Mae cyfle i chi ddarganfod mwy am ein cynlluniau i wella llwybrau cerdded a beicio yn Wrecsam.

Rydym yn ymgynghori am ein “Cynllun Teithio Llesol” ar hyn o bryd a byddwn yn cynnal digwyddiad llawn gwybodaeth yn Neuadd y Dref rhwng 2pm a 5pm ar 12 Gorffennaf.

CELFYDDYDAU, MARCHNADOEDD, CYMUNED – COFRESTRWCH I DDERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB .

Teithio Llesol yw pan fo pobl yn cerdded neu’n beicio ar gyfer eu siwrnai bob dydd – mae’n cynnwys teithio i’r ysgol, i’r gwaith, i siopa neu i ddefnyddio gwasanaethau megis canolfannau iechyd neu ganolfannau hamdden. Nid yw’n cynnwys cerdded neu feicio at ddibenion hamdden.

Gallwch ddarllen mwy am yr ymgynghoriad yma

Cofrestrwch i dderbyn newyddion a diweddariadau gan Tŷ Pawb

DERBYN NEWYDDION O TŶ PAWB