Bydd digwyddiad cerddoriaeth a diwylliant Cymraeg yn dychwelyd y flwyddyn nesaf fel rhan o ŵyl gerddorol yn Wrecsam.

Yn dilyn peilot llwyddiannus yn gynharach eleni, mae Cyngor Wrecsam a FOCUS Wales yn falch o gyhoeddi y bydd HWB Cymraeg yn dychwelyd yn 2018.

Wedi’i leoli mewn tipi ar Sgwâr y Frenhines roedd y digwyddiad tridiau gan FOCUS Wales a gynhaliwyd rhwng dydd Iau, 11 Mai a dydd Sadwrn, 13 Mai wedi cynnal nifer o weithgareddau – gan gynnwys gweithdai Cymraeg, sesiynau radio byw a sgyrsiau gan nifer o artistiaid.

GALLWCH GAEL NEWYDDION A GWYBODAETH AR UNWAITH GAN GYNGOR WRECSAM GYDA FY NIWEDDARIADAU.

Bydd digwyddiad 2018 HWB yn cynnwys digwyddiadau tebyg, gyda rhai enwau mawr yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

Meddai Stephen Jones, Cydlynydd y Gymraeg, Cyngor Wrecsam: “Rydym yn falch iawn o gael gweithio mewn partneriaeth â FOCUS Wales, Menter Iaith y Fflint a Wrecsam a Choleg Cambria eto i drefnu’r digwyddiad hwn.

“Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i arddangos iaith a diwylliant Cymraeg i 7000 a mwy o bobl sy’n teithio o bell ac agos i fynychu Gŵyl FOCUS Wales pob blwyddyn.

“Hoffem adeiladu ar lwyddiant peilot eleni ac ar gyfer 2018 rydym yn anelu i gynyddu cynnwys y Gymraeg ar draws rhaglen yr ŵyl gyfan.”

“Mae’n bwysig cael digwyddiadau o ansawdd uchel fel hyn ar gyfer siaradwyr Cymraeg yn y dref felly rydym yn gweithio gyda FOCUS Wales i gynnwys prif artistiaid o Gymru yng ngŵyl y flwyddyn nesaf.

“Bob amser yn chwilio am ffyrdd i hybu pwysigrwydd yr iaith Gymraeg”

Dywedodd Neal Thompson, un o drefnwyr FOCUS Wales:  “Roedd HWB Cymraeg wedi gweld llwyddiant mawr y llynedd ac rydym yn awyddus iawn i’w weld yn parhau fel rhan o raglen FOCUS Wales ar gyfer 2018.

“Rydym yn bendant yn awyddus i weithio gyda Chyngor Wrecsam i adeiladu ar lwyddiant y llynedd a gweld faint mwy y gallwn ei wthio eleni.”

Dywedodd y Cynghorydd Hugh Jones, Aelod Arweiniol Cymunedau, Partneriaethau, Gwarchod y Cyhoedd a Diogelwch Cymunedol: “Rydym bob amser yn edrych am fwy o ffyrdd o fewn Cyngor Wrecsam i hybu’r defnydd o’r Gymraeg a’i bwysigrwydd diwylliedig, ac mae FOCUS Wales yn bendant yn cynnig fforwm ardderchog i ni wneud hynny.

“Rwy’n ddiolchgar iawn i FOCUS Wales am eu cefnogaeth i’n helpu i drefnu HWB Cymraeg ar gyfer y flwyddyn nesaf ac yn dymuno bob llwyddiant i’r digwyddiad.”

Derbyniwch newyddion a gwybodaeth gan Gyngor Wrecsam yn syth bin drwy Fy Niweddariadau.

COFRESTRWCH FI