Dim ond ychydig ddyddiau sydd ar ôl cyn i filoedd o bobl ddod i Ogledd Cymru ar gyfer Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen!

Fel rhan o bartneriaeth Tŷ Pawb gyda’r Eisteddfod, mae’n bleser gennym gyhoeddi perfformiadau arbennig iawn a fydd yn cael eu cynnal yn Wrecsam a Llangollen yn ystod wythnos yr ŵyl.

CADWCH YN DDIOGEL – DERBYNIWCH Y RHYBUDDION DISEDDARAF AR SGAMIAU GALW NÔL CYNNYRCH A MATERION DIOGELU’R CHYHOEDD ERAILL

O Zimbabwe i Tŷ Pawb

Ar ddydd Iau 4 Gorffennaf am 1pm byddwch yn gallu gweld act o’r Eisteddfod, grŵp dawns plant Zimbabwe, Mother Touch, yn perfformio yn Tŷ Pawb.

Grŵp o blant o 5 i 16 oed, a ffurfiwyd yn 2010, yw Grŵp Dawns Mother Touch.

Eu nod yw rhoi cyfle i blant fynegi eu talent, dysgu i werthfawrogi diwylliant, treftadaeth, yn ogystal â gweithio fel tîm, gan arddangos diwylliannau amrywiol Zimbabwe.

Yn cynrychioli Wrecsam

Bydd Tŷ Pawb yn mynd â rhai o dalentau gorau Wrecsam i berfformio yn Llangollen yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

Bydd y gitarydd clasurol, Achille Jones, yn ymuno â Coro Serpeddì Sinnai ar gyfer perfformiad arbennig yn Eglwys Sant Collen yn Llangollen ddydd Gwener 5 Gorffennaf am 1pm.

Yna am 2pm ddydd Gwener (ar ôl perfformiad Achille) byddwch yn gallu mwynhau mwy o gerddoriaeth wych o Wrecsam ar y cyd â Sgwâr y Canmlwyddiant.

Bydd Megan Lee, y gantores/cyfansoddwr ifanc, yn perfformio yn y sgwâr, fel y bydd Cor DAW, grŵp o ddysgwyr Cymraeg yn Wrecsam sy’n perfformio caneuon gan artistiaid gan gynnwys Elton John, Stevie Wonder, ABBA a mwy. Maent yn perfformio’r holl ganeuon yn Gymraeg – ac mewn gwisg!

Bydd artist llafar llafar a Bardd Preswyl Tŷ Pawb, Evrah Rose, hefyd yn perfformio yn y Sgwâr.

Bydd gan Tŷ Pawb stondin ar safle’r ŵyl yn ystod wythnos yr Eisteddfod, felly mae croeso i chi alw heibio i’n gweld os ydych chi allan yn mwynhau’r gerddoriaeth!

Cerddoriaeth o bob cwr o’r byd

Bydd rhai cerddorion anhygoel o bob cwr o’r byd yn perfformio yn yr Eisteddfod drwy gydol yr wythnos, gan gynnwys Jools Holland, Rolando Villazón, a’r Gypsy Kings, yn ogystal â chyngerdd Côr y Byd gyda Catrin Finch!

Cofiwch hefyd am Llanfest ar ddydd Sul Gorffennaf 7. Mae’r prif berfformwyr eleni yn cynnwys The Fratellis, The Coral, The Pigeon Detectives, Dodgy a mwy!

Ewch i’r wefan i gael rhagor o wybodaeth am sut i gael tocynnau.

Dilynwch Tŷ Pawb ar:
Facebook
Twitter
Instagram

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb