Oriau agor mynwentydd dros gyfnod y Nadolig

Gwyddwn fod y Nadolig yn amser i gofio’r rhai nad ydynt bellach gyda ni, a bydd nifer o ymwelwyr i’n mynwentydd yn cymryd amser i dalu teyrnged...

Gwobrau Siarter Iaith i ysgolion Wrecsam a Sir y Fflint

Cafodd plant ysgol ar draws Wrecsam a Sir y Fflint eu gwobrwyo’n ddiweddar am eu hymdrechion gwych i ddefnyddio’r Gymraeg yn amlach y tu allan i’r ysgol. Cafodd...

Rhagor o welliannau ar y ffordd ar gyfer cyfleusterau hamdden yn Wrecsam

Mae rhagor o waith gwella ar y ffordd mewn dwy o’n canolfannau hamdden a gweithgareddau. Y gwaith yma fydd y diweddaraf mewn nifer o welliannau yn ein canolfannau,...

Her Cwadrennydd – Ysgol Clywedog yn Fuddugol yng Nghymru

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Ysgol Clywedog sydd wedi cystadlu yn rownd derfynol Her Cwadrennydd Raytheon yn ddiweddar. Ar ôl diwrnod llawn o gystadlu roedden nhw’n fuddugol yng Nghymru ac...

Enwebiad arall i FOCUS Wales

Mae FOCUS Wales wedi cael ei henwebu am wobr arall, a’r tro yma yng Ngwobrau Gwyliau Ewrop :) Maen nhw wedi cael eu henwebu fel yr Ŵyl Dan...

Arddangosfa Safle Treftadaeth y Byd

I ddathlu deng mlynedd ers i Dyfrbont Pontcysyllte ac 11 milltir o goridor camlas gaeld eu cofrestru fel Safle Treftadaeth y Byd UNESCO, mae nifer o brosectiau...

Paentio Teils!

Mae Tŷ Pawb a Cwtch Ceramics yn gweithio fel tîm fel rhan o’r comisiwn Wal Pawb. Paeintiwch eich teilsen ceramig eich hun a ysbrydolwyd gan y lliwiau, patrymau...

Cwmni tacsis yn cymryd rhan yn ymgyrch Rhuban Gwyn yr Heddlu

Mae ymgyrch y Rhuban Gwyn yn fudiad rhyngwladol sy’n gweithio gyda dynion a bechgyn i herio diwylliannau sy’n arwain at aflonyddu, cam-drin a chyflawni trais yn erbyn...

Ffermwyr Lleol yn Cyfaddef Troseddau Lles Anifeiliaid

Plediodd brodyr lleol, Wilfred Francis ac Ian Martin Francis o'r Ackery, Burton Yr Orsedd, yn euog i nifer o droseddau dan y Ddeddf Lles Anifeiliaid 2006 a...

Pob lwc Ysgol Clywedog

Hoffem oll ddymuno pob lwc i bobl ifanc Ysgol Clywedog sy’n cystadlu yng nghystadleuaeth  derfynol ‘Quadcopter Challenge’ Raytheon heddiw yn RAF Cosford. Y ‘Quadcopter Challenge’ yw gweithgaredd Gwyddoniaeth,...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
overcast clouds
7.2 ° C
8.3 °
5.6 °
87%
3.1kmh
90%
Sat
8 °
Sun
9 °
Mon
9 °
Tue
8 °
Wed
8 °
- Hysbysebu -