Cŵn synhwyro ar Sgwâr y Frenhines

Ar 11 Mawrth, bydd cŵn synhwyro ar waith ar Sgwâr y Frenhines pan fydd ASH Cymru a Dim Smygu Wrecsam yn ymuno i siarad am roi'r gorau...
Gre

Prosiect Isadeiledd Gwyrdd – Lansiad Swyddogol ym Mhartneriaeth Parc Caia

Bydd digonedd yn mynd ymlaen ar ddydd Sadwrn, 28 Mawrth ym Mhartneriaeth Parc Caia pan fydd y prosiect Isadeiledd Gwyrdd yn cael ei lansio’n swyddogol. Mae gweithgareddau yn...
Ruabon Station

Siom ynghylch Mynediad i Bobl Anabl yng Ngorsaf Rhiwabon

Erthygl wadd gan Bartneriaeth Rheilffordd Caer - Amwythig Mewn datganiad gan Bartneriaeth Rheilffordd Gaer – Amwythig, mynegodd y Cynghorydd David A Bithell, Cadeirydd y Grŵp, bod y Bartneriaeth...
Wales Start Up

Ydych chi wedi bod yn wenyn prysur? Gwobrau Busnesau Newydd Cymru 2020

Cynhelir Gwobrau Busnesau Newydd Cymru ym mis Mehefin a gwahoddir busnesau newydd i ymgeisio rŵan. COFRESTRWCH I DALU AM GASGLIADAU BIN Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 27...
Women Councillors

Cynghorwyr benywaidd, rydym eich eisiau chi yn 2022

Mae grŵp trawsbleidiol o gynghorwyr benywaidd yn Wrecsam yn galw am fwy o ymgeiswyr benywaidd i sefyll yn etholiadau nesaf y cyngor yn 2022. Y rheswm dros...
ad

Bwrdd Gweithredol ar fin pleidleisio ar fudd-daliadau newydd i Ofalwyr Maeth

Mae uwch gynghorwyr ar fin trafod cynlluniau i fabwysiadu dau bolisi budd-daliadau newydd ar gyfer ein gofalwyr maeth ym mwrdeistref sirol Wrecsam. Bydd Cynllun Gostyngiad Dewisol Treth...
Whirlpool

Adalw Peiriannau Golchi Whirlpool – ydy hyn yn effeithio arnoch chi?

Oherwydd peryglon iechyd, mae Whirlpool yn adalw peiriannau golchi Indesit a Hotpoint a wnaed rhwng 2014 a 2018. Eich diogelwch chi yw blaenoriaeth Whirlpool ac maen nhw’n gofyn...
teach your child to read

Helpwch eich plant i ddarllen

Darllen yw un o’r pethau pwysicaf y bydd eich plentyn yn ei ddysgu yn yr ysgol. Y peth pwysicaf y gallwch ei wneud yw gwneud amser i ddarllen...
Bus pass renewal at your library

NODYN ATGOFFA – dim ond pasys bws newydd a dderbynnir rŵan i deithio

Neges gan Trafnidiaeth Cymru: Mae'n bleser gan Trafnidiaeth Cymru gadarnhau bod bron pob deiliad cerdyn bws rheolaidd wedi cael ei gerdyn newydd ers i TrC fod yng ngofal...
adoption

Oes gennych chi sgiliau rheoli rhagorol? Allech chi wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau plant...

Mae’n amser cyffrous i ymuno â Gwasanaeth Mabwysiadu Gogledd Cymru ac rydym ni wrthi’n recriwtio ar gyfer naw swydd barhaol newydd o fewn y tîm. Mae’r gwasanaeth yn...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
broken clouds
9.6 ° C
11.1 °
7.8 °
57%
7.7kmh
75%
Sun
6 °
Mon
9 °
Tue
9 °
Wed
7 °
Thu
10 °
- Hysbysebu -