Palliative

Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn cynnal digwyddiad dros y we i wrando ar eich safbwyntiau am Ofal Lliniarol a Gofal Diwedd Oes.

Bydd cyflwyniad a sesiwn holi ac ateb gydag Alison Foster, Pennaeth Nyrsio Macmillan ar gyfer Gofal Lliniarol Arbenigol.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar gyfer 2021/22! Cofrestrwch cyn 30 Awst er mwyn cael 12 mis llawn.

Maen nhw’n awyddus iawn i glywed gan bobl sydd wedi ymgysylltu â gwasanaethau yn yr ardal hon a safbwyntiau’r gymuned amrywiol ehangach.

Maen nhw’n chwilio am atebion a syniadau ar sut i wella er mwyn eu helpu i lunio eu Strategaeth Gofal Lliniarol a Gofal Diwedd Oes.

Bydd y sesiwn yn cael ei chynnal drwy Teams am 6pm ar Fedi 8 a gallwch ddefnyddio’r ddolen Teams hon i ymuno.

Adnewyddwch eich casgliadau bin gwyrdd ar-lein.

ADNEWYDDWCH EICH CASGLIADAU BIN GWYRDD