Scams

Mae negeseuon testun neu alwadau ffôn sy’n cynnig ad-daliad Treth y Cyngor yn dwyll!

Rydym wedi derbyn adroddiadau newydd o bobl yn derbyn negeseuon testun neu alwadau ffôn sy’n cynnig ad-daliad iddynt ar Dreth y Cyngor. "Twyll ydi’r rhain!" COFRESTRWCH I DDERBYN HYSBYSIADAU...
lan

Ydych chi’n landlord preifat sy’n darparu llety yn Wrecsam?

Os ydych, hoffem eich gwahodd i’n Fforwm Landlordiaid lle gallwch gael cyngor a chymorth gwerthfawr ar ystod o destunau. Mae gennym siaradwyr yn rhoi cyngor a chyfarwyddyd ar:...
Bus Passes

Trafnidiaeth Cymru yn annog deiliaid cardiau i beidio ag oedi cyn gwneud cais am...

Erthygl gwestai gan “Trafnidiaeth Cymru” Mae Trafnidiaeth Cymru yn apelio ar ddeiliaid cardiau sydd heb wneud cais am eu cerdyn teithio newydd eto, ac yn pwysleisio pwysigrwydd gwneud...

Dyma’ch canllaw llawn i Hanner Tymor yn Tŷ Pawb …

Ydych chi'n chwilio am weithgareddau sy'n addas i deuluoedd i'w gwneud yn ystod yr hanner tymor hwn? Os felly, Tŷ Pawb fydd y lle i fod gyda gweithgareddau...
coun

Eich cyfle i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar gynllun y cyngor

Mae’r ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor nawr yn fyw a gwahoddir chi i roi eich barn ar ein chwech maes blaenoriaeth: Datblygu’r economi Sicrhau Cyngor modern a...
d

A ydych chi erioed wedi ystyried sut beth fyddai colli’r gallu i siarad?

Ydych chi’n byw yn Wrecsam neu’n gweithio gyda phobl sy’n byw yn Wrecsam?  A fyddech yn hoffi deall sut i allu cyfathrebu’n well gyda phobl sy’n byw...
man

Dyn a’i fan… ymhle maent yn gwaredu eich sbwriel?

Mae ein Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ar gyfer gwastraff o gartrefi trigolion Wrecsam yn unig. Ni ellir gwaredu gwastraff masnachol yn y safleoedd hyn, gan gynnwys...
fostering information

Wedi meddwl am faethu erioed? Dewch draw i’n noson wybodaeth maethu!

Wedi meddwl am faethu erioed? Os felly, hoffai Gwasanaeth Maethu Wrecsam glywed gennych chi. Maen nhw’n chwilio am ofalwyr maeth posibl sy'n ymroddedig i blant a phobl ifanc...

Ffair Sborion y Lleoliad yn y Parc

Mae’r Lleoliad yn y Parc yn adnodd gwych mewn 400 acer o goetir ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun a chynhelir ffair sborion yno ar ddydd Sadwrn, 15...

Diddordeb mewn gwersi nofio Cymraeg? Rhowch wybod i ni!

Mewn partneriaeth gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam mae (Freedom Leisure) yn asesu os oes galw am wersi nofio trwy gyfrwng y Gymraeg. Rhowch wybod i ni! Cwblhewch ein harolwg...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
shower rain
9.9 ° C
11.7 °
7.8 °
76%
12.9kmh
75%
Sad
6 °
Sul
8 °
Llu
10 °
Maw
6 °
Mer
5 °
- Hysbysebu -