Gwyddwn fod ein parciau gwledig a mannau gwyrdd yn bwysig i’n trigolion.

Yn ddiweddar, cawsom newyddion da iawn bod ein parciau wedi cadw eu gwobrau Baner Werdd o 2018, gyda’r anrhydedd yn cael ei roi i Barc Acton, Dyfroedd Alun, Y Parciau, Cefnau Ponciau, Tŷ Mawr a Mynwent Wrecsam.

Cafodd Gwobrau Cymunedol y Faner Werdd eu gwobrwyo i Maes y Pant, Plas Pentwyn a Mynwent Eglwys y Santes Fair, y Waun.

PLANT MEWN YSGOL? DARGANFYDDWCH MWY AM YMGEISIO AM HELP I DALU AT GOSTAU GWISG YSGOL A FWY…

I nodi’r achlysur, cynhaliom ddigwyddiad i ddathlu, a chafodd gwirfoddolwyr wahoddiad i chwifio’r Faner Werdd gyda ni yn un o’n parciau gwledig.

Chwifio’r faner yn Nyfroedd Alun

Fe godom y Faner Werdd ym mharc gwledig Dyfroedd Alun mewn digwyddiad a fynychwyd gan y Cynghorydd Rob Walsh, Maer Wrecsam, Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Mark Pritchard, a’n Prif Weithredwr Ian Bancroft.

Yn y digwyddiad hefyd oedd aelodau o’n tîm parciau, a gwirfoddolwyr o’r amryw o grwpiau Cyfeillion sy’n parhau i gefnogi ein parciau gyda’u hymdrechion a’u hymrwymiad.

Cofiwch am ein digwyddiadau yn y parciau’r haf hwn!

Wrth i wyliau’r haf barhau, peidiwch â cholli rhai o’n digwyddiadau gwych sydd ymlaen yn ein parciau gwledig a mannau gwyrdd.

Mae digonedd yn digwydd trwy gydol yr haf, gan gynnwys:

  • Diwrnod glanhau cymunedol ym Mharc Acton, o 10am tan hanner dydd, ddydd Mawrth, 13 Awst.
  • Taith dractor a chwis anifeiliaid y fferm ym Mharc Gwledig Tŷ Mawr o 1.30pm tan 3.30pm ddydd Iau, 15 Awst.
  • Helfa drysor i’r teulu ym Mharc Acton, o 1.30pm tan 3.30pm ddydd Llun, 20 Awst.
  • Cyfeiriannu i’r teulu o 1.30pm tan 3.30pm ym Mharc Gwledig Dyfroedd Alun, ddydd Mercher, 21 Awst.
  • Diwrnod o wneud drymiau a siglwyr yn Nhŷ Mawr o 1.30pm tan 3.30pm ddydd Iau, 22 Awst…

… a llawer mwy!

Ydych chi eisiau rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau eraill sydd ar y gweill ar draws Wrecsam?

Cymerwch gipolwg ar y canllaw digwyddiadau gan ein tîm Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd.

Angen help gyda chostau gwisg ysgol? Gwelwch os ydych yn gymwysterol…

YMGEISIWCH AM GRANT DATBLYGU DISGYBLION