Children's Services

Yn ei gyfarfod Bwrdd Gweithredol nesaf, gofynnir i aelodau gymeradwyo’r sgôp a chylch gorchwyl ar gyfer adolygu Perfformiad Cynllunio.

Os bydd yn cael ei gymeradwyo bydd yr adolygiad yn edrych ar dair elfen:

  • Y Pwyllgor Cynllunio
  • Gwasanaeth Cynllunio
  • Gwersi a ddysgwyd o’r broses Cynllun Datblygu Lleol.

Mae’r cynigion mewn ymateb i bryderon a godwyd dros y misoedd diwethaf gan aelodau etholedig a rhai preswylwyr lleol mewn perthynas â’r Pwyllgor Cynllunio a’r Gwasanaeth Cynllunio.

Dewch i wybod am y newidiadau yn y cyfyngiadau Covid-19 yng Nghymru.

Mae’r cynigion mewn ymateb i bryderon a godwyd dros y misoedd diwethaf gan aelodau etholedig a rhai preswylwyr lleol mewn perthynas â’r Pwyllgor Cynllunio a’r Gwasanaeth Cynllunio.

Bydd yr adolygiad yn cael ei oruchwylio gan y Prif Weithredwr a bydd yn galluogi swyddogion, Aelodau a rhanddeiliaid priodol eraill i gyflwyno eu barn a’u hawgrymiadau ar gyfer gwelliant ynghyd â chyflawni mewnbwn allanol, cymhariaeth a dilysu.

I ddarllen yr adroddiad yn llawn defnyddiwch y ddolen hon (dolen pan yn fyw)

Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal ddydd Mawrth, 8 Mehefin 2021 am 10am a gallwch wylio’r trafodion yn fyw ar ein gwefan.

😷 Mae’r cyfyngiadau yng Nghymru’n llacio’n raddol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth gewch chi ei wneud a beth na chewch chi ei wneud.👈

Y RHEOLAU COVID DIWEDDARAF