Ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i leoliad ar gyfer eich digwyddiad mawr nesaf yng nghanol y dref? Na phoener….

Fel y gwyddoch, mae Tŷ Pawb yn ganolfan gelfyddau, yn farchnad ac yn neuadd fwyd; ond ydych chi erioed wedi ei ystyried fel lleoliad ar gyfer eich digwyddiad mawr nesaf?

Mae Tŷ Pawb yn un o adnoddau mwyaf amlbwrpas ac unigryw canol y dref. Sawl lleoliad a wyddoch chi amdanynt sydd â chyfleusterau i gynnal cyfarfodydd busnes, cyngherddau cerddoriaeth ac arddangosfeydd celf?

 

Gyda maes parcio aml-lawr a chyfleusterau newydd sbon danlli, heb sôn am y lleoliad gwych yng nghanol y dref, mae Tŷ Pawb yn ddewis da ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Pa un ai a ydych chi’n trefnu parti pen-blwydd i blentyn neu ddigwyddiad mawr, rydym ni’n barod i greu pecyn pwrpasol i ddiwallu’ch anghenion.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

Drwy ddewis Tŷ Pawb fel lleoliad eich digwyddiad mawr nesaf rydych chi’n cael cyfleusterau heb eu hail yn ogystal â manteision di-rif eraill…

Bydd cynnal cyfarfod busnes yn Nhŷ Pawb yn creu argraff o broffesiynoldeb ar eich cydweithwyr yn ogystal â darparu cefndir golygfaol a bwyd a diod anhygoel o’r cwrt bwyd, amrywiaeth eang o siopau annibynnol a hyd yn oed bar llawn stoc!

Mae’r amrywiaeth o ystafelloedd sydd ar gael i’w llogi yn Nhŷ Pawb hefyd yn caniatáu i chi fod yn greadigol gyda’ch digwyddiad; beth am gynnal sgriniad cyhoeddus o ffilm rydych chi wedi ei chreu? Beth am logi’r theatr? Gyda Tŷ Pawb mae’r posibiliadau yn ddi-ben-draw!

Os oes angen lleoliad Canol Tref arnoch i gynnal digwyddiad yn y dyfodol agos neu os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill am Tŷ Pawb gallwch cysylltwch â nhw ar y canlynol:

E-bost: roomhiretypawb@wrexham.gov.uk

Ffon: 01978 292144

Derbyniwch y newyddion diweddaraf ar sgamiau, galw nôl cynnyrch a materion diogelu’r cyhoedd eraill

COFRESTRWCH FI RŴAN