Os ydych chi’n hoffi posau a heriau, gwyddoniaeth a pheirianneg ac arbrofion, yna fe fyddwch chi wrth ei bodd ag arddangosfa haf Amgueddfa Wrecsam.

Mae Amgueddfa Wrecsam yn croesawu Doethineb yr Hen Fyd, sef arddangosfa ‘ymarferol’ i oedolion a phlant ar gyflawniadau technolegol yr hen fyd. Roedd yna feddylwyr a dyfeiswyr go arbennig ymysg yr Hen Eifftiaid, Rhufeiniaid, Groegiaid a Babiloniaid yna, ac fe allwch chi roi tro ar eu dyfeisiadau eich hun yn yr arddangosfa hon.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Mae eitemau rhyngweithiol yr arddangosfa’n cynnwys: Sgriw Archimedes, peiriannau gwarchae a blif, traphontydd dŵr a bwâu, arwyddion Rhufeinig, cloeon Eifftaidd a llawer mwy o heriau. Dyluniwyd yr arddangosfa ar gyfer teuluoedd gyda phlant, ond gall oedolion fwynhau’r gweithgareddau cystal bob tamaid.

Mae’r arddangosfa’n agor ddydd Sadwrn 22 Gorffennaf ac mae mynediad am ddim. Bydd yr arddangosfa yno tan 2 Medi.

“Ddigwyddiad ymarferol iawn”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Bydd hwn yn ddigwyddiad dymunol iawn ar gyfer y teuluoedd hynny sy’n chwilio am ffyrdd i gadw eu plant yn egnïol dros wyliau’r haf.

“Mae creadigaethau a thechnoleg gwareiddiad yr henfyd yn arbennig o ddiddorol a bydd hwn yn ddigwyddiad ymarferol iawn lle caiff plant gyfle i roi tro ar brofi’r technolegau hyn eu hunain.”

Os hoffech chi fod yn ‘arwr yr oriel’ yn ystod yr arddangosfa, yn croesawu ymwelwyr ac yn helpu’r rheiny sy’n cael ychydig o drafferth gyda’r arbrofion ymarferol, anfonwch neges e-bost i museumvolunteers@wrexham.gov.uk cyn 28 Gorffennaf.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01978 297 460 neu ewch i dudalen Facebook yr amgueddfa.

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI