Efallai eich bod wedi sylwi ar waith clirio a thorri yn ddiweddar ar ffordd gyswllt Llan y Pwll rhwng cylchfan Gresffordd ac Ystad Ddiwydiannol Wrecsam.

Gyda gwaith glanhau’r rhan honno o ochr y ffordd wedi’i gwblhau, bydd gwaith yn dechrau’n fuan ar Ffordd yr Wyddgrug rhwng y gyfnewidfa gyda’r A483 a’r ffin sirol gyda Sir y Fflint ger Cefn y Bedd.

PROBLEM GYDA CHEUDWLL? DWEDWCH WRTHYM NI AR-LEIN.

Bydd gwaith yn dechrau ar ddydd Mercher, 13 Mehefin a disgwylir iddo gymryd hyd at dridiau i’w gwblhau.

Bydd lonydd yn cau yn ystod y gwaith, a all arwain at rywfaint o amhariad. Bydd arwyddion rhybudd yn cael eu gosod ar y ffordd cyn ei chau.

Byddwn yn gwneud y gwaith fesul cam, felly ni ddisgwylir i’r ffyrdd gau am amser maith, ond cofiwch adael amser ar gyfer eich siwrnai.

Problem gyda cheudwll? Dwedwch wrthym ni yn hawdd ac yn gyflym ar-lein.

DWEDWCH WRTHYM AM GEUDWLL