Traders

Mae gwasanaeth “clicio a chasglu” newydd yn cael ei gynnig ar y Stryd Fawr a fydd yn galluogi i chi barcio am ddim am 30 munud er mwyn casglu unrhyw eitemau rydych wedi’u harchebu ymlaen llaw gan fasnachwyr.

Bydd modd i chi gefnogi ein masnachwyr lleol a chasglu eich eitemau ar amser sy’n gyfleus i chi 🙂

Efallai bod eich symptomau ddim yn ddifrifol ond dylech dal cael prawf am Coronafeirws

Fe fydd yna 4 fan parcio y tu allan i Farchnad y Cigyddion ar y Stryd Fawr, a dyma fanylion masnachwyr yno sydd wedi rhoi eu manylion cysylltu i ni:

  • Mad4Movies, Rob Clark, Ffôn 07791 990119 e-bost rob77mad4movies@gmail.com, Facebook.com/mad4movies
  • Doorstep Barber, Gabriella Slater, tel 07746 549061, e-bost gabriellaslater104@gmail.com
  • G C Hughes, Butchers, Paul Bowring, Ffôn 01978 266479
  • Petsave Ltd Wrexham, tel 07711 515010 neu 07801 514509, Facebook Facebook: Petsave Ltd
  • The Party Corner and Card Stall, Ffôn 07811 624909, e-bost martin_mee@sky.com

Os hoffech chi aros am gyfnod hirach, fe allwch barcio am ddim ym mhob un o feysydd parcio’r Cyngor yng nghanol y dref yn:

  • Ffordd y Cilgant
  • Neuadd y Dref
  • Y Llyfrgell
  • Stryt y Farchnad
  • Tŷ Pawb

Gallwch ddarllen mwy ar ein blog newyddion:

Free Parking in the town centre until end of September

Manteisiwch ar y mannau parcio clicio a chasglu newydd

Dywedodd y Cynghorydd Terry Evans, Aelod Arweiniol Datblygu Economaidd: “Rydym ni’n gwneud popeth y gallwn ni i gefnogi masnachwyr dros yr wythnosau a’r misoedd nesaf wrth i barhau i agor canol y dref yn ddiogel. Gallwn roi sicrwydd i ymwelwyr bod eu diogelwch nhw a diogelwch ein masnachwyr yn hollbwysig. Ewch ati i gefnogi ein masnachwyr annibynnol yn ystod y cyfnod anodd iawn yma a manteisiwch ar y mannau parcio clicio a chasglu newydd.”

Sut i gael prawf

YMGEISIWCH RŴAN