Well done Lenka! Wrexham pupil is Overall Winner in Creative Competition

Da iawn Lenka! Disgybl o Wrecsam yw’r Enillydd Cyffredinol mewn Cystadleuaeth Greadigol

Cafodd Lenka Mbaye, disgybl o Ysgol Gynradd Parc Borras yn Wrecsam, ei choroni yn ddiweddar fel Enillydd Cyffredinol Cystadleuaeth Greadigol Show Racism The Red Card ar ôl...

Brig y siartiau

Er bod nifer o adeiladau’r llyfrgell ar gau ar draws y fwrdeistref sirol, mae sawl un ohonoch yn cymryd mantais o’r e-lyfrau a’r llyfrau sain y gallwch...
dyma yw maethu

Pythefnos Gofal Maeth: Cyfraniad hanfodol degau o filoedd o deuluoedd maeth wedi’i amlygu yn...

Bob dydd, mae 55,000 o deuluoedd maeth ar draws y DU yn rhoi cartref cariadus, diogel a sefydlog i 65,000 o blant a phobl ifanc sydd wedi’u...
wild lockdown

Really Wild Lockdown – Cymerwch ran yn Aseiniad Creadigol cyntaf Celf Cartref Tŷ Pawb

Byddwch yn rhan o'n rhaglen ddogfen gydweithredol! Yn ystod y mis diwethaf rydym wedi bod yn unedig fel rhywogaeth, gan newid ein hymddygiad a mynd i gyfnod o...

Mae Rhannu o Gartref yn arddangosfa ar-lein y gallwch chi fod yn rhan ohoni

I ddathlu Diwrnod Amrywiaeth Diwylliannol y Byd ar 21 Mai mae Tîm Cydlyniant Rhanbarthol Gogledd Ddwyrain Cymru yn eich gwahodd i gymryd rhan yn Rhannu o Gartref...

Ydych chi’n rhentu’n breifat neu yn landlord? Sut i ddelio â phroblemau sy’n ymwneud...

Os ydych chi’n rhentu tŷ gan landlord preifat a bod gennych broblem frys gyda’ch eiddo, dyma gyngor am sut i gael help yn ystod y cyfyngiadau ar...
HMRC

Cyllid a Thollau EM yn gwahodd gweithwyr hunangyflogedig i baratoi i wneud eu ceisiadau

"Cyfieithiad o erthygl gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi" Yr wythnos hon, bydd Cyllid a Thollau EM yn dechrau cysylltu ag oddeutu 3.5 miliwn o gwsmeriaid a all...
Looking for work

Gall Cymunedau am Waith a Mwy eich helpu chi ganfod gwaith

Ydych chi wedi cael eich diswyddo yn ddiweddar? Os felly, efallai bod modd i Gymunedau am Waith a Mwy eich helpu chi gael gwaith. Mae cyflogwyr yn cysylltu â...
egniol

Byddwch yn Egnïol ac yn Greadigol gyda Her Wythnosol Wrecsam Egnïol!

Mae Wrecsam Egnïol yn lansio her wythnosol er mwyn cynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol i blant a phobl ifanc ar draws Wrecsam tra’u bod adref. Bydd yr her...
digital technology literacy learning

Defnyddio technoleg digidol i gadw mewn cysylltiad – Stori Freda

Mae Freda yn aelod o ddosbarth Llythrennedd Digidol Dysgu Oedolion yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Acton ac yn ddiweddar mae wedi bod yn defnyddio ei sgiliau digidol newydd. Er...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
18.8 ° C
19 °
18.3 °
59%
5.7kmh
92%
Fri
19 °
Sat
18 °
Sun
19 °
Mon
19 °
Tue
19 °
- Hysbysebu -