Gwaith ar gyfleusterau newydd “gwych” y Byd Dŵr wedi ei orffen

Mae’r gwelliannau hirddisgwyliedig i gyfleuster hamdden a gweithgareddau canol y dref bellach wedi eu cwblhau - ac fe wahoddir y cyhoedd i ddefnyddio’r cyfleusterau newydd y penwythnos...
Drugs

Y ffeithiau am ‘Mamba’

Postiwyd ar ran Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam. Os ydych chi'n darllen y newyddion neu'n defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, mae’n siŵr eich bod wedi clywed am ‘Spice’ neu Mamba. Mae’n debyg...
Woman on running track

Nos Lun yw noson y merched

Ydych chi eisiau gallu rhedeg 5km? Dechrau arni yn y gampfa? Neu ddechrau nofio? Yna nos Lun fydd eich noson chi! Bob dydd Llun o 25 Medi, bydd...

Alfie’s Army’n paratoi am hanner marathon

Mae pobl ifanc yn Wrecsam wedi bod yn troedio'r trefi wrth baratoi am hanner marathon Caerdydd ar 1 Hydref. Yn ddiweddar, fe gwblhaodd Yasmin Sides, Jade Griffith a...

Cymunedau’n Gyntaf – beth sy’n digwydd nesaf? Dysgwch fwy yma

Mae’n debyg eich bod wedi clywed llawer am Cymunedau’n Gyntaf yn y flwyddyn ddiwethaf, gyda straeon yn y wasg – yn lleol ac yn genedlaethol – wrth...
Emz Cakes: Chloe Farr Emily Jones Emma Wilson

Mae mwy na chacennau yn Emz Cakes

Gwnaethom bicio i mewn i gwrdd â’r fasnachwraig annibynnol Emma Wilson, yr ysbrydoliaeth â’r pobydd cacennau gwych y tu ôl i Emz Cakes ar Stryt Caer yng...

Amgueddfa yn cofio’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn yr Aifft a Phalestina 100 mlynedd yn...

Mae arddangosfa newydd yn agor ar 22 Medi yn Amgueddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam sy’n tynnu sylw ar y Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig yn yr Aifft a...

Bydd system newydd i Dalu dros Ffôn Symudol yn ei gwneud yn “haws fyth”...

Ydych chi’n defnyddio meysydd parcio Cyngor Wrecsam yn aml iawn? Os felly, bydd gennych ddiddordeb gwybod y bydd dull talu newydd yn dod ar-lein yr wythnos nesaf. Gosodwyd peiriannau...
The Groves in Wrexham

Diweddariad am y Groves – Medi 13, 2017

Wedi’i bostio ar ran Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Wrecsam. Mae’r cyngor, yr heddlu a gweithwyr iechyd ac elusennol yn parhau i gydweithio i geisio rheoli camddefnyddio sylweddau a digartrefedd...

Arwyddion newydd ar y brif ffordd i’r pentref

Bydd gyrwyr yn cael eu hatgoffa i wylio’u cyflymder ar lwybr drwy'r pentref. Mae arwyddion ffordd newydd ar Heritage Way, y prif lwybr sy’n cysylltu Brymbo a Thanyfron...

Werth eu darllen

Tywydd

Wrexham,UK
few clouds
15.6 ° C
17.8 °
12.8 °
47%
6.2kmh
20%
Mer
12 °
Iau
15 °
Gwe
16 °
Sad
17 °
Sul
17 °
- Hysbysebu -