Flu Jab

“Ni fu erioed mor bwysig” – nyrsys yn annog pobl i gael eu brechlyn...

Erthyl Gwadd - Bwrdd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mae gweithwyr gofal iechyd ar y rheng wedi galw ar bobl ledled Gogledd Cymru i amddiffyn eu hunain a'r rhai sy'n...
Cymrwch y frechiad

Nodyn briffio Covid-19 – sut i leihau eich siawns o fynd i’r ysbyty gyda...

Mae’n syml. Ewch i gael eich brechu, da chi. Brechiadau atgyfnerthol Covid a brechiadau ffliw Mae’r rhai sy’n gymwys yn cael eu hannog i gael brechiadau atgyfnerthol Covid a...
Cyngor Gorau ar Ailgylchu! Bydd Wych. Ailgylcha.

Cyngor Gorau ar Ailgylchu! Bydd Wych. Ailgylcha.

Mae ailgylchu popeth y gallwch yn fwy gwych na feddyliech chi! Yng Nghymru, rydyn ni ar flaen y gad gydag ailgylchu, a ni yw’r drydedd genedl orau...
Guildhall front lit in green for Recycle Week 2021

Golau gwyrdd eto ar gyfer Wythnos Ailgylchu

Os byddwch yn cerdded drwy Lwyn Isaf gyda’r nos yr wythnos hon, byddwch yn sylwi ar newid i du blaen Neuadd y Dref. Rhwng 20-26 Medi, bydd balconi...

Ein Wrecsam Ni, Ein Dyfodol Ni

Hoffech chi chwarae rhan yn y gwaith o wella Wrecsam? Sut hoffech chi i Wrecsam fod ar eich cyfer chi eich hun, eich teulu, a chenedlaethau’r dyfodol? Mae gennych...
Cam Ymhellach yn ystod Wythnos Ailgylchu eleni! Bydd Wych. Ailgylcha.

Cam Ymhellach yn ystod Wythnos Ailgylchu eleni! Bydd Wych. Ailgylcha.

Mae Cymru eisoes yn drydedd genedl orau’r byd am ailgylchu, ac mae’r Ymgyrch Gwych i’n cael i rif 1 yn parhau ar gyfer Wythnos Ailgylchu 2021 rhwng...
Residents are getting to know RITA in care homes across Wrexham

Mae ‘RITA’ wedi cyrraedd Cartrefi Gofal ar draws Wrecsam

Mae’r Tîm Comisiynu a Chontractau wedi cydweithio â My Improvement Network i ddarparu nifer o ddyfeisiau RITA i ddarparwyr gofal, gyda chyllid gan Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth...

Mae Noson Gomedi Tŷ Pawb yn dychwelyd ddydd Gwener yma!

Yn ôl yn dilyn galw poblogaidd... dychwelir Noson Gomedi hynod boblogaidd Tŷ Pawb!  Ymunwch â ni ar ddydd Gwener 17eg Medi am wledd gyda'r nos o gomediwyr gorau...
Llun o Karen Morris yn ystod ei ‘diwrnod cyntaf yn yr ysgol.’

Karen yn sicrhau’r swydd ddelfrydol mewn ysgol uwchradd yn Wrecsam ar ôl ail-hyfforddi

Wrth i’r tymor ysgol newydd ailddechrau, mae hefyd yn ddechrau newydd i ddynes ysbrydoledig sydd wedi dechrau ei swydd ddelfrydol mewn ysgol uwchradd yn Wrecsam wedi iddi...
HMRC

Rhybudd i siopwyr Nadolig – gocheler rhag costau ychwanegol

Erthyl Gwadd – CThEM Gyda dim ond 100 diwrnod i fynd tan y Nadolig, mae CThEM yn annog siopwyr i beidio â chael eu dal allan gan gostau...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
15.9 ° C
16.6 °
14.3 °
80%
8.1kmh
100%
Thu
15 °
Fri
13 °
Sat
12 °
Sun
11 °
Mon
11 °
- Hysbysebu -