Rydym yn ymwybodol nad yw pawb yn cytuno â’n strategaethau, ond pan mae’n dod i strategaethau Cyngor Wrecsam, sicrhewch eich bod yn lleisio’ch barn amdanynt oherwydd efallai y bydd y canlyniadau yn eich effeithio chi am flynyddoedd i ddod.

Mae Strategaeth Cynnwys Cyngor Wrecsam nawr ar gael ar gyfer eich sylwadau ar  wrecsam.gov.uk.

Os ydych chi’n cymryd cip, byddwch yn sylwi nad ydym eisiau parhau i ofyn am eich barn yn unig, ond rydym eisiau eich cynnwys chi ar bob lefel, yn cynnwys gwneud penderfyniadau a llunio’r gwasanaethau rydych yn eu defnyddio.

PEIDIWCH BYTH Â METHU CASGLIAD BINIAU – COFRESTRWCH AM EBOSTIAU WYTHNOSOL RŴAN.

Cyn gwneud hyn, rydym eisiau gwybod os ydych chi’n credu bod ein cynlluniau ni’n iawn. Ydych chi’n meddwl bod y pethau rydym eisiau eu gwneud yn iawn? Oes gennych chi awgrymiadau ar sut y gallwn eich cynnwys chi fwy?

Mae gennych tan 7 Mai, felly cliciwch yma i leisio eich barn!

COFIWCH EICH BINIAU

Peidiwch byth â methu casgliad biniau – cofrestrwch am ebostiau wythnosol rŵan.