Tree of Trees

Mae coeden arbennig iawn wedi ei phlannu ar Lwyn Isaf i ddathlu rôl gwirfoddolwyr ledled Wrecsam.

Yr haf diwethaf gosodwyd cerflun enfawr wedi ei wneud o fwy na 350 o goed ifanc y tu allan i Balas Buckingham fel rhan o ddathliadau Jiwbilî Blatinwm y Ddiweddar Frenhines Elizabeth II.

Ers hynny, mae’r coed ifanc wedi eu hanfon i drefi a dinasoedd ym mhob cwr o’r DU, ac wedi eu cyflwyno i grwpiau lleol sydd wedi cyfrannu’n fawr i’w cymunedau.

Mae coeden Wrecsam wedi ei chyflwyno i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam, a chynhaliwyd seremoni blannu syml yn ddiweddar ar Lwyn Isaf.

Goruchwyliwyd y seremoni gan Arglwydd Raglaw Clwyd, Harry Fetherstonhaugh OBE, ac yr oedd Maer Wrecsam, y Cynghorydd Brian Cameron, ac uwch-gynrychiolwyr o Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam a Chyngor Wrecsam yn bresennol.

Dywedodd yr Arglwydd Raglaw: “Bu cerflun Coeden y Coed yn olygfa arbennig iawn y tu allan i Balas Buckingham yr haf diwethaf.

“Mae’r coed ifanc bellach yn cael eu plannu ar hyd a lled y wlad fel etifeddiaeth barhaol i’r Jiwbilî Blatinwm, ac yn cael eu cyflwyno i grwpiau lleol sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’w cymunedau.

“Mae’n fraint i Wrecsam dderbyn coeden ifanc, ac rwy’n gobeithio y bydd yn tyfu a ffynnu yn y blynyddoedd i ddod.”

Dywedodd Maer Wrecsam: “Mae’r goeden hon wedi ei chyflwyno i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam fel cydnabyddiaeth o’r gwaith anhygoel y mae’n ei wneud wrth gefnogi grwpiau gwirfoddol ledled y fwrdeistref sirol.

“Mae gan wirfoddolwyr rôl allweddol yn ein cymunedau, ond byddai llawer ohonynt ar goll heb y gefnogaeth mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam yn ei rhoi. Mae’n gwneud gwaith anhygoel, ac rwy’n gobeithio y bydd y goeden a’r sector gwirfoddol yn parhau i ffynnu yn Wrecsam.”

Tree of Trees

Ynni a thosturi

Mae Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam wedi bod yn cefnogi grwpiau gwirfoddol ers 1988, a chwaraeodd rôl allweddol yn ystod pandemig Covid-19.

Dywedodd y Prif Swyddog, Dawn Roberts-McCabe: “Mae’n fraint arbennig bod y goeden hon wedi ei chyflwyno i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam a’r sector gwirfoddol lleol.

“Fel gweddill y DU, mae Wrecsam wedi wynebu heriau mawrion yn y blynyddoedd diweddar, gan gynnwys Covid-19 a’r argyfwng costau byw.

“Ond mae ein cymunedau bob amser yn cyd-dynnu ac mae gwirfoddolwyr yn chwarae rhan bwysig yn hynny – maent yn rhoi amser, egni a thosturi, ac mae’r goeden hon yn ffordd wych o gydnabod yr hyn maent yn ei wneud.”

Tree of Trees

Mae plac ar gyfer y goeden yn cael ei wneud gan fusnes lleol, O & H Metal Designs, lle mae’r gofaint ifanc Ollie a Harvey yn gweithio gyda’u taid, Tony Roberts.

Ymgymerodd y bechgyn, sydd yn yr ysgol uwchradd, â’r traddodiad teuluol o fod yn ofaint yn ystod y pandemig, a chyrhaeddodd y ddau y tudalennau blaen yn genedlaethol y llynedd oherwydd eu hoedran ifanc a’u sgiliau nodedig.

Dywedodd y Cynghorydd Mark Pritchard, Arweinydd Cyngor Wrecsam: “Mae gwirfoddolwyr yn ganolog i’n cymunedau, ac maent yn gwneud gwaith anhygoel.

“Mae’n fraint arbennig i Wrecsam dderbyn Coeden y Coed gan y Jiwbilî Blatinwm, ac rwyf wrth fy modd ein bod wedi gallu ei chyflwyno i Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam.

“Mae’r ffaith bod dau of ifanc lleol, Ollie a Harvey, yn gwneud y plac yn beth hyfryd, ac rwy’n gobeithio y bydd y goeden yn tyfu’n uchel a chryf, ac y bydd yn destament parhaol i bwysigrwydd gwirfoddolwyr yn Wrecsam.”

Tree of Trees