedd Arfog yn cyfarfod i nodi canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

Fel yr ydych efallai’n ymwybodol, mae gennym lawer o ddigwyddiadau ar y gweill yn Wrecsam i nodi diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn gynharach yn ystod yr wythnos...

Ydych chi’n cerdded neu’n beicio?  Sut gallwn ni wella’r llwybrau rydych yn eu defnyddio?

Ydych chi’n cerdded neu’n beicio er mwyn cyrraedd lle rydych eisiau mynd yn Wrecsam?  Os felly hoffem i chi gysylltu â ni er mwyn gadael i ni...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
scattered clouds
8.9 ° C
9.4 °
8.3 °
94%
1.8kmh
50%
Wed
21 °
Thu
20 °
Fri
24 °
Sat
18 °
Sun
19 °
- Hysbysebu -