‘Warm places’ to offer residents comfort in colder months

Wrth i’r argyfwng costau byw barhau a gyda’r tywydd oer yn gafael, rydyn ni’n falch o allu diweddaru’r rhestr o Ganolfannau Clyd sydd ar gael yn y sir.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Yn ogystal â’n holl lyfrgelloedd a’r Hwb Lles ar Stryt Caer, mae’r lleoliadau canlynol i gyd wedi llwyddo i gael cyllid grant i agor fel canolfannau clyd:

 • Canolfan Glyd Bethel, Rhodfa Kenyon, Garden Village, LL11 2SP (dydd Mercher 10am–1pm).
 • Clwb Bwyd Caia, Eglwys Sant Marc, Parc Caia, LL13 9LA (dydd Mawrth 11am–2pm).
 • Y Ganolfan Gymdeithasol, Glyn Ceiriog, LL20 7HE (dydd Mercher 1pm–4pm).
 • Cornel Glyd Cymuned Dolywern, Neuadd Goffa Oliver Jones, Dyffryn Ceiriog, LL20 7BA (dydd Mawrth a dydd Gwener 9.30am–3pm).
 • Gardd Furiog Fictoraidd Erlas, Ffordd Bryn Estyn, Rhosnesni, LL13 9TY (dydd Llun i ddydd Gwener 10am–3pm).
 • Canolfan Cefnogaeth Gymunedol Gwersyllt, Canolfan Adnoddau Gymunedol Gwersyllt, Gwersyllt, LL11 1ED (dydd Mawrth a dydd Iau 9am–1pm, dydd Mercher 10am–2pm).
 • Adeilad yr Hwb, Parc Caia, LL13 8TH (dydd Mercher).
 • Canolfan Glyd Tŷ Agored, Canolfan Adnoddau Gymunedol Acton, Acton LL12 7LB (dydd Gwener 10am–4pm).
 • Canolfan Hamdden Plas Madoc, Plas Madoc, LL14 3HL (dydd Gwener 9am–12pm).
 • Eglwys y Santes Fair, Rhiwabon, LL14 6TA (dydd Mawrth 12pm–4pm).
 • Canolfan Glyd Canolfan Fenter Brymbo, Brymbo, LL11 5BT (dydd Mercher 10am–5pm).
 • Croeso Cynnes yn Ymddiriedolaeth Gresffordd, LL12 8PS (dydd Iau 9.30am–12.30pm).
 • Croeso Cynnes ar ddyddiau Llun yn Xplore!, Stryt Caer, Wrecsam LL13 8AE (dydd Llun 9.30am–2.30pm).

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD