Mae tymor siopa’r Nadolig bellach wedi hen ddechrau! Ond gyda dewis mor helaeth ar gael o gynifer o wahanol siopau, nid yw bob amser yn hawdd dewis yr anrheg iawn.

Ond peidiwch ag ofni, mae help wrth law! rydym wedi llunio rhestr o awgrymiadau delfrydol ar gyfer ffrindiau a theulu.

Mae’r anrhegion hyn i gyd ar gael o Siop//Shop oriel Tŷ Pawb wrth ymyl y dderbynfa.

Os nad ydych erioed wedi ymweld â Siop//Shop o’r blaen, galwch heibio a phori! Maent yn stocio ystod unigryw o emwaith, nwyddau cartref, gwaith celf, llyfrau, teganau ac anrhegion i bob aelod o’r teulu.

Gwell fyth – os oes gennych gerdyn Dyma Wrecsam neu gerdyn WCBC gallwch gael 10% oddi ar ddetholiad o gynhyrchion!

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Iddo ef

Golau Llyfr – £24.99

Sanau Dynion – £9.99

Iddi hi

Het Melyn Tregwynt – £22.50, Menig – £18.50

Broetshys Parkside – o £18.99

Gemwaith – £14.99

I ffrindiau

Tyweli Te wedi’u hargraffu – o £8.00

Deiliaid canhwyllau – £9.99

Siocled – £4.50

I blant

Ffonosgop – £7.50


Pecyn celf – £24.99

 

Coaster plant £5.00, plât, £7.50, bowlen, £7.00

Rhywbeth i lenwi’r hosanau

Teganau pren – o £3

Mae yna lawer mwy o syniadau am anrhegion ar y gweill, a bydd gan Siop // Shop stondin ym Mhentref Nadolig eleni ar Llwyn Isaf, Rhagfyr 13-15.

Prynwch y gelf rydych chi’n ei charu

Mae Siop//Shop hefyd yn cynnig taliadau di-log ar amrywiaeth o brintiau, paentiadau a cherameg trwy Gynllun Casglu Cyngor Celfyddydau Cymru; yn cefnogi prynu gan wneuthurwyr byw a dod â’r gelf rydych chi’n ei charu i’ch cartref. Cysylltwch â Tŷ Pawb i gael mwy o wybodaeth (manylion isod).

  • Mae Siop//Shop ar agor Llun-Sad 10am-5pm yn Tŷ Pawb.
  • Ewch i stondin Siop//Shop yn y Pentref Nadolig ar Llwyn Isaf rhwng 13-15 Rhagfyr.
  • Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Tŷ Pawb – 01978 292144 – typawb@wrexham.gov.uk

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB