Clinig dros dro

Fe fydd yna glinig brechu dros dro yn Tesco yng Wrecsam dydd Mawrth yma, Awst 24 o 10am tan 4pm (gyda chyflenwadau o Pfizer ac Astra Z) – yn cynnig y dos cyntaf a’r ail ddos i unrhyw un 16 oed+.

Nid oes angen apwyntiad – dim ond dod yma ar y diwrnod.

(Ddim yn gallu dod? Peidiwch â phoeni. Fe allwch archebu brechiad mewn canolfan frechu yn lleol.

TREFNWCH APWYNTIAD AR-LEIN