Community Chest

Gall grwpiau chwaraeon wneud cais am arian wrth i’r rownd nesaf o geisiadau Cist Gymunedol ddechrau.

Anogir mentrau chwaraeon cymunedol ar draws Wrecsam i fanteisio ar gronfa a allai eu cynorthwyo i gyflawni eu rolau cyn y dyddiad cau am geisiadau.

Mae Chwaraeon Cymru, sy’n annog a chefnogi cyfranogiad chwaraeon ledled Cymru, yn cynnig hyd at £1500 ar gyfer grwpiau drwy’r Gist Gymunedol.

OS YDYM NI’N CAEL SETLIAD GWAEL, BYDD YN RHAID I NI YSTYRIED TORIADAU PELLACH. DWEUD EICH DWEUD…

Dyfarnwyd mwy na £45,000 i glybiau lleol yn Wrecsam ers mis Mai 2019.

Mae grant datblygu Chwaraeon Cymru hefyd yn agored i grwpiau sy’n edrych ar gyflawni prosiectau mwy, megis ehangu neu estyniad.

Dywedodd y Cyng. Andrew Atkinson, Aelod Arweiniol Gwasanaethau Ieuenctid a Gwrthdlodi, sydd â chyfrifoldeb dros Hamdden: “Mae ‘na nifer o grwpiau chwaraeon ac athletau da sy’n gwneud gwaith arbennig yn eu cymunedau.

“Mae Cist Gymunedol yno i helpu’r clybiau hynny gael yr adnoddau ychwanegol maent eu hangen. Dylai’r rhai sydd yn cymryd rhan wneud yn siŵr eu bod nhw ddim yn colli allan.”

Mae ceisiadau ar gyfer y rownd hon o gyllid ar agor tan ddydd Mercher, Tachwedd 20, 2019, ac fe fydd panel yn cyfarfod i drafod y ceisiadau ddydd Mercher,Rhagfyr 4, 2019.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Louise Brady, Rheolwr Cynorthwyol Datblygu Chwaraeon yng Nghyngor Wrecsam, ar 01978 297359 neu drwy e-bost at louise.brady@wrexham.gov.uk.

Mae gwybodaeth hefyd ar gael ar ein gwefan.

Os ydym ni’n cael setliad gwael, bydd yn rhaid i ni ystyried toriadau pellach. Dweud eich dweud.

DWEUD EICH DWEUD