Dyma syniad gwych am noson allan wrth i ni symud i fewn i’r hydref!

Mae Tŷ Pawb, mewn partneriaeth â band teulu lleol, Blue Genes, yn dod â llu o chanwyr a chyfansoddwyr gwych at ei gilydd ar gyfer noson o storiau a cherdd.

Fe glywch chi’r artistiaid yn adrodd hanes o sut y cafodd eu caneuon eu geni ac fydd siawns i glywed y caneuon eu hunain yn fyw.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

Noson llawn o dalent

Mae’r artistiaid a gadarnhawyd ar gyfer y sioe yn cynnwys:

 • Genynnau Glas – Band gwlad teuluol lleol.
 • Stuart Landon – Canwr/gitarydd /cyfansoddwr caneuon gydag ‘Angels with faces birty’.
 • Amy Westney – cyfansoddwr/canwr gwlad o Lundain.
 • Lars Pluton – Canwr/cyfansoddwr gwlad a enwyd yn America.
 • Mountainface – Band Americana a blwgrass o Chaer

Felly dewch am sedd yn ein ystafell perfformio ac eisteddwch yn ôl i fwynhau cerddoriaeth wreiddiol hyfryd!

Sut i fwynhau’r sioe

  • Cynhelir y sioe ddydd Gwener Medi 28, 7pm-10pm (drysau ar agor am 6.30pm).
  • Mae’r tocynnau yn £6.
  • Cyn y brif sioe, bydd sesiwn Holi ac Ateb gyda’r cerddorion. Dewch draw am 6.15pm os ydych chi am ddal yr sesiwn yma.
  • Mae’n well archebu tocyn i osgoi cael eich siomi! Cliciwch yma i archebu’ch tocynnau ymlaen llaw.
  • Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Tŷ Pawb ar 01978 292144 neu e-bostiwch typawb@wrexham.gov.uk

Cliciwch yma i dderbyn newyddion a diweddariadau rheolaidd gan Tŷ Pawb.

Ewch i wefan Tŷ Pawb yma.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION