Ty Pawb

Bydd cerddoriaeth fyw yn dychwelyd i Tŷ Pawb bob dydd Sadwrn.

Bydd cerddorion acwstig lleol, cyfansoddwyr a chantorion ac artistiaid yn perfformio setiau acwstig byw yn y Neuadd Fwyd rhwng 12.00-2.15pm.

Mae digon o le i bawb i fwynhau’r amgylchedd yn ddiogel, a bydd masnachwyr y Neuadd Fwyd yn cynnig eu detholiad gwych o fwyd a diod, gyda dewisiadau o gyris Indiaidd, byrgers o safon uchel, bwyd Pwylaidd a’r pwdinau ac ysgytlaeth gorau yn y dref!

Trefnwch eich apwyntiad brechlyn Covid-19 ar-lein.

Gallwch weld yr amserlen lawn isod:

Dydd Sadwrn 24ain Gorffennaf
12-1pm – Megan Lee
1.15-2.15pm – Harrison Bellis

Dydd Sadwrn 31ain Gorffennaf
12-1pm – Kip Cannon
1.15pm-2.15pm – Laura-Leigh

Dydd Sadwrn 7fed Awst
12-1pm – Jamie Jay
1.15-2.15pm – Dave Elwyn

Dydd Sadwrn 14eg Awst
12-1pm – Igloo Hearts
1.15-2.15pm – Blood Honey

Mae’n bosibl y bydd yr amserlen yn newid – gwiriwch y wefan a’r tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion diweddaraf.

Bydd y masnachwyr annibynnol hefyd ar agor bob dydd Sadwrn, yn gwerthu amrywiaeth eang o gynnyrch unigryw a diddorol, felly galwch heibio i bori trwy’r stondinau!

Hefyd, mae rhaglen gwyliau’r haf i blant wedi’i drefnu dros y 6 wythnos nesaf – gweler y canllawiau yma:

Mae gwneud apwyntiad i dderbyn brechlyn Covid-19 yn haws nag erioed o’r blaen.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN