Rydym wedi trefnu diwrnod llawn gweithgareddau, gweithdai, adloniant a cherddoriaeth yn Nhŷ Pawb i ddathlu Dydd Miwsig Cymru, i ddechrau am 11.00 o’r gloch ddydd Sadwrn, Chwefror 9.

Mae Dydd Miwsig Cymru’n dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg.  P’un a ydych chi’n hoff o indie, roc, ffync, canu gwerin, electronica, hip-hop neu unrhyw beth arall, mae yno lwyth o gerddoriaeth Gymraeg anhygoel ichi ei ddarganfod.

I ddathlu’r diwrnod yn Wrecsam rydyn ni wedi trefnu diwrnod llawn gweithgareddau a cherddoriaeth yn Nhŷ Pawb!

SIARADWR CYMRAEG? LLENWI EIN HYMGYNGHORIAD RŴAN!

Gig AM DDIM gyda’r nos!

Arlwy arbennig, gan gynnwys y band lleol Seazoo, sy’n argoeli’n dda am noson wych o gerddoriaeth.

Yr artistiaid:

 • HMS Morris
 • Seazoo
 • Ani Glass
 • Blind Wilkie McEnroe

Bydd y band cyntaf yn dechrau’i set am 6.45pm.

Noson fendigedig o adloniant, felly, ond cyn hynny mae llond lle o weithgareddau wedi’u trefnu hefyd!

Bydd yno ddigwyddiadau dwyieithog i deuluoedd rhwng 11am a 3pm yn Nhŷ Pawb. Dyma rai o’r uchafbwyntiau:

 • Gweithdy Cyfansoddi gydag Elis Derby – am ddim
 • Clwb Celf Dydd Sadwrn – ar thema Dydd Miwsig Cymru – £2 i bob plentyn
 • Parti Magi Ann
 • Gweithdy Flogio – Am ddim
 • Paentio Wynebau Cymreig – £1
 • Ffilm: Anorac (2018) – Am ddim
 • 4.45pm: Rygbi’r Chwe Gwlad: Cymru yn erbyn Yr Eidal (ar y sgrin fawr).

Meddai’r Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cyngor Wrecsam dros Gymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol, “Dyma’r bedwaredd flwyddyn inni ddathlu cerddoriaeth Gymraeg o bob math ar Ddydd Miwsig Cymru. Yn Wrecsam byddwn ni’n dathlu gyda diwrnod bendigedig o weithgareddau a difyrrwch yn Nhŷ Pawb, a byddwn yn annog pawb i ddod draw a dathlu cerddoriaeth Gymraeg.”

Dyma ffilm fer gyda Huw Stephens, troellwr disgiau Radio 1, yn sôn am Ddydd Miwsig Cymru a’r amrywiaeth anhygoel o gerddoriaeth boblogaidd yn Gymraeg.

Mynediad am ddim

Dydd Sadwrn, Chwefror 9 o 11am ymlaen.

Band cyntaf yn dechrau am 6.45pm.

Mae’r digwyddiad hwn yn brosiect ar y cyd rhwng Tŷ Pawb, FOCUS, yr Urdd yn Sir y Fflint a Wrecsam, a Menter Iaith Fflint a Wrecsam.

Ewch i dudalen Tŷ Pawb ar Facebook i gael gwybod mwy.

Siaradwr Cymraeg? Helpwch ni i wella ein gwasanaethau Cymraeg.

CWBLHEWCH EIN HYMGYNGHORIAD RŴAN