Mae rhestr Gŵyl Ffilmiau FOCUS Wales 2019 wedi ei gyhoeddi, yn cynnwys dathliad arbennig o Stanley Kubrick, 20 mlynedd ers ei ffilm olaf, Eyes Wide Shut.

Fel rhan o agoriad yr ŵyl ffilmiau, bydd y rhaglen ddogfen ‘Stanley Kubrick: A Life in Pictures’ yn cael ei ddangos, yn dilyn sesiwn holi ac ateb gyda chyfarwyddwr y ffilm, Jan Harlan (yn y llun), a oedd hefyd yn gynhyrchydd gweithredol ar y ffilmiau Barry Lyndon, The Shining, Full Metal Jacket ac Eyes Wide Shut.

Bydd yr ŵyl hefyd yn cynnwys darllediadau o ffilmiau byr ar draws Cymru a gweddill y byd, sy’n cystadlu am y Wobr Ffilm Fer FOCUS Wales.

GWNEWCH GAIS AM GLUDIANT I’R YSGOL YM MIS MEDI RŴAN!

Mae rhan gyntaf y panel beirniadu ar gyfer y wobr hon yn cynnwys Kieran Evans (Cyfarwyddwr Cymraeg Kelly + Victor a enillodd BAFTA), Emyr Williams (Cydlynydd Sinema Pontio a Chyfarwyddwr Gŵyl Ffilmiau PSYLENCE) a David Bower (Actor o Wrecsam a seren Four Weddings and a Funeral a The Reunion, a gafodd ei ryddhau fel rhan o Comic Relief yr wythnos hon).

Mae gan wneuthurwyr ffilmiau sy’n dymuno cyflwyno ffilm i’r ŵyl, hyd ar 24 Mawrth i gofrestru!

Cynhelir y seremoni wobrwyo yn ystod yr ŵyl a bydd yr enillwyr yn derbyn sgriniad cyhoeddus fel rhan o raglen sinema ym Mhontio ym Mangor.

Cynhelir Gŵyl Ffilmiau FOCUS Wales ddydd Sadwrn 18 Mai 2019 yn Theatr Grove Park, Wrecsam – a gefnogir gan Ffilm Cymru a 73 Degree Films.

Bydd yr ŵyl yn cynnig amrywiaeth o ffilmiau a digwyddiadau, ynghyd â’r rhaglen gynhadledd ac arddangos cerddoriaeth arferol.

Gall ddeiliaid bandiau garddwn FOCUS Wales fynychu’r ŵyl ffilmiau heb unrhyw gost ychwanegol ac mae tocynnau i’r ŵyl ffilmiau yn unig hefyd ar gael.

Ar gyfer ceisiadau, tocynnau a gwybodaeth, ymwelwch â www.focuswales.com/ffilm.

A fydd angen cludiant i’r ysgol arnoch ym mis Medi? Gwnewch gais ar-lein rŵan

GWNEWCH GAIS AR-LEIN RŴAN