Dewch i ddysgu mwy am hanes, treftadaeth ac archeoleg Gogledd-ddwyrain Cymru yn  digwyddiad a fydd yn hwyliog ac yn gyfeillgar i deuluoedd!

Cynhelir Ffair Dreftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru ar gwrt blaen Amgueddfa Wrecsam ddydd Sadwrn, 27 Gorffennaf.

CYMRWCH RAN YN YR YMGYNGHORIAD AR GYNLLUN Y CYNGOR 20-22

Stondinau, ysgrifenyddion a milwyr Rhufeinig!

Byddwch yn gallu cwrdd ag aelodau o’r Fforwm Treftadaeth a dysgu mwy o dreftadaeth gyfoethog yr ardal trwy arddangosion ac arddangosfeydd ar y gwahanol stondinau.

Bydd rhai o’r sefydliadau sy’n mynychu yn cynnwys Neuadd Coffa Ceiriog, Adran Hanes Prifysgol Glyndŵr ac Archifau Sir y Fflint a Sir Ddinbych.

Mae mynediad AM DDIM drwy’r dydd a bydd gweithgareddau i blant.

Bydd y gwesteion yn cynnwys Milwr Rhufeinig o Deithiau Rhufeinig Caer a Sgriw Canoloesol!

Bydd yr Amgueddfa ar agor i ymwelwyr fel y gallwch gael rywbeth i fwyta yn y caffi a gweld yr arddangosfa Pêl-droed newydd!

Ble a phryd

  • Cynhelir y ffair yn Amgueddfa Wrecsam ddydd Sadwrn, Gorffennaf 27, 11.00am-3.30pm
  • Mae mynediad AM DDIM drwy’r dydd!

I gael rhagor o wybodaeth:

Rhif ffôn 01978 297 460 neu e-bost museum@wrexham.gov.uk
Dilynwch Amgueddfa Wrecsam ar facebook a twitter

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ar Gynllun y Cyngor, cliciwch yma

DWI ISIO MYNEGI FY MARN!
DOES DIM OTS GEN