High Street

Wrth i ni nesáu at gyfnod prysur masnachu gyda’r nos y Nadolig yng nghanol y ddinas, byddwn yn cau Stryt Yorke o Ddôl yr Eryrod at y Stryt Fawr a’r Stryd Fawr o Stryt Caer i Stryt yr Abad.

Cymorth gyda chostau byw – hawliwch yr hyn sy’n ddyledus i chi, lleihewch eich biliau, gofalwch am eich iechyd.

Bydd y ffyrdd ar gau rhwng 6pm a 6am bob dydd Gwener a dydd Sadwrn ar y penwythnosau canlynol:

  • Dydd Gwener 25 Tachwedd a dydd Sadwrn 26 Tachwedd
  • Dydd Gwener 2 Rhagfyr a dydd Sadwrn 3 Rhagfyr
  • Dydd Gwener 9 Rhagfyr a dydd Sadwrn 10 Rhagfyr
  • Dydd Gwener 16 Rhagfyr a dydd Sadwrn 17 Rhagfyr
  • Dydd Gwener 23 Rhagfyr a dydd Sadwrn 24 Rhagfyr
  • Dydd Gwener 30 Rhagfyr a dydd Sadwrn 31 Rhagfyr

Bydd arwyddion i ddangos y llwybrau amgen a bydd mynediad i gerddwyr drwy gydol y cyfnod cau.

Bydd mynediad yn cael ei gynnal i’r busnesau hynny o fewn y ffordd ar gau, ond anogwn i berchnogion busnes weithio o amgylch yr amseroedd hyn lle bynnag bosibl er mwyn gwneud y mwyaf o fuddion cau’r ffordd.

Mae angen cau’r ffyrdd yn dilyn cais gan Heddlu Wrecsam gan eu bod yn dweud bod mwy o bobl yng nghanol y ddinas yn ystod y nos ac mae ganddynt bryderon am ddiogelwch y cyhoedd.

Ni fydd hwn yn sefyllfa barhaol a byddwn yn parhau i edrych am ddatrysiadau tymor hirach i wella diogelwch ar y ffyrdd a materion traffig yng nghanol y ddinas.

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol ar gyfer yr Amgylchedd, “Mae’n bwysig sicrhau diogelwch y cyhoedd ar nosweithiau prysur iawn ac oherwydd hyn rydym wedi penderfynu, ar gais yr heddlu, i gau’r ffyrdd a enwir ar y dyddiadau uchod.

“Ni fydd hwn yn sefyllfa barhaol a byddwn yn parhau i edrych am ddatrysiadau tymor hirach i wella diogelwch ar y ffyrdd a materion traffig yng nghanol y ddinas.”

O ran costau byw, gallai gwneud yn siwr eich bod yn hawlio yr holl gymorth a chefnogaeth y mae gennych hawl iddo wneud gwahaniaeth mawr.

HAWLIWCH YR HYN SY’N DDYLEDUS I CHI