Mae yna barti yn digwydd yma…

Yng Ngwersyllt hynny yw!

Mae Canolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt yn dathlu deng mlynedd ers agor ei drysau ac mae’r rheolwr, Sandra Davies, yn trefnu parti mawr i ddathlu.

Mae dydd Iau, 2 Tachwedd yn nodi 10 mlynedd i’r diwrnod ers i’r drysau agor ac mae paratoadau’r parti’n dechrau siapio. Dechreuodd grŵp o wirfoddolwyr yr wythnos ddiwethaf weithio ar ddarn o waith celf metel i’w roi ar y wal, a fydd nid yn unig yn dathlu pen-blwydd y ganolfan yn ddeg oed – bydd wedi cael ei wneud o dun! – ond bydd hefyd yn nodi can mlynedd ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae’r gwirfoddolwyr yn gwneud 100 pabi o dun, o’r enw Pabi Pawb, a fydd yn cael eu trefnu ar y wal mewn siâp un pabi coffaol mawr a fydd yn cael ei ddadorchuddio ar 2 Tachwedd gan y Cynghorydd John Pritchard, Maer Wrecsam.

Mae gwirfoddolwyr wedi dechrau creu 100 o babïau tun am y gelfyddyd goffaol

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Bydd llawer o weithgareddau i gymryd rhan ynddynt hefyd, gan gynnwys gwneud bomiau bath, crefft siwgr ac uwchgylchu. Gallwch ymlacio gyda therapi holistaidd a Tai Chi, neu galwch heibio’r llyfrgell ac ymuno gyda’r clwb llyfrau.

Dywedodd Rheolwr y Ganolfan Sandra Davies: “Fedra i ddim coelio bod 10 mlynedd wedi mynd heibio ers i ni agor y ganolfan. Mae cymaint o bethau wedi digwydd yn yr amser hwnnw ac mae’n dal i fod yn lle gwych i’r gymuned ddod at ei gilydd a mwynhau amrywiaeth o bethau.

“Rydym wir wedi cyffroi am y darn o waith celf sy’n mynd i fod ar y wal, gan ei fod yn cyfuno dyddiad pwysig i ni ac yn goffâd i’r Rhyfel Byd Cyntaf. Mae heyd yn dod â gwirfoddolwyr at ei gilydd hefyd sydd wedi gweithio yn y ganolfan yn ystod y 10 mlynedd diwethaf i greu rhywbeth arbennig a fydd yn cael ei arddangos am byth.”

Mae gwahoddiad i bawb, felly sicrhewch eich bod yn dod i Ganolfan Adnoddau Cymunedol Gwersyllt ar 2 Tachwedd rhwng 2 a 4pm. Mae disgo hefyd i’r ieuenctid (5-11 mlwydd oed) o 5.30 tan 7.30pm, sy’n rhad ac am ddim ond mae’n rhaid i chi gael tocyn o flaen llaw gan fod llefydd yn brin.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau
COFRESTRWCH FI