Parking Enforcement

Wrth i fusnesau ailagor yng nghanol y dref ac wrth i nifer y bobl sy’n ymweld â’r ardal gynyddu, rydym yn atgoffa gyrwyr fod gorfodaeth parcio yn mynd rhagddo.

Gallwch barcio am ddim ym mhob un o feysydd parcio’r cyngor yng nghanol y dref, ond ceisiwch sicrhau eich bod yn parcio yn y meysydd parcio ac yn cadw at yr amseroedd aros er mwyn sicrhau bod llefydd ar gael mewn meysydd parcio arhosiad byr wrth i ymwelwyr ddod i’r dref i gefnogi economi canol y dref. Sicrhewch hefyd eich bod yn cadw at y cyfnod hiraf y gallwch aros yn y baeau aros cyfyngedig am ddim o amgylch canol y dref.

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Bydd Swyddogion Gorfodi Parcio allan ar y strydoedd yn monitro hyn ac yn cyflwyno dirwyon i unrhyw un nad ydynt yn cydymffurfio â’r cyfyngiadau amser yn y meysydd parcio arhosiad byr a’r baeau parcio cyfyngiad amser.

Byddant hefyd yn parhau i gyflwyno dirwyon i unrhyw un nad ydynt wedi parcio mewn lle parcio dilys, megis ar linellau melyn dwbl, baeau anabl heb fathodyn glas ac unrhyw un sy’n parcio mewn ardaloedd penodol i gerddwyr ar yr amseroedd anghywir neu ar balmentydd. I osgoi dirwy, parciwch yn gyfrifol os gwelwch yn dda.

Y meysydd parcio sydd am ddim yw:

  • Ffordd y Cilgant
  • Neuadd y Dref
  • Y Llyfrgell
  • Stryt y Farchnad
  • Tŷ Pawb

Gallwch hefyd fanteisio ar y baeau parcio Clicio a Chasglu 30 munud am ddim ar y Stryd Fawr os oes arnoch chi eisiau galw heibio yn y farchnad i gasglu nwyddau yr ydych wedi’u harchebu ymlaen llaw.

Gallwch ddarllen mwy am hyn yma:

Click and Collect – 4 free parking bays now available on High Street

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN