Roadworks Christmas

Byddwch i gyd yn falch o gael gwybod y byddwn yn gwahardd gwaith ffordd yn ac o amgylch canol y dref tan 4 Ionawr 2021 i helpu llif y traffig yn ystod cyfnod prysur y Nadolig.

Bydd y cynlluniau yn caniatáu ar gyfer gwaith mewn argyfwng yn unig os bydd angen.

Diogelu’r bobl yr ydych yn eu caru, lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG.

Meddai’r Cyng. David A. Bithell, Aelod Arweiniol yr Amgylchedd a Chludiant: “Gyda chymaint o bobl yn teithio adref ar gyfer y Nadolig ac i ganol y dref i wneud eu siopa Nadolig mae’n hynod o bwysig eleni nad oes gwaith ffordd yno.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, y Cyng Mark Pritchard, “Cymerwch fantais o’r parcio am ddim ym mhob maes parcio yng nghanol y dref ar ôl 11 am heblaw yn Tŷ Pawb a’r baeau parcio Archebu a Chasglu 30 munud am ddim ar y Stryd Fawr.”

Mae mwy o wybodaeth am y mannau parcio Clicio a Chasglu yma:

Clicio a Chasglu – 4 man parcio am ddim bellach ar gael ar y Stryd Fawr

Clicio a Chasglu – 4 man parcio am ddim bellach ar gael ar y Stryd Fawr

Lawrlwythwch yr ap Covid-19 GIG ….a helpwch i gadw Wrecsam yn ddiogel yr hydref yma.

Lawrlwythwch yr ap GIG