Gwyliwch fod yr adeiladau yn dod i lawr wrth i waith gwella ddechrau ar...

Mae tai amhoblogaidd ar ystâd cyngor lleol wedi’u dymchwel fel rhan o brosiect moderneiddio sylweddol. Mae 22 eiddo’r cyngor yn ardaloedd Peris a Gwynant o Blas Madoc wedi...

Helpwch Dioddefwyr o Gaethwasiaeth Fodern

Mae’r darn hwn wedi’i ysgrifennu yn rhan o gyfres o ddatganiadau ar gyfer Wythnos Ddiogelu Genedlaethol 2017. Gan ei fod mor guddiedig ac yn digwydd y tu...

Addysg – dywedwch wrthym sut i arbed arian!

NODWCH – Mae’r ymgynghoriad hon wedi ei gau (01.12.17) Oes gennych chi blentyn yn un o ysgolion Wrecsam? Ydych chi’n gweithio mewn ysgol? Ers 2008, mae Cyngor Wrecsam wedi arbed...

Peidiwch â phoeni am adrodd drosedd casineb

Mae’r darn hwn wedi ei ysgrifennu fel rhan o gyfres o ddatganiadau ar gyfer Wythnos Genedlaethol Diogelu 2017. Mae trosedd casineb yn fater difrifol – a gall...

Estynnwch eich dyddiadur – mae’r Nadolig ar ei ffordd!

Wrth i’r Nadolig nesáu, gofalwch nad ydych yn methu’r hwyl a’r hud gyda'r canllaw hwn i ddigwyddiadau canol y dref i ddathlu'r Nadolig! Mae’r cyfan yn dechrau am...

Peidiwch â gadael i wastraff fynd i wastraff – helpwch ni i ailgylchu!

Wyddoch chi y gellid defnyddio eich gwastraff cartref i gynhyrchu ynni, neu i ddod yn eitemau cwbl newydd? Mae Wrecsam yn gwneud yn dda iawn pan ddaw at...

Perfformiwr comedi Cymraeg yn dod i HWB Cymraeg yn FOCUS Wales

Bydd comedïwr Cymraeg sydd wedi ennill gwobrau am ei berfformiadau yn cymryd y llwyfan mewn digwyddiad diwylliant a cherddoriaeth Cymraeg y flwyddyn nesaf. Bydd y comedïwr Tudur Owen...

Banc bwyd yn paratoi at y Nadolig

Mae banc bwyd Wrecsam yn paratoi at gyfnod prysur dros y Nadolig ac fe aethom ni draw i’w prif warws yn Rhosddu i weld sut maen nhw’n...

Dringo er budd Canser

Mae hirdeithwyr a mynyddwyr bob amser yn ymdrechu i fynd yn uwch a mwy eithafol, ac mae hyn yn mynd â dau aelod o staff Cyngor Wrecsam...
Wrexham Library Van

Wnewch chi ddim credu faint o lefydd y mae ein llyfrgell deithiol yn ymweld...

Yn ystod nosweithiau hir y gaeaf, y cwbl sydd arnoch chi eisiau ei wneud weithiau yw eistedd o flaen tanllwyth o dân yn darllen llyfr. Ond beth...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
3.7 ° C
6.1 °
1.7 °
86%
4.1kmh
100%
Wed
5 °
Thu
5 °
Fri
7 °
Sat
4 °
Sun
4 °
- Hysbysebu -