Food Recycling Strawberries

Cynhaliwyd Wythnos Ailgylchu 2019 rhwng 23-29 Medi, a bob dydd yn ystod yr wythnos bu i ni roi awgrym ailgylchu ar ein tudalennau Facebook a Thrydar.

Thema ar gyfer Wythnos Ailgylchu eleni oedd ‘o fewn ein gallu ni’ ac roedd ein saith awgrym i ddangos sut y gallwn wneud gwelliannau bychan a fydd yn gwneud gwahaniaeth.

A wnaethoch chi fethu un o’r rhain? Dim problem rydym am fynd drwy’r saith awgrym ailgylchu yn awr 🙂

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Ffaith: Gellir ailgylchu dwy botel blastig 25 litr i greu siaced fflîs i oedolyn.

Awgrym: Os oes gennych chi ffrwythau neu lysiau heb eu bwyta o hyd, efallai eich bod chi’n prynu gormod yn y lle cyntaf. Mae prynu dim ond yr hyn sydd ei angen arnoch yn ffordd wych y gallwn i gyd leihau ein gwastraff bwyd, a chael bil siopa rhatach.

Awgrym: Dewiswch focsys cardbord dros rhai plastig. Gallwch brynu llawer iawn o’r pethau yr ydych yn eu defnyddio yn eich cartref – megis powdr golchi – mewn deunydd pacio cardbord. Mae’r rhai mewn deunydd pacio plastig fel arfer yn ddrytach ac mae cardbord yn llawer haws i’w ailgylchu.

Awgrym: Mae oddeutu miliwn o bobl yn prynu potel o ddŵr bob munud, ond mae hyn yn ychwanegu at y broblem blastig. Prynwch botel y gallwch ei defnyddio dro ar ôl tro a’i llenwi â dŵr tap – byddwch yn helpu’r amgylchedd ac yn arbed arian.

Awgrym: Gallwch ailgylchu ffyrc pren, coesau lolis rhew a sgiwerau cig yn eich cadi cegin fel gwastraff bwyd.

Awgrym: Meddyliwch am y ‘fargen fwyd’ neu’r tecawê olaf i chi ei fwyta…meddyliwch am yr holl ddeunydd pacio plastig neu bolystyren o’u cwmpas…heb sôn am y pris! Mae gwneud pecyn cinio i’ch hun, yn defnyddio deunydd pacio y gellir ei ddefnyddio eto, yn llawer iawn gwell ac yn rhatach hefyd!

Awgrym: A oes gennych chi hen ddodrefn gardd megis cadeiriau neu botiau planhigion plastig nad oes arnoch eu hangen mwyach? Gallwch ailgylchu’r rhain yn unrhyw un o’r tair canolfan ailgylchu yn Wrecsam.

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN