Rhosddu FC

Ymrwymiad i…. Clwb Pêl Droed Rhosddu

Erthygl gwestai gan “Chwaraeon Cymru” Yr wythnos yma – fel rhan o ymgyrch Ymrwymiad I.... y Loteri Genedlaethol, rydyn ni’n tynnu sylw at arwyr pêl droed ar lawr...

Gwobr i ddatguddiwr lleol am ‘un o’r ddarganfyddiadau mwyaf arwyddocaol yn ystod y blynyddoedd...

Mae ddatguddiwr lleol wedi derbyn gwobr am ddarganfod un o'r gwrthrychau Rhufeinig mwyaf arwyddocaol a ddarganfuwyd yng Nghymru yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Derbyniodd Rob Jones o Goedpoeth...
Crown Buildings

Gwaith yn dechrau ar gyfleuster Iechyd a Lles Cymunedol Wrecsam

Efallai eich bod sylwi bod rhywfaint o’r gwaith adeiladu wedi dechrau ar Adeiladau’r Goron ar Stryt Caer yng nghanol tref Wrecsam. Mae’r gwaith yma’n rhan o...

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon…

Os ydych chi’n masnachu neu’n cludo nwyddau rhwng Prydain a Gogledd Iwerddon, bydd yn rhaid i chi gofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Cefnogi Masnachwyr, fel arall, ni...

Cyfweliad ‘unigryw’ gyda ‘Chwarae’ y Corrach 🎄

Yr wythnos hon, cawsom sgwrs gyda ‘Chwarae’ y Corrach – a ddaeth heibio i adrodd ei hanes am ei waith diweddar ar galendr adfent. Mae’n gobeithio ein hysbrydoli...
private tenant

Tenantiaid Preifat – a yw’r coronafeirws yn effeithio ar eich aelwyd?

Mae bron i 1 ymhob 5 aelwyd yn byw mewn cartref wedi’i rentu. Mae Awdurdodau Lleol Gogledd Cymru yn ymgynghori gyda thenantiaid preifat i weld sut maen...
video

🎄 Siopa hwyr yn Wrecsam a helfa corachod drwg 🎄

Bydd y Nadolig yma cyn i ni droi rownd. Cynhelir siopa hwyr yn Wrecsam rhwng 5 ac 8pm ar nos Iau y trydydd, y degfed a’r ail ar...
budget

Mae gennym gwestiwn i chi – ymgynghoriad ar gyllideb 2021/22

Fel y gwyddom i gyd, mae toriadau dinistriol wedi bod i gyllid llywodraeth leol ers i’r caledi ariannol ddechrau yn 2007/08, ac yn ystod y cyfnod hwn...
video

Stori Kerry. YMDDYGIAD SY’N RHEOLI AC YMDDYGIAD CYMHELLOL – SUT I ADNABOD YR ARWYDDION...

Rydym i gyd yn gyfarwydd gyda trais domestig a cam-drin geiriol neu gorfforol ond gall ymddygiad sy’n rheoli ac ymddygiad cymhellol fod yn fwy anos i’w hadnabod. Mae’n...

Prosiect cymunedol ar y gweill i greu blancedi i gartref gofal

Ar ddechrau 2020, roedd aelodau llyfrgell Gwersyllt, a thrigolion lleol yn cynhyrchu sgwariau wedi eu gwau er mwyn eu gwnïo gyda’i gilydd i greu blancedi lliwgar. Diogelu'r bobl...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
6.8 ° C
7.8 °
5.6 °
70%
2.6kmh
20%
Maw
9 °
Mer
10 °
Iau
5 °
Gwe
5 °
Sad
2 °
- Hysbysebu -