Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam yn cynnal cystadleuaeth arlunio i blant yn ystod gwyliau’r haf gyda thaleb £15 Cwtch Ceramics ar gyfer enillwyr pob categori 🙂

Mae cofrestru yn hawdd. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw gofyn i’ch artistiaid ifanc dynnu llun o beth mae’n nhw’n feddwl mae “teulu” yn ei olygu.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Dyma’r ddau gategori:

  • Dan 8 oed
  • 8 oed a hŷn

Bydd y gystadleuaeth yn cau am 5pm, 28 Awst a byddwn yn cyhoeddi’r enillydd ar 1 Hydref.

Er mwyn cofrestru ar gyfer y gystadleuaeth hon, dylid llenwi’r ffurflen gais sydd ar gael gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghanolfan Galw Wrecsam ar Stryt yr Arglwydd, Cwtch Ceramics yn Nhŷ Pawb neu gellir ei lawrlwytho isod:

Ffurflen Gais Cystadleuaeth

Dylid anfon ffurflenni wedi’u cwblhau at Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam ar Stryt yr Arglwydd neu dros e-bost at fis@wrexham.gov.uk.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION