Landlords Forum

Mae landlordiaid preifat wedi’u gwahodd i gyfarfod nesaf y Fforwm Landlordiaid, ddydd Mercher, 1 Mawrth 2023 am 5:30pm ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Casgliad bin a fethwyd? Gadewch i ni wybod.

Bydd y Siaradwyr yn cynnwys:

  • Sandra Towers – Cymdeithas Landlordiaid Preswyl Cenedlaethol
  • Nick Hodgetts – Glixtone, Arbenigwyr Lleithder a Llwydni
  • Bethan Jones – y wybodaeth ddiweddaraf am Rhentu Doeth Cymru
  • Diweddariad gan yr Awdurdod Lleol
  • Jo Seymour – Cymru Gynnes – y wybodaeth ddiweddaraf am ECO 4
  • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru – dros dro ar hyn o bryd

Dylai pawb gwrdd ym mhrif dderbynfa Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Darperir lluniaeth.

Mae disgwyl i’r Fforwm fod wedi gorffen erbyn 7:30pm.

Wedi methu casgliad bin? Rhowch wybod i ni ar-lein – mae’n hawdd.

RHOWCH WYBOD AM GASGLIAD BIN A FETHWYD