Hoffech chi ddysgu mwy am adnabod a chofnodi darnau arian a seliau canoloesol?

Efallai bod gennych chi rai gwrthrychau rydych chi wedi’u cael eich hun ac yr hoffech chi wybod mwy am eu hanes?

Os felly, bydd y Gweithdy Darganfyddiadau Canoloesol AM DDIM hwn yn Amgueddfa Wrecsam yn ddelfrydol i chi!

DERBYNIWCH Y WYBODAETH DDIWEDDARAF – YMAELODWCH I GAEL EIN PRIF STRAEON.

Gwneud Argraff: seliau hanesyddol

Bydd y sesiwn ‘Gwneud Argraff: seliau hanesyddol’ yn rhoi cyflwyniad i ffurf a swyddogaeth seliau’r Canol Oesoedd ac yna’n canolbwyntio ar adnabod a chofnodi, a sut y gellir defnyddio’r gwrthrychau bach ond pwerus hyn ar gyfer ymgysylltiad ac allgymorth cyhoeddus yn ogystal ag ymchwil.

Dr Elizabeth New fydd yn arwain y sesiwn. Mae Dr New yn Uwch Ddarlithydd ar Hanes y Canol Oesoedd ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yn gyd-ymchwilydd prosiect ‘Imprint: a forensic and historical investigation of medieval seals’ Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau.   Mae ganddi ddiddordeb ym mhob agwedd ar seliau canoloesol ac ôl-ganoloesol ac arferion selio ym Mhrydain ac wedi cyhoeddi’n eang yn y meysydd hyn.

Adnabod darnau arian y Canol Oesoedd

Allwch chi ddweud y gwahaniaeth rhwng eich darnau Edward I ac Edward II a rhwng arian Richard I a John?  Bydd y sesiwn yn eich helpu chi i wneud yr union beth drwy roi cyflwyniad byr ar arian y Canol Oesoedd rhwng 1180 a 1544.  Bydd y sesiwn hon hefyd yn rhoi hanes cryno arian Lloegr a datblygiad y dosbarthiadau yr ydym yn eu defnyddio heddiw.

Carl Savage fydd yn arwain y sesiwn hon. Mae Carl Savage yn arbenigo yn narnau arian y  Canol Oesoedd yn Lloegr a’r Alban a chanddo ddiddordeb arbennig mewn arian Albanaidd.  Mae Carl wedi bod yn adnabod darnau arian canoloesol ac ôl-ganoloesol ar gyfer PAS ers wyth mlynedd. Mae o hefyd yn helpu tîm Hapdrysor yr Alban i adnabod darnau arian o’r Alban. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar ei PhD ym Mhrifysgol Efrog ac Amgueddfeydd Cenedlaethol yr Alban ar ryngweithiad arian yr Alban a Lloegr ar y ffiniau Eingl-sacsonaidd rhwng 1136 a 1603.

Archebwch eich lle nawr!

  • Cynhelir y gweithdai ddydd Iau, Tachwedd 7, 10.30am-4.30pm.
  • Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim i’w fynychu, ond mae lle yn brin felly fe’ch cynghorir i archebu’ch lle.
  • Os oes gennych unrhyw forloi canoloesol, neu ddarnau arian yr hoffech gael help i’w hadnabod, mae croeso i chi ddod â nhw gyda nhw.
  • Ni ddarperir cinio.
  • Bydd te a choffi ar gael.

Am ragor o wybodaeth ac i archebu lle, cysylltwch â susie.white@wrexham.gov.uk

Derbyniwch y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf yn syth i’ch mewnflwch.

COFRESTRWCH FI RŴAN