Erthygl Gwadd

Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau a Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru wedi ymuno â Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru ar gyfer cyfres o ddwy weminar newydd sy’n canolbwyntio ar werthu ar-lein a gweithio o bell heb straen.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Bydd arbenigwyr ar y ddau bwnc yn rhannu eu cyngor a’u hawgrymiadau, ac wedyn bydd sesiynau dilynol yn dangos sut gall technoleg ddigidol roi help llaw.

Yn y weminar Gwerthu Ar-lein yn y DU a Thramor, byddwn yn canolbwyntio ar gael eich busnes i werthu y tu hwnt i’r DU, cyn dangos i chi sut mae gan lwyfannau e-fasnach ran hanfodol i’w chwarae.

Bydd Gweithio’n Gallach, Gweithio’n fwy Diogel: Heb straen yn helpu’ch busnes i fanteisio i’r eithaf ar drefniadau gweithio’n hyblyg, ac i gynnal cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith gan ddefnyddio adnoddau digidol i leihau pwysau

Am mwy o wybodaeth ac I bwcio ymlaen ar y weminar cliciwch YMA

https://businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy/cyfres-o-weminarau-ar-y-cyd-gan-cyflymu-cymru-i-fusnesau-ffederasiwn-busnesau-bach-cymru-meh-gor

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF