Mae Llyfrgell Wrecsam yn cynnal digwyddiadau “Dysgu dros Ginio” bob mis sy’n rhoi ffyrdd newydd o ddysgu wrth gael hwyl.

Bydd y digwyddiad ym mis Tachwedd yn edrych ar Ryfel Wrecsam 1914-18.

Fel tref garsiwn, roedd Ffrynt Gartref Wrecsam yn rhan o ymdrech y rhyfel o adeg ei gyhoeddi hyd at y Cadoediad ym mis Tachwedd 1918, a bu etifeddiaeth y rhyfel yn rhan bwysig o lunio’r dref y tu hwnt i Ddathliadau Heddwch mis Gorffennaf 1919.

GALL Y DDAU GAM SYML YMA TROI CHI MEWN I ARCHARWR AILGYLCHU!

Dewch draw am daith wib o Ryfel Byd Cyntaf Wrecsam, yn y llyfrgell ddydd Mercher 7 Tachwedd, 1-2pm. Mae’r sesiwn am ddim ond rhaid archebu lle drwy ffonio 01978 292090 neu anfonwch e-bost at library@wrexham.gov.uk.

DERBYNIWCH AWGRYMIADAU AILGYLCHU