Mae Casgliad Banc Bwyd cyntaf Carchar y Berwyn wedi ei gynnal a’i roi gan Gymuned Cyn-Filwyr Shaun Stocker i staff y Banc Bwyd. Trefnwyd y casgliad gan Fentor Cymheiriaid y Cyn-Filwyr ac roedd yn cynnwys cymuned cyn-filwyr Carchar y Berwyn a roddodd.

“Doedd gennym ni ddim llawer i鈥檞 roi”

Pan ofynnwyd i gynrychiolydd y gymuned am y casgliad fe ddywedodd nad oedd ganddyn nhw lawer i鈥檞 roi a鈥檜 bod ymhell o鈥檙 gymuned leol ond, serch hynny, bod arnyn nhw eisiau bod yn rhan o鈥檙 gymuned ehangach drwy ymgymryd 芒 gweithgareddau codi arian a rhoi rhywbeth yn 么l i drigolion lleol.

DYWEDWCH WRTHYM SUT RYDYCH CHI鈥橬 MEDDWL Y DYLEM NI ARBED 拢13M. LLENWCH YR HOLIADUR R糯AN.

Cafodd yr eitemau eu trosglwyddo gan Ian Langton, Rheolwr Gwarchodol Cymuned y Cyn-Filwyr, i Sally Ellinson o Fanc Bwyd Wrecsam a鈥檜 derbyn ar ran y gymuned leol gan y Cynghorydd David Griffiths, Cefnogwr Lluoedd Arfog Cyngor Wrecsam.

Roedd Sally yn ddiolchgar iawn am yr eitemau gan ddweud ei fod yn golygu hyd yn oed mwy gan fod y dynion wedi rhoi o鈥檜 cyflenwadau nhw eu hunain.

Diolchodd y Cynghorydd Griffiths bawb a gymerodd ran yn unigol a鈥檜 sicrhau, ar ran tref Wrecsam, bod eu hymdrechion yn cael eu gwerthfawrogi.

DYWEDWCH EICH DWEUD GADEWCH I BOBL ERAILL BENDERFYNU

Llenwch ein holiadur r诺an, a sicrhewch eich bod chi鈥檔 dweud eich dweud am yr arbedion arfaethedig i鈥檙 gyllideb.